2015-11-06 06:00

2015-11-06 06:00

Ser ut att nå målen

En delårsrapport för Karlskoga kommun för perioden januari till augusti 2015 kommer inom kort hanteras i fullmäktige. Ekonomiskt ser resultatet positivt ut då utfallet för hela kommunen hamnar på + 3,5 procent eller 36,1 miljoner kronor med konstaterade skatteintäkter samt generella statsbidrag.

Det beräknade resultatet för 2015 är +1,7 procent eller 25,8 miljoner kronor. Så mycket tyder på att budgeterat ekonomiskt mål för 2015 uppnås.

Värt att notera är att det finns avvikelser i årsprognosen. Minus bland annat för drift av nämnder och styrelser, pensionskostnader samt försämrad skatteunderlagsprognos. Stort plus däremot då kostnaderna på låneflytt minskar kraftigt och ger balans mellan kommunens lån och räntederivat samt att återbetalning av beräknade försäkringspremier sker.

Delårsrapporten kommer att granskas och säkerligen ifrågasättas. Samtidigt som arbetslösheten fortsätter att minska ökar glädjande även befolkningen. Detta ställer verkligen kommunen på prov i allt från klara behovet av bostäder samt vård, skola och omsorg.

Mark och intressenter för bostadsbyggande finns, även lokaler för undervisning. En snabb analys av kommunens delårsrapport visar att en politik för att få en stark långsiktig och hållbar ekonomi som är viktig för att målen ska kunna nås idag förs samt att arbetet med att nå samtliga måluppfyllelser måste kunna fortgå och intensifieras.

Det känns också roligt att kunna konstatera att Bokens Dag blev en succé även detta år. Dubbla föreställningar visar att kulturen ännu regerar och är viktig i stan. Att hungern efter kultur finns och kan mättas.

Vi har ett fantastiskt bibliotek. En dito bokhandlare. Lägg där till ett rikt och brett kulturliv samt företagande som sträcker sig långt tillbaka i tiden men även in i framtiden. Bokens dag håller även det på att sätta Karlskoga på kartan ordentligt.

Flera kändisar ställde upp. Köerna för en förköpsbiljett har tydligen varit långa. Glädjande långa. En eloge samt stor fjäder i hatten till Marknadsplats Karlskoga, Akademibokhandeln samt Karlskoga Tidning och Karlskoga Kuriren.

Denna dag är verkligen uppskattad och viktig för många. Fantastiskt att vi får uppleva den i lilla stora Karlskoga. Här finns faktiskt mycket att bygga vidare på men även marknadsföra.

Acke Månsson

Ledarskribent

Lagerarbetare och socialdemokrat.

En delårsrapport för Karlskoga kommun för perioden januari till augusti 2015 kommer inom kort hanteras i fullmäktige. Ekonomiskt ser resultatet positivt ut då utfallet för hela kommunen hamnar på + 3,5 procent eller 36,1 miljoner kronor med konstaterade skatteintäkter samt generella statsbidrag.

Det beräknade resultatet för 2015 är +1,7 procent eller 25,8 miljoner kronor. Så mycket tyder på att budgeterat ekonomiskt mål för 2015 uppnås.

Värt att notera är att det finns avvikelser i årsprognosen. Minus bland annat för drift av nämnder och styrelser, pensionskostnader samt försämrad skatteunderlagsprognos. Stort plus däremot då kostnaderna på låneflytt minskar kraftigt och ger balans mellan kommunens lån och räntederivat samt att återbetalning av beräknade försäkringspremier sker.

Delårsrapporten kommer att granskas och säkerligen ifrågasättas. Samtidigt som arbetslösheten fortsätter att minska ökar glädjande även befolkningen. Detta ställer verkligen kommunen på prov i allt från klara behovet av bostäder samt vård, skola och omsorg.

Mark och intressenter för bostadsbyggande finns, även lokaler för undervisning. En snabb analys av kommunens delårsrapport visar att en politik för att få en stark långsiktig och hållbar ekonomi som är viktig för att målen ska kunna nås idag förs samt att arbetet med att nå samtliga måluppfyllelser måste kunna fortgå och intensifieras.

Det känns också roligt att kunna konstatera att Bokens Dag blev en succé även detta år. Dubbla föreställningar visar att kulturen ännu regerar och är viktig i stan. Att hungern efter kultur finns och kan mättas.

Vi har ett fantastiskt bibliotek. En dito bokhandlare. Lägg där till ett rikt och brett kulturliv samt företagande som sträcker sig långt tillbaka i tiden men även in i framtiden. Bokens dag håller även det på att sätta Karlskoga på kartan ordentligt.

Flera kändisar ställde upp. Köerna för en förköpsbiljett har tydligen varit långa. Glädjande långa. En eloge samt stor fjäder i hatten till Marknadsplats Karlskoga, Akademibokhandeln samt Karlskoga Tidning och Karlskoga Kuriren.

Denna dag är verkligen uppskattad och viktig för många. Fantastiskt att vi får uppleva den i lilla stora Karlskoga. Här finns faktiskt mycket att bygga vidare på men även marknadsföra.

Acke Månsson

Ledarskribent

Lagerarbetare och socialdemokrat.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.