2015-10-07 06:00

2015-10-07 06:00

Paulsen fixade EU

Marit. Personer är viktiga. Personer gör skillnad. Det spelar givetvis roll vilka våra vänner, våra kärlekspartners, våra arbetskamrater och våra chefer är. Vare sig de, du eller jag är rakt av utbytbara.

Andra kan naturligtvis utföra våra sysslor och/eller ersätta oss i våra sociala och privata relationer. Ersättarna kan vara bättre än oss. Så är det. Men ingen är helt utbytbar i den meningen att det inte har någon som helst betydelse vem det är som för stunden innehar ett uppdrag, gör ett jobb eller ingår i en relation. Vi är kort sagt väldigt olika även om vi på många sätt är väldigt lika.

Dessa villkor eller livsspelregler eller vad man nu ska säga, gäller förstås även för politiker. Så tänker jag när Marit Paulsen nu har blivit avtackad som parlamentariker i EU.

Jag läser i Dalarnas Tidningar - Marit Paulsens bopålar finns/fanns i Yttermalung i Dalarna - att Paulsen sa adjö till partipolitiken med ett ”Marits liberal party” på Bar Con Fusion i Bryssel. Partiledaren Jan Björklund var där, hennes ersättare Jasenko Selimovic var där, den från Folkpartiet sprungna kommissionären Cecilia Malmström var där och Centerns Fredrick Federley var där. För att nu bara nämna några av alla som ville säga hej och tack och bock till en speciell människa och en särpräglad människa. Det hade varit kul att ha varit där och hyllat henne. Marit Paulsens stora och historiskt bevingade insats var att hon som ”debattör och krutkärring”, tillsammans med Ingvar Carlsson och Carl Bildt, ingick i den trojka som tog Sverige till EU på hösten 1994. Hennes inflytande på svensk politik har således varit större än de flesta andras i modern tid.

Just då i folkomröstningskampanjen, just där i JA-kampanjen 1994 så vill jag hävda att Marit Paulsen var outbytbar.

Folkpartiet lyckades sedan värva henne till sin valsedel i EU-valet. Det var en bra rekrytering. EU-parlamentet passade Paulsen som hand i handske. I jämförelse med riksdagen finns det större möjligheter för enskilda och dugliga ledamöter att genom kunskap, nätverk, idoghet och smarthet kunna åstadkomma verklig politik. Den informella sfären är större och mer tillåtande i parlamentet i Bryssel/Strasbourg.

Därför lyckades Marit Paulsen bra i vissa djur- och matfrågor. Det har dock också andra gjort.

Däremot var Marit Paulsen unikt oersättlig som folkligt draglok på JA-sidan 1994. Tack för det.

Widar Andersson

Folkbladet

Andra kan naturligtvis utföra våra sysslor och/eller ersätta oss i våra sociala och privata relationer. Ersättarna kan vara bättre än oss. Så är det. Men ingen är helt utbytbar i den meningen att det inte har någon som helst betydelse vem det är som för stunden innehar ett uppdrag, gör ett jobb eller ingår i en relation. Vi är kort sagt väldigt olika även om vi på många sätt är väldigt lika.

Dessa villkor eller livsspelregler eller vad man nu ska säga, gäller förstås även för politiker. Så tänker jag när Marit Paulsen nu har blivit avtackad som parlamentariker i EU.

Jag läser i Dalarnas Tidningar - Marit Paulsens bopålar finns/fanns i Yttermalung i Dalarna - att Paulsen sa adjö till partipolitiken med ett ”Marits liberal party” på Bar Con Fusion i Bryssel. Partiledaren Jan Björklund var där, hennes ersättare Jasenko Selimovic var där, den från Folkpartiet sprungna kommissionären Cecilia Malmström var där och Centerns Fredrick Federley var där. För att nu bara nämna några av alla som ville säga hej och tack och bock till en speciell människa och en särpräglad människa. Det hade varit kul att ha varit där och hyllat henne. Marit Paulsens stora och historiskt bevingade insats var att hon som ”debattör och krutkärring”, tillsammans med Ingvar Carlsson och Carl Bildt, ingick i den trojka som tog Sverige till EU på hösten 1994. Hennes inflytande på svensk politik har således varit större än de flesta andras i modern tid.

Just då i folkomröstningskampanjen, just där i JA-kampanjen 1994 så vill jag hävda att Marit Paulsen var outbytbar.

Folkpartiet lyckades sedan värva henne till sin valsedel i EU-valet. Det var en bra rekrytering. EU-parlamentet passade Paulsen som hand i handske. I jämförelse med riksdagen finns det större möjligheter för enskilda och dugliga ledamöter att genom kunskap, nätverk, idoghet och smarthet kunna åstadkomma verklig politik. Den informella sfären är större och mer tillåtande i parlamentet i Bryssel/Strasbourg.

Därför lyckades Marit Paulsen bra i vissa djur- och matfrågor. Det har dock också andra gjort.

Däremot var Marit Paulsen unikt oersättlig som folkligt draglok på JA-sidan 1994. Tack för det.

Widar Andersson

Folkbladet