2015-11-05 06:00

2015-11-05 06:00

Världen kan räddas

Den 30 november möts världens ledare till FNs klimatkonferens i Paris. Många svårigheter återstår innan ett nytt klimatavtal kan komma till stånd. Målsättningen är att avtalet ska innehålla konkreta mål för begränsning av utsläppen av koldioxid för varje land. Avtalet ska vara juridiskt bindande och alla länder i världen ska omfattas av avtalet.

En stor del av länderna har lämnat in sina klimatlöften. De är gjorda på frivillig grund och förankrade i respektive land. Tyvärr räcker det inte ända fram, men det är ändå ett viktigt steg. Av avgörande betydelse är att man fortsätter arbetet för att rädda vårt gemensamma livsutrymme.

Klimatförändringarna syns nu tydligt i hela världen och forskarna är ense om att uppvärmningen måste stanna vid två grader. Ökar temperaturen istället med fyra grader till 2100, kommer delar av värdens kontinenter drabbas av stora översvämningar. Andra delar kommer att vara omöjliga att överleva i på grund av torka.

Forskarna är också eniga om att det är vi människor som orsakat det mesta av klimatförändringarna sedan 1950-talet. Förändringar som kan leda till kriser av olika slag, exempelvis folkvandringar. Många menar att det finns samband mellan lokala klimatförändringar och Syrienkrisen, som senare utmynnade i krig.

Sverige kommer att satsa 160 miljoner kronor extra per år för anpassningen till ett förändrat klimat. Det handlar om att bygga ut avlopp-och vattenledningssystem för att förhindra översvämningar, byggnation av vallar, men också anpassning till extrema värmeböljor. Klimatförändringen i Sverige kommer att innebära både ett blötare och varmare klimat. Kraftiga skyfall såsom i Kristinehamn och Hallsberg kommer att bli allt vanligare.

Många människor har stora förhoppningar inför klimatmötet i Paris, eftersom detta ska ge ett bindande avtal för alla världens länder från 2020. Parismötet ska också fastställa hur man ska följa upp hur länderna klarar sina mål.

Den tekniska utvecklingen går nu mycket snabbt samtidigt som priset på förnybar energi har sjunkit kraftigt. Sammantaget bidrar detta till att utsläppen av koldioxid minskar.

Det faktum som bidrar till en försiktig optimism inför Parismötet är att president Barack Obama och Kinas Xi Jinping på senare tid börjat samarbeta. Båda länderna står för 40 procent av världens utsläpp och de båda ledarna har säkert insett att det är en överlevnadsfråga att samarbeta.

Det finns ett stort engagemang bland världens länder inför klimatmötet, men tuffa för handlingar återstår, innan man närmar sig målet.

Hoppet finns att världen kan räddas, men det är bråttom.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Den 30 november möts världens ledare till FNs klimatkonferens i Paris. Många svårigheter återstår innan ett nytt klimatavtal kan komma till stånd. Målsättningen är att avtalet ska innehålla konkreta mål för begränsning av utsläppen av koldioxid för varje land. Avtalet ska vara juridiskt bindande och alla länder i världen ska omfattas av avtalet.

En stor del av länderna har lämnat in sina klimatlöften. De är gjorda på frivillig grund och förankrade i respektive land. Tyvärr räcker det inte ända fram, men det är ändå ett viktigt steg. Av avgörande betydelse är att man fortsätter arbetet för att rädda vårt gemensamma livsutrymme.

Klimatförändringarna syns nu tydligt i hela världen och forskarna är ense om att uppvärmningen måste stanna vid två grader. Ökar temperaturen istället med fyra grader till 2100, kommer delar av värdens kontinenter drabbas av stora översvämningar. Andra delar kommer att vara omöjliga att överleva i på grund av torka.

Forskarna är också eniga om att det är vi människor som orsakat det mesta av klimatförändringarna sedan 1950-talet. Förändringar som kan leda till kriser av olika slag, exempelvis folkvandringar. Många menar att det finns samband mellan lokala klimatförändringar och Syrienkrisen, som senare utmynnade i krig.

Sverige kommer att satsa 160 miljoner kronor extra per år för anpassningen till ett förändrat klimat. Det handlar om att bygga ut avlopp-och vattenledningssystem för att förhindra översvämningar, byggnation av vallar, men också anpassning till extrema värmeböljor. Klimatförändringen i Sverige kommer att innebära både ett blötare och varmare klimat. Kraftiga skyfall såsom i Kristinehamn och Hallsberg kommer att bli allt vanligare.

Många människor har stora förhoppningar inför klimatmötet i Paris, eftersom detta ska ge ett bindande avtal för alla världens länder från 2020. Parismötet ska också fastställa hur man ska följa upp hur länderna klarar sina mål.

Den tekniska utvecklingen går nu mycket snabbt samtidigt som priset på förnybar energi har sjunkit kraftigt. Sammantaget bidrar detta till att utsläppen av koldioxid minskar.

Det faktum som bidrar till en försiktig optimism inför Parismötet är att president Barack Obama och Kinas Xi Jinping på senare tid börjat samarbeta. Båda länderna står för 40 procent av världens utsläpp och de båda ledarna har säkert insett att det är en överlevnadsfråga att samarbeta.

Det finns ett stort engagemang bland världens länder inför klimatmötet, men tuffa för handlingar återstår, innan man närmar sig målet.

Hoppet finns att världen kan räddas, men det är bråttom.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.