2015-10-15 06:00

2015-10-15 06:00

Viktigt att gå före i miljöarbetet

Kommunfullmäktige. På tisdagens kommunfullmäktigesammanträde lades en motion om att de anställda inom kommunen skulle köra miljöbilar.

Jag vet inte riktigt hur det ligger till med detta i kommunen. Att de anställda kör miljövänligt i tjänsten. Men jag tycker att det är en bra idé.

Vad jag vet är att Karlskoga redan ligger riktigt långt fram i miljötanke arbetet. Mycket tack vare KEMAB:s långsiktiga miljötänk. Vi får heller inte glömma det kommunala bostadsbolaget KarlskogaHem som mer och mer tänker klimatsmart.

På senaste kommunfullmäktige var det moderaternas Pia Renman som i en motion väckte frågan om att kommunanställda skulle få köra miljösmart.

Det här är en jätteviktig motion. Vi måste minska koldioxidutsläppen i världen. Karlskoga kan och bör gå före som gott exempel.

I dag kan man köp slå med utsläppsrätter. Det vill säga att ett land kan genom att ligga långt framme i miljötänket kan ta över ett annat lands slarv med miljötänket. Om du har pengar kan du alltså köpa dig möjlighet att öka dina utsläpp. Vi skulle kunna jämföra oss själva med till exempel Kina. Ett Kina som idag är en ekonomisk stormakt men som ligger ljusår efter Sverige i mycket.

Sverige och även Karlskoga kan bli en maktfaktor och förebild här i även det långsiktiga arbetet för en bättre miljö. Promenad, cykel och miljövänlig bilkörning i kommunaltjänst. Låter inte detta bra och långsiktigt!?

Vet ni vad som saknas? Avgiftsfri kollektivtrafik. Vänsterpartiet stå på er.

Det är inte ofta jag lyfter fram moderaterna som ett gott exempel, men här kommer Pia Renman med två klockrena förslag.

1:Utred genast möjligheten att införa miljöbilar som personalbil i det kommunala uppdraget.

2. Utarbeta ett regelverk för hur miljöbilar som personalbil ska hanteras inom Karlskoga kommuns verksamhetsområde.

Acke Månsson

Ledarskribent

Jag vet inte riktigt hur det ligger till med detta i kommunen. Att de anställda kör miljövänligt i tjänsten. Men jag tycker att det är en bra idé.

Vad jag vet är att Karlskoga redan ligger riktigt långt fram i miljötanke arbetet. Mycket tack vare KEMAB:s långsiktiga miljötänk. Vi får heller inte glömma det kommunala bostadsbolaget KarlskogaHem som mer och mer tänker klimatsmart.

På senaste kommunfullmäktige var det moderaternas Pia Renman som i en motion väckte frågan om att kommunanställda skulle få köra miljösmart.

Det här är en jätteviktig motion. Vi måste minska koldioxidutsläppen i världen. Karlskoga kan och bör gå före som gott exempel.

I dag kan man köp slå med utsläppsrätter. Det vill säga att ett land kan genom att ligga långt framme i miljötänket kan ta över ett annat lands slarv med miljötänket. Om du har pengar kan du alltså köpa dig möjlighet att öka dina utsläpp. Vi skulle kunna jämföra oss själva med till exempel Kina. Ett Kina som idag är en ekonomisk stormakt men som ligger ljusår efter Sverige i mycket.

Sverige och även Karlskoga kan bli en maktfaktor och förebild här i även det långsiktiga arbetet för en bättre miljö. Promenad, cykel och miljövänlig bilkörning i kommunaltjänst. Låter inte detta bra och långsiktigt!?

Vet ni vad som saknas? Avgiftsfri kollektivtrafik. Vänsterpartiet stå på er.

Det är inte ofta jag lyfter fram moderaterna som ett gott exempel, men här kommer Pia Renman med två klockrena förslag.

1:Utred genast möjligheten att införa miljöbilar som personalbil i det kommunala uppdraget.

2. Utarbeta ett regelverk för hur miljöbilar som personalbil ska hanteras inom Karlskoga kommuns verksamhetsområde.

Acke Månsson

Ledarskribent