2015-11-23 06:00

2015-11-23 06:00

Ensamhetär en risk-faktor

Alla människor har behov av att känna gemenskap och närhet för att må bra. Under livet upplever de flesta förluster av nära och kära. Livet faller samman. Då är det skönt att veta att medmänniskor bryr sig om.

Många äldre ser sina jämnåriga försvinna. Min mamma som blev nästan 92 år gammal sa ibland: Det finns inga av mina vänner kvar. Alla har gått bort.

Peter Strang, professor vid Karolinska Institutet, har arbetat med svårt sjuka och gamla patienter över trettio år. Han har skrivit en populärvetenskaplig bok Att höra till. I denna beskriver han hur viktigt det är med gemenskap och att kroppslig smärta förvärras av ensamhet. Långvarig, ofrivillig ensamhet kan orsaka en kronisk, lågintensiv stress, som i sin tur kan ge högt blodtryck och inflammation i kroppen. Risken för hjärtinfarkt, stroke och demens ökar.

- Ett samhälle som vill förebygga dessa folksjukdomar behöver väga in ensamhet som en riskfaktor, vid sidan om andra livsstilsfaktorer som kost, motion och rökning, anser Peter Strang.

Tyvärr är debatten om ensamma äldre mycket lågmäld. I stället för att betona att det bör finnas alternativa boenden för äldre sägs det att de äldre mår bättre av att vistas i sitt eget hem. Det gäller säkert för väldigt många, speciellt för de som fortfarande är rörliga och kan söka sig till sociala aktiviteter.

Idag är det mycket svårt att få plats på ett äldreboende. Så många som var fjärde plats har rationaliserats bort sedan år 2000. När de äldre äntligen får en plats är de i regel i så dålig kondition att de inte orkar delta i aktiviteter.

I varje biståndsbedömning borde hänsyn tas till behovet av sociala kontakter likaväl som bistånd av omvårdnad av fysisk karaktär. När det sociala kontaktnätet sviktar och isoleringen blir till ett bekymmer, måste den sociala insatsen kunna stärkas.

Alla människor vill känna gemenskap och höra till i ett sammanhang. Därför finns det starka skäl att omvärdera den inriktning som äldreomsorgen har idag. Det måste finnas alternativ för alla.

Och, det är inte rimligt att gamla ska gå mot en för tidig död på grund av ensamhet.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Alla människor har behov av att känna gemenskap och närhet för att må bra. Under livet upplever de flesta förluster av nära och kära. Livet faller samman. Då är det skönt att veta att medmänniskor bryr sig om.

Många äldre ser sina jämnåriga försvinna. Min mamma som blev nästan 92 år gammal sa ibland: Det finns inga av mina vänner kvar. Alla har gått bort.

Peter Strang, professor vid Karolinska Institutet, har arbetat med svårt sjuka och gamla patienter över trettio år. Han har skrivit en populärvetenskaplig bok Att höra till. I denna beskriver han hur viktigt det är med gemenskap och att kroppslig smärta förvärras av ensamhet. Långvarig, ofrivillig ensamhet kan orsaka en kronisk, lågintensiv stress, som i sin tur kan ge högt blodtryck och inflammation i kroppen. Risken för hjärtinfarkt, stroke och demens ökar.

- Ett samhälle som vill förebygga dessa folksjukdomar behöver väga in ensamhet som en riskfaktor, vid sidan om andra livsstilsfaktorer som kost, motion och rökning, anser Peter Strang.

Tyvärr är debatten om ensamma äldre mycket lågmäld. I stället för att betona att det bör finnas alternativa boenden för äldre sägs det att de äldre mår bättre av att vistas i sitt eget hem. Det gäller säkert för väldigt många, speciellt för de som fortfarande är rörliga och kan söka sig till sociala aktiviteter.

Idag är det mycket svårt att få plats på ett äldreboende. Så många som var fjärde plats har rationaliserats bort sedan år 2000. När de äldre äntligen får en plats är de i regel i så dålig kondition att de inte orkar delta i aktiviteter.

I varje biståndsbedömning borde hänsyn tas till behovet av sociala kontakter likaväl som bistånd av omvårdnad av fysisk karaktär. När det sociala kontaktnätet sviktar och isoleringen blir till ett bekymmer, måste den sociala insatsen kunna stärkas.

Alla människor vill känna gemenskap och höra till i ett sammanhang. Därför finns det starka skäl att omvärdera den inriktning som äldreomsorgen har idag. Det måste finnas alternativ för alla.

Och, det är inte rimligt att gamla ska gå mot en för tidig död på grund av ensamhet.

Margareta Karlsson

Ledarskribent