2015-12-10 06:00

2015-12-10 06:00

Stort och viktigt steg förframtiden

Kraven på skolan blir allt viktigare och högre. I skolan går eleverna även för dem blir kraven allt viktigare och större att klara av. För många elever även mycket svårare.

Därför är det så viktigt att verksamheten i skolan kontinuerligt följs upp så att resursförstärkningar kan skjutas till vid behov. Vikten av att politiker, tjänstemän och beslutsfattare tar skolan och utbildningen på allvar och ser till att den finns där för alla.

Att barn- och utbildningsförvaltningen och näringslivet i Karlskoga i dagarna har skrivit under ett samarbetsavtal för att klara kompetensförsörjningen är riktigt stort och förhoppningsvis ett långsiktigt framgångsprojekt för orten.

Detta kan komma att liknas den gamla industriskolan vi hade en gång.

Målet är att sprida information och få upp intresset för de utbildningar som av näringslivet ses som viktiga.

I Karlskoga finns en mängd av företag som sysslar med allt från tung industri och forskning till restaurang och lokalvård. Förhoppningsvis blir detta långsiktigt då en utvecklingsgrupp ska knytas till skolan för att inspirera och sprida kunskap.

Det här följer verkligen regeringens, Svenskt Näringslivs samt LO:s storsatsning på att locka gymnasieelever till gymnasieskolans yrkesprogram.

Förslag finns att högstadieelever ska få praoa på yrkesprogram samt att högskolebehörigheten ska kunna väljas bort istället för att bara vara ett krav.

Främst vård, bygg och industrisektorn är i behov av arbetskraft med rätt kompetens.

Därför är det så viktigt att politiker, näringslivet och arbetsmarknadens parter börjar samarbeta på allvar även i Karlskoga.

Acke Månsson

ledarskribent

Därför är det så viktigt att verksamheten i skolan kontinuerligt följs upp så att resursförstärkningar kan skjutas till vid behov. Vikten av att politiker, tjänstemän och beslutsfattare tar skolan och utbildningen på allvar och ser till att den finns där för alla.

Att barn- och utbildningsförvaltningen och näringslivet i Karlskoga i dagarna har skrivit under ett samarbetsavtal för att klara kompetensförsörjningen är riktigt stort och förhoppningsvis ett långsiktigt framgångsprojekt för orten.

Detta kan komma att liknas den gamla industriskolan vi hade en gång.

Målet är att sprida information och få upp intresset för de utbildningar som av näringslivet ses som viktiga.

I Karlskoga finns en mängd av företag som sysslar med allt från tung industri och forskning till restaurang och lokalvård. Förhoppningsvis blir detta långsiktigt då en utvecklingsgrupp ska knytas till skolan för att inspirera och sprida kunskap.

Det här följer verkligen regeringens, Svenskt Näringslivs samt LO:s storsatsning på att locka gymnasieelever till gymnasieskolans yrkesprogram.

Förslag finns att högstadieelever ska få praoa på yrkesprogram samt att högskolebehörigheten ska kunna väljas bort istället för att bara vara ett krav.

Främst vård, bygg och industrisektorn är i behov av arbetskraft med rätt kompetens.

Därför är det så viktigt att politiker, näringslivet och arbetsmarknadens parter börjar samarbeta på allvar även i Karlskoga.

Acke Månsson

ledarskribent