2015-10-05 06:00

2015-10-05 06:00

Bygga billigt för att bo billigt

Både Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna är överens om att bristen på hyresrätter är ett stort problem. Bostadsbristen är som bekant stor i kommunerna runt om i landet. I Karlskoga och Degerfors är inga undantag.

Här har 1561 respektive 354 hyreslägenheter försvunnit antingen genom rivning eller omvandling till bostadsrätter. Karlskoga har rivit så mycket så att man ligger med i toppen bland kommunerna som tappat flest hyreslägenheter. Det här blir eller rättare sagt är ett stort problem som måste börja diskuteras och åtgärdas brett och stort.

Befolkningen ökar och visionen och målet att vara en attraktiv kommun borde innebära att något nu måste göras. Karlskoga och Degerfors är fortfarande beroende av tillverkningsindustrin och försvarsindustrin. Även av att ha goda utbildningsmöjligheter på orterna. Det har vi idag men brist på främst de så viktiga hyreslägenheterna.

Är det inte dags att bjuda in alla parter som är beroende av att byggandet sätter fart till samtal. Allt från näringsliv, byggentreprenörer, politiker på lokal nivå till riksdagsledamöter. Idéer och kunskap finns det gott om. Behöver regler ses över. Hur bygger vi nytt så att främst unga och arbetssökande har råd att bo här och i länet. Detta är ett av de viktigaste problemen som måste lösas med tanke på den osäkra arbetsmarknaden och de osäkra anställningsformerna som idag dominerar på arbetsmarknaden.

Många kommuner i länet har stora problem med utflyttning och brist på arbetstillfällen. Karlskoga befinner sig dock i en någorlunda god utveckling och trend. Kommunen ligger även i ett bra pendlingsavstånd inom länet med Degerfors kommun som granne och deras viktiga tågstopp. Bostadsbristen torde vara ett angeläget problem för samtliga inblandade i hela länet att börja försöka lösa. Regeringens förslag om att skattesubventionera delar av byggsektorn är ett steg i rätt riktning. Men fler steg kommer krävas.

Intressant nu är Karlskogahem och allmännyttan nu planerar för nybyggnation av kombohus eftersom efterfrågan är stor på bostäder. Det är en sorts standardiserade lägenheter som byggs för en lägre byggkostnad vilket är tänkt att ge en lägre hyra. Tänkta områden är norra Sandviken, Skranta samt Ekeby. Planeringsarbetet pågår nu för fullt där man hoppas få ett politiskt klartecken under 2016, då kan kombohusen stå klara redan under 2017.

Vi får hoppas att detta nu ger ringar på vattnet och att politikerna ser till att regelverket se över så det seriösa byggandet av nya bostäder tar fart samt får privata aktörer intresserade. Lyckas man att göra det enklare att bygga billigt för att kunna bo billigare kommer byggandet med stor sannolikhet ta fart.

Acke Månsson

lagerarbetare och socialdemokrat.

Både Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna är överens om att bristen på hyresrätter är ett stort problem. Bostadsbristen är som bekant stor i kommunerna runt om i landet. I Karlskoga och Degerfors är inga undantag.

Här har 1561 respektive 354 hyreslägenheter försvunnit antingen genom rivning eller omvandling till bostadsrätter. Karlskoga har rivit så mycket så att man ligger med i toppen bland kommunerna som tappat flest hyreslägenheter. Det här blir eller rättare sagt är ett stort problem som måste börja diskuteras och åtgärdas brett och stort.

Befolkningen ökar och visionen och målet att vara en attraktiv kommun borde innebära att något nu måste göras. Karlskoga och Degerfors är fortfarande beroende av tillverkningsindustrin och försvarsindustrin. Även av att ha goda utbildningsmöjligheter på orterna. Det har vi idag men brist på främst de så viktiga hyreslägenheterna.

Är det inte dags att bjuda in alla parter som är beroende av att byggandet sätter fart till samtal. Allt från näringsliv, byggentreprenörer, politiker på lokal nivå till riksdagsledamöter. Idéer och kunskap finns det gott om. Behöver regler ses över. Hur bygger vi nytt så att främst unga och arbetssökande har råd att bo här och i länet. Detta är ett av de viktigaste problemen som måste lösas med tanke på den osäkra arbetsmarknaden och de osäkra anställningsformerna som idag dominerar på arbetsmarknaden.

Många kommuner i länet har stora problem med utflyttning och brist på arbetstillfällen. Karlskoga befinner sig dock i en någorlunda god utveckling och trend. Kommunen ligger även i ett bra pendlingsavstånd inom länet med Degerfors kommun som granne och deras viktiga tågstopp. Bostadsbristen torde vara ett angeläget problem för samtliga inblandade i hela länet att börja försöka lösa. Regeringens förslag om att skattesubventionera delar av byggsektorn är ett steg i rätt riktning. Men fler steg kommer krävas.

Intressant nu är Karlskogahem och allmännyttan nu planerar för nybyggnation av kombohus eftersom efterfrågan är stor på bostäder. Det är en sorts standardiserade lägenheter som byggs för en lägre byggkostnad vilket är tänkt att ge en lägre hyra. Tänkta områden är norra Sandviken, Skranta samt Ekeby. Planeringsarbetet pågår nu för fullt där man hoppas få ett politiskt klartecken under 2016, då kan kombohusen stå klara redan under 2017.

Vi får hoppas att detta nu ger ringar på vattnet och att politikerna ser till att regelverket se över så det seriösa byggandet av nya bostäder tar fart samt får privata aktörer intresserade. Lyckas man att göra det enklare att bygga billigt för att kunna bo billigare kommer byggandet med stor sannolikhet ta fart.

Acke Månsson

lagerarbetare och socialdemokrat.