2015-10-09 06:00

2015-10-09 06:00

Bådar gott för teknik-staden Karlskoga

Jag har återkommande efterlyst riksdags och landstingspolitikerbesök från alla partier till kommunerna och då såklart även till Karlskoga.

I dagarna har en av de flitigaste varit här igen. Det handlar om Eva-Lena Jansson från socialdemokraterna. Eva-Lena Jansson är bördig härifrån.

Det är mycket glädjande och viktigt att dessa besöks görs och även följs upp. Lovorden hon gav från det senaste besöket ska vi ta med oss och vara stolta över samt givetvis bygga vidare på. Det handlar om den kompetens som finns här och som krävs för den teknik företagen och företagare har arbetat fram.

Efter ett besök på Arbetsförmedlingen tidigare i höstas såg Eva-Lena något intressant och viktigt i Karlskogas målmedvetna men tyvärr osäkra samarbete mellan näringslivet och utbildningen här hemma.

Att studenter får praktisk kunskap i det läser till, kunskap om verksamheten och företaget man är på. Detsamma gäller för lärarna de får också praktisera och ta del av viktiga delar och nyheter som kan förbättra utbildningen och utlärandet.

Att nå och få långsiktighet i detta är otroligt viktigt. Därför är riksdagspolitikernas besök så som Eva-Lenas A och O för att ta med detta till Stockholm.

Ett återbesök är redan inplanerat, då ska fler företag besökas och förhoppningsvis berömmas men främst lockas hit.

Det bådar mycket gott för teknikstaden Karlskoga då vikten tycks läggas på kunskap och utbildning, inte låga löner och otrygga anställningar. Att Karlskoga kan stå sig konkurrens kraftigt är av storvikt även att riksdagspolitiker vill återkomma och följa upp tidigare besök.

Acke Månsson

Ledarskribent

I dagarna har en av de flitigaste varit här igen. Det handlar om Eva-Lena Jansson från socialdemokraterna. Eva-Lena Jansson är bördig härifrån.

Det är mycket glädjande och viktigt att dessa besöks görs och även följs upp. Lovorden hon gav från det senaste besöket ska vi ta med oss och vara stolta över samt givetvis bygga vidare på. Det handlar om den kompetens som finns här och som krävs för den teknik företagen och företagare har arbetat fram.

Efter ett besök på Arbetsförmedlingen tidigare i höstas såg Eva-Lena något intressant och viktigt i Karlskogas målmedvetna men tyvärr osäkra samarbete mellan näringslivet och utbildningen här hemma.

Att studenter får praktisk kunskap i det läser till, kunskap om verksamheten och företaget man är på. Detsamma gäller för lärarna de får också praktisera och ta del av viktiga delar och nyheter som kan förbättra utbildningen och utlärandet.

Att nå och få långsiktighet i detta är otroligt viktigt. Därför är riksdagspolitikernas besök så som Eva-Lenas A och O för att ta med detta till Stockholm.

Ett återbesök är redan inplanerat, då ska fler företag besökas och förhoppningsvis berömmas men främst lockas hit.

Det bådar mycket gott för teknikstaden Karlskoga då vikten tycks läggas på kunskap och utbildning, inte låga löner och otrygga anställningar. Att Karlskoga kan stå sig konkurrens kraftigt är av storvikt även att riksdagspolitiker vill återkomma och följa upp tidigare besök.

Acke Månsson

Ledarskribent