2015-10-17 06:00

2015-10-17 06:00

Sjukvårds-journaler på nätet

Häromdagen rapporterade media att det inom kort blir möjligt att läsa sin patientjournal på internet även i Region Örebro län.

Redan idag är detta genomfört i Uppsala, som var först i landet. Även Skåne, Västmanland och Jönköping har genomfört detta system.

Ytterligare tolv landsting är på gång. Nyligen införde psykiatrin i Skåne möjligheten för de flesta patienter att ta del av sina journaler via nätet. Skåne är därmed först i landet med att erbjuda tjänsten inom psykiatrin.

Det sägs att man genomfört en grundlig riskanalys innan beslutet fattades.

Ändå finns det experter som varnar för att det finns uppenbara säkerhetsrisker när omfattande it-system skapas. Inte minst när exempelvis mödravård, Närhälsan och sjukhusens olika journalsystem ska kommunicera med varandra och de nya patientjournalerna ska på plats.

Enligt de undersökningar som gjorts för att utreda patienternas åsikter så visar dessa att de flesta är positiva. Patienterna vill ha möjligheten att snabbt få besked om sin sjukdom via sin e- journal.

Viktigt är nog ändå att man funderar över hur man genomför det nya systemet. Alla inom vården måste vara involverade i systemet. Läkarförbundet har lokalt varit mycket kritiskt till den snabba utvecklingen, inte minst i Uppsala län. Personalen var där inte beredda på den snabba omställningen.

Ytterligare en fråga av stor vikt är om tunga cancerbesked eller andra svåra sjukdomstillstånd ska meddelas via nätet. För mig är det en självklarhet att sådana besked ska meddelas personligen av läkare. Något annat är oacceptabelt.

Regeln måste vara ett personligt möte och att ett sådant besked måste följas upp med samtal om behandlingsplanering och vilken tidsaspekt som gäller.

Slarvar man med sådan information kommer sjukvården att bli nedringd av oroliga patienter.

För oss med vanliga småkrämpor är det säkert bra att vi kan kolla i våra e-journaler vad som skrivits ner.

Men några besked om allvarliga sjukdomstillstånd via nätet betackar vi oss för. Förhoppningsvis tänker politiker och tjänstemän till en extra gång.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Häromdagen rapporterade media att det inom kort blir möjligt att läsa sin patientjournal på internet även i Region Örebro län.

Redan idag är detta genomfört i Uppsala, som var först i landet. Även Skåne, Västmanland och Jönköping har genomfört detta system.

Ytterligare tolv landsting är på gång. Nyligen införde psykiatrin i Skåne möjligheten för de flesta patienter att ta del av sina journaler via nätet. Skåne är därmed först i landet med att erbjuda tjänsten inom psykiatrin.

Det sägs att man genomfört en grundlig riskanalys innan beslutet fattades.

Ändå finns det experter som varnar för att det finns uppenbara säkerhetsrisker när omfattande it-system skapas. Inte minst när exempelvis mödravård, Närhälsan och sjukhusens olika journalsystem ska kommunicera med varandra och de nya patientjournalerna ska på plats.

Enligt de undersökningar som gjorts för att utreda patienternas åsikter så visar dessa att de flesta är positiva. Patienterna vill ha möjligheten att snabbt få besked om sin sjukdom via sin e- journal.

Viktigt är nog ändå att man funderar över hur man genomför det nya systemet. Alla inom vården måste vara involverade i systemet. Läkarförbundet har lokalt varit mycket kritiskt till den snabba utvecklingen, inte minst i Uppsala län. Personalen var där inte beredda på den snabba omställningen.

Ytterligare en fråga av stor vikt är om tunga cancerbesked eller andra svåra sjukdomstillstånd ska meddelas via nätet. För mig är det en självklarhet att sådana besked ska meddelas personligen av läkare. Något annat är oacceptabelt.

Regeln måste vara ett personligt möte och att ett sådant besked måste följas upp med samtal om behandlingsplanering och vilken tidsaspekt som gäller.

Slarvar man med sådan information kommer sjukvården att bli nedringd av oroliga patienter.

För oss med vanliga småkrämpor är det säkert bra att vi kan kolla i våra e-journaler vad som skrivits ner.

Men några besked om allvarliga sjukdomstillstånd via nätet betackar vi oss för. Förhoppningsvis tänker politiker och tjänstemän till en extra gång.

Margareta Karlsson

Ledarskribent