2015-10-12 06:00

2015-10-12 06:00

Vi kan inte flytta

MARKNAD: Offensiva Degerfors svar på insändare om Vulkanmarken

Det är alltid intressant och utvecklande för oss som arrangör, att få synpunkter från knallar och besökare på Vulkanmarken. Vi lämnar bland annat ut en enkät till knallarna (varje år) där de får i egna ord beskriva hur de upplever marknaden, och vad de tycker vi skall tänka/ändra på till kommande år (både ris och ros).

Under de åren Vulkanmarken var på Medborgargatan/Herrgårdsgatan inkom synpunkter som oftast på dåliga försäljningsplatser. Efter flytten till Stora Vallavägen har alla knallar likvärdiga platser och ingen knalle har enligt vår kännedom framfört synpunkter om varken försäljningsplats eller lämnat oss med anledning av flytten.

Anledningen till att vi tvingades flytta marken berodde helt och hållet på Trafikverket. I ett beslut från 2011-06-17, ärendenummer TRV 2011/28422B, meddelar TRV genom trafikingenjör Bengt Sjölund följande: Jag citerar ”Vi har stora betänkligheter att upplåta en allmän väg med det höga flöde av trafik som det är på väg 205 genom Degerfors. Marknaden har hållits på samma plats i ett flertal år. Naturligtvis har trafiksituationen under tidens gång förändrats både vad gäller flöden och fordonens storlek. Med anledning av att Vulkanmarken i år firar 25-årsjubileum upplåter vi även i år del av väg 205. Med anledning av att vägen är en länsväg som har höga trafikflöden uppmanar vi arrangören att förbereda sig på att trafikverket i fortsättningen inte kommer att upplåta väg 205 för marknad” slut citat.

Skulle du ”Anette” fortfarande ha frågor angående marknadens placering, är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Vad gäller din släkt och dina vänner som har svårt att komma till oss, är vi gärna behjälpliga med transport om så önskas I övrigt kommenterar vi inte dina personliga synpunkter på Åtorpsmarken eller andra åsikter du framför i din insändare.

Styrelsen i Offensiva Degerfors.

Det är alltid intressant och utvecklande för oss som arrangör, att få synpunkter från knallar och besökare på Vulkanmarken. Vi lämnar bland annat ut en enkät till knallarna (varje år) där de får i egna ord beskriva hur de upplever marknaden, och vad de tycker vi skall tänka/ändra på till kommande år (både ris och ros).

Under de åren Vulkanmarken var på Medborgargatan/Herrgårdsgatan inkom synpunkter som oftast på dåliga försäljningsplatser. Efter flytten till Stora Vallavägen har alla knallar likvärdiga platser och ingen knalle har enligt vår kännedom framfört synpunkter om varken försäljningsplats eller lämnat oss med anledning av flytten.

Anledningen till att vi tvingades flytta marken berodde helt och hållet på Trafikverket. I ett beslut från 2011-06-17, ärendenummer TRV 2011/28422B, meddelar TRV genom trafikingenjör Bengt Sjölund följande: Jag citerar ”Vi har stora betänkligheter att upplåta en allmän väg med det höga flöde av trafik som det är på väg 205 genom Degerfors. Marknaden har hållits på samma plats i ett flertal år. Naturligtvis har trafiksituationen under tidens gång förändrats både vad gäller flöden och fordonens storlek. Med anledning av att Vulkanmarken i år firar 25-årsjubileum upplåter vi även i år del av väg 205. Med anledning av att vägen är en länsväg som har höga trafikflöden uppmanar vi arrangören att förbereda sig på att trafikverket i fortsättningen inte kommer att upplåta väg 205 för marknad” slut citat.

Skulle du ”Anette” fortfarande ha frågor angående marknadens placering, är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Vad gäller din släkt och dina vänner som har svårt att komma till oss, är vi gärna behjälpliga med transport om så önskas I övrigt kommenterar vi inte dina personliga synpunkter på Åtorpsmarken eller andra åsikter du framför i din insändare.

Styrelsen i Offensiva Degerfors.

  • Björn Bodin/Ordförande Torbjörn Stanser/Kassör