2015-10-28 06:00

2015-10-28 06:00

Vi måste stå enade

LEDARE

Det finns många aggressiva grupperingar och personer ute i landet med agendan att sprida hat och rädsla omkring sig. Speciellt utsatta är kommuner och orter som tagit på sig ansvaret att hjälpa Migrationsverket att ta emot de många som i dag tvingas fly och söker sig till bland annat Sverige.

Att bränna ner bostäder som är eller är avsedda till boenden för utsatta människor har länge varit det som utmärkt den rasistiska och främlingsfientliga verksamheten. Anmärkningsvärt är att ett riksdagsparti lokalt i landet börjat lägga ut kartor på internet där tänkta boenden planeras... I dag är just internet den största kanalen att sprida, dela och gilla hat. Som på en given signal härom veckan tycks allt hat och våld nu kulminerat och blivit ”rättfärdigat” av några.

Tänker då främst på ett riksdagspartis utspel här om veckan om att man inte längre kommer att ”prioritera” sitt riksdagsarbete utan i stället bedriva ”informationspolitik” ute i kommunerna. Liknande utspel har gjorts av det nu nedlagda nazistiska partiet Svenskarnas Parti

Det planerade knivdådet på en grundskola i Trollhättan visade sig ha ett tydligt rasistiskt hatmotiv. Går det att visa sitt hat mer än så här? Det handlar inte om att bränna ner en byggnad utan att medvetet och planerat ta livet av människor med ”fel” bakgrund.

Både offren och gärningsmannen var unga och hade livet framför sig. Hade inte polisen handlat snabbt hade detta planerade dåd kunnat sluta ännu värre med fler offer.

Hur skyddar vi oss och andra från att detta ska upprepas. Ska vi som individer eller politiker låta oss skrämmas till tystnad? Att inte våga hjälpa varandra i svåra stunder? Ska låsta och stängda dörrar på skolor, dagis eller fritidsgårdar vara det som möter våra barn elever och anställda ska vara trygga?

Vi får ha synpunkter och diskussioner om och runt invandringen och asylpolitiken. Om permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd. Om boenden och dess drift. Men vi måste stänga ute eller inne hatet.

Karlskoga har ett samarbete med Migrationsverket. Vi har även flera grundskolor och förskolor. Ska vi behöva vara rädda och på vår vakt för att hatet ska söka sig även hit? Rädda barn, elever, lärare och vuxna är det sista vi vill ha. Får hatet slå rot kommer vi få svårt att få full trygghet i samhället.

Det kommer även bli otroligt svårt att i tid fånga upp, hjälpa och undvika att en person likt förövaren i Trollhättan i framtiden kan göra något liknande på något annat ställe.

Vi måste stå enade och arbeta stenhårt att oavsett vem vi är eller varifrån vi kommer, måste vi lova varandra att alla ska få chansen till en trygg uppväxt med vuxna, vänner och stöd runt sig.

Vi måste värna om det dyraste och bräckligaste vi har:

Livet.

 

Acke Månsson

Ledarskribent

Att bränna ner bostäder som är eller är avsedda till boenden för utsatta människor har länge varit det som utmärkt den rasistiska och främlingsfientliga verksamheten. Anmärkningsvärt är att ett riksdagsparti lokalt i landet börjat lägga ut kartor på internet där tänkta boenden planeras... I dag är just internet den största kanalen att sprida, dela och gilla hat. Som på en given signal härom veckan tycks allt hat och våld nu kulminerat och blivit ”rättfärdigat” av några.

Tänker då främst på ett riksdagspartis utspel här om veckan om att man inte längre kommer att ”prioritera” sitt riksdagsarbete utan i stället bedriva ”informationspolitik” ute i kommunerna. Liknande utspel har gjorts av det nu nedlagda nazistiska partiet Svenskarnas Parti

Det planerade knivdådet på en grundskola i Trollhättan visade sig ha ett tydligt rasistiskt hatmotiv. Går det att visa sitt hat mer än så här? Det handlar inte om att bränna ner en byggnad utan att medvetet och planerat ta livet av människor med ”fel” bakgrund.

Både offren och gärningsmannen var unga och hade livet framför sig. Hade inte polisen handlat snabbt hade detta planerade dåd kunnat sluta ännu värre med fler offer.

Hur skyddar vi oss och andra från att detta ska upprepas. Ska vi som individer eller politiker låta oss skrämmas till tystnad? Att inte våga hjälpa varandra i svåra stunder? Ska låsta och stängda dörrar på skolor, dagis eller fritidsgårdar vara det som möter våra barn elever och anställda ska vara trygga?

Vi får ha synpunkter och diskussioner om och runt invandringen och asylpolitiken. Om permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd. Om boenden och dess drift. Men vi måste stänga ute eller inne hatet.

Karlskoga har ett samarbete med Migrationsverket. Vi har även flera grundskolor och förskolor. Ska vi behöva vara rädda och på vår vakt för att hatet ska söka sig även hit? Rädda barn, elever, lärare och vuxna är det sista vi vill ha. Får hatet slå rot kommer vi få svårt att få full trygghet i samhället.

Det kommer även bli otroligt svårt att i tid fånga upp, hjälpa och undvika att en person likt förövaren i Trollhättan i framtiden kan göra något liknande på något annat ställe.

Vi måste stå enade och arbeta stenhårt att oavsett vem vi är eller varifrån vi kommer, måste vi lova varandra att alla ska få chansen till en trygg uppväxt med vuxna, vänner och stöd runt sig.

Vi måste värna om det dyraste och bräckligaste vi har:

Livet.

 

Acke Månsson

Ledarskribent