2015-11-17 06:00

2015-11-17 06:00

Aktuellt om skolan

Skolinspektionen har gjort tillsyn i grundsärskolan, förskolan, grundskolan samt fritidshem i Karlskoga. När det gäller grundskolan är kritiken allvarlig på flera punkter. Det sägs att det visserligen genomförs kvalitetsanalyser, men att dessa inte används för att göra förbättringar. Man kan då fundera över varför man gör analyserna, om de sedan inte används i förbättringsarbetet.

Något som varit ett bekymmer under flera år är kunskapsresultaten. Karlskogas resultat ligger alldeles för lågt och har inte höjts under de senaste fem åren. Här menar Skolinspektionen att mål och kravnivå inte läggs tillräckligt högt. Det är sedan länge känt att höga förväntningar och krav gör att skolresultaten blir bättre.

Den allra allvarligaste kritiken som framförs är hanteringen av kränkande behandling och trakasserier. Här har skolan som mål att 70 procent av eleverna inte ska utsättas för trakasserier och kränkande behandling under en månads tid. Hur har man tänkt?

Jag anser att det är förödande om man har så låg målsättning. Ofta mår eleven så dåligt av trakasserier, att denne har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Nolltolerans borde gälla.

Skolledningen hävdar att man har ett bra och fungerande system, men att den behöver förankras ute i verksamheterna. Det sägs också att det ska finnas en övergripande syn på vad kränkande behandling och trakasserier är i alla verksamheterna. Har man inte det efter alla års diskussioner, så är det sannerligen dags med samsyn. Några extra resurser för att få till detta borde inte behövas. Här handlar det om människosyn och tydlighet.

Min tolkning av Skolinspektionens granskning är, att den anser att politikerna och skolledning inte är tillräckligt tydliga i sina målsättningar. Samtidigt sägs att de låga målsättningarna kan påverka kvalitets- och utvecklingsarbetet negativt.

Jag tror att de flesta är medvetna om att arbetsmiljön i skolan är betydligt tuffare idag än för några år sedan. Inflödet av elever gör det också svårare att planera. Men det försvarar ändå inte den kritik som Skolinspektionen framför. Den måste tas på största allvar.

Jag har vid flera tillfällen tagit upp hur viktig en lugn skolmiljön är för elevernas resultat. Att det exempelvis finns platser på skolan, där eleverna kan sitta i lugn och ro och läsa.

På Österledsskolan har denna oas funnits på skolans bibliotek. Här har också funnits personal som hjälpt och stöttat eleverna. Därför kom det som en chock att bibliotekets öppettider blir åtta timmar per vecka från och med den 12 december.

Politikerna pratar ofta om hur viktig vuxennärvaron är i skolan. Hur går detta ihop med neddragningen av personal vid skolan. Man kan också fundera hur det går ihop med Barnkonventionens intention, som säger att barn alltid ska höras innan man genomför förändringar av betydelse.

Österledsskolans elever protesterar med rätta!

Margareta Karlsson

Skolinspektionen har gjort tillsyn i grundsärskolan, förskolan, grundskolan samt fritidshem i Karlskoga. När det gäller grundskolan är kritiken allvarlig på flera punkter. Det sägs att det visserligen genomförs kvalitetsanalyser, men att dessa inte används för att göra förbättringar. Man kan då fundera över varför man gör analyserna, om de sedan inte används i förbättringsarbetet.

Något som varit ett bekymmer under flera år är kunskapsresultaten. Karlskogas resultat ligger alldeles för lågt och har inte höjts under de senaste fem åren. Här menar Skolinspektionen att mål och kravnivå inte läggs tillräckligt högt. Det är sedan länge känt att höga förväntningar och krav gör att skolresultaten blir bättre.

Den allra allvarligaste kritiken som framförs är hanteringen av kränkande behandling och trakasserier. Här har skolan som mål att 70 procent av eleverna inte ska utsättas för trakasserier och kränkande behandling under en månads tid. Hur har man tänkt?

Jag anser att det är förödande om man har så låg målsättning. Ofta mår eleven så dåligt av trakasserier, att denne har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Nolltolerans borde gälla.

Skolledningen hävdar att man har ett bra och fungerande system, men att den behöver förankras ute i verksamheterna. Det sägs också att det ska finnas en övergripande syn på vad kränkande behandling och trakasserier är i alla verksamheterna. Har man inte det efter alla års diskussioner, så är det sannerligen dags med samsyn. Några extra resurser för att få till detta borde inte behövas. Här handlar det om människosyn och tydlighet.

Min tolkning av Skolinspektionens granskning är, att den anser att politikerna och skolledning inte är tillräckligt tydliga i sina målsättningar. Samtidigt sägs att de låga målsättningarna kan påverka kvalitets- och utvecklingsarbetet negativt.

Jag tror att de flesta är medvetna om att arbetsmiljön i skolan är betydligt tuffare idag än för några år sedan. Inflödet av elever gör det också svårare att planera. Men det försvarar ändå inte den kritik som Skolinspektionen framför. Den måste tas på största allvar.

Jag har vid flera tillfällen tagit upp hur viktig en lugn skolmiljön är för elevernas resultat. Att det exempelvis finns platser på skolan, där eleverna kan sitta i lugn och ro och läsa.

På Österledsskolan har denna oas funnits på skolans bibliotek. Här har också funnits personal som hjälpt och stöttat eleverna. Därför kom det som en chock att bibliotekets öppettider blir åtta timmar per vecka från och med den 12 december.

Politikerna pratar ofta om hur viktig vuxennärvaron är i skolan. Hur går detta ihop med neddragningen av personal vid skolan. Man kan också fundera hur det går ihop med Barnkonventionens intention, som säger att barn alltid ska höras innan man genomför förändringar av betydelse.

Österledsskolans elever protesterar med rätta!

Margareta Karlsson