2015-09-26 06:00

2015-09-26 06:00

Hur ser långsiktig-heten ut?

LEDARE

Anders Danielsson, Migrationsverkets generaldirektör, är en sällsynt ärlig och frispråkig person. Han har vid flera tillfällen efterlyst ledarskapet hos politikerna. Inte minst på grund av den extrema flyktingsituationen i Europa.

Sverige väntas ta emot cirka 100 000 asylsökande i år. Extraordinära åtgärder kommer att behövas. Anders Danielsson anser, att det borde finnas undantag från offentlig upphandling för Migrationsverket. I dagsläget står 3000 platser tomma. Detta på grund av överklaganden av upphandling.

Många modulhus behövs också för att härbärgera asylsökande, men då krävs samarbetsvilliga kommuner. Inträde på arbetsmarknaden är ytterligare ett problem och lägstalönerna är inte anpassade till nuvarande pressade situation.

Det är jobbiga frågor som kräver svar och det är absolut nödvändigt att de lyfts. Flera debattörer ifrågasätter det politiska ledarskapet. Man vill se politikerna på banan. Men vilka politiker är villiga att ta debatten?

Carlotta Mellander, professor i nationalekonomi i Jönköping, skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter, att det är felaktigt att placera flyktingar i krympande kommuner. Risken för utanförskap i dessa kommuner är stor när arbetstillfällena är få. Det går inte att dölja problemet att vissa kommuner under lång tid tappat befolkning. En del av dessa kommuner har fått en chans att växa genom invandringen, men tillväxten är bedräglig. Kommunerna med vikande befolkningstal borde omedelbart utveckla en strategi för utveckling och inte minst diskutera hur man långsiktigt ska kunna lyckas med flyktingmottagningen.

För att integrationen ska gå snabbare måste det skapas mängder av jobb. Diskussioner måste föras på alla plan och utan låsningar. Klarar vi inte detta kommer många av de vi vill hjälpa att hamna i fattigdom och utanförskap.

I Mariefred tog en privatperson initiativ till att skapa jobb för EU- migranter från Rumänien. Det handlade om jobb som lövkrattning, fönsterputs med mera. Lönen var 75 kronor i timmen. EU- migranterna var mycket nöjda med lösningen. De kände att de fått tillbaka människovärdet och slapp tigga. Hur man lyckats kringgå alla hinder vet jag inte. Däremot vet jag att studiebesöken från andra kommuner har varit många.

I dagsläget handlar det om att ta emot ett mycket stort antal flyktingar, se till att de får tak över huvudet och mat. Senare kommer språkutbildning, förhoppningsvis kombinerat med jobb. Det kommer att krävas stora ansträngningar.

Alternativet är att vi annars kommer stå inför enorma problem med utanförskap. Det handlar om människor som utstått mycket och har svåra upplevelser i bagaget. Därför kan besluten om snabba åtgärder inte vänta.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Sverige väntas ta emot cirka 100 000 asylsökande i år. Extraordinära åtgärder kommer att behövas. Anders Danielsson anser, att det borde finnas undantag från offentlig upphandling för Migrationsverket. I dagsläget står 3000 platser tomma. Detta på grund av överklaganden av upphandling.

Många modulhus behövs också för att härbärgera asylsökande, men då krävs samarbetsvilliga kommuner. Inträde på arbetsmarknaden är ytterligare ett problem och lägstalönerna är inte anpassade till nuvarande pressade situation.

Det är jobbiga frågor som kräver svar och det är absolut nödvändigt att de lyfts. Flera debattörer ifrågasätter det politiska ledarskapet. Man vill se politikerna på banan. Men vilka politiker är villiga att ta debatten?

Carlotta Mellander, professor i nationalekonomi i Jönköping, skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter, att det är felaktigt att placera flyktingar i krympande kommuner. Risken för utanförskap i dessa kommuner är stor när arbetstillfällena är få. Det går inte att dölja problemet att vissa kommuner under lång tid tappat befolkning. En del av dessa kommuner har fått en chans att växa genom invandringen, men tillväxten är bedräglig. Kommunerna med vikande befolkningstal borde omedelbart utveckla en strategi för utveckling och inte minst diskutera hur man långsiktigt ska kunna lyckas med flyktingmottagningen.

För att integrationen ska gå snabbare måste det skapas mängder av jobb. Diskussioner måste föras på alla plan och utan låsningar. Klarar vi inte detta kommer många av de vi vill hjälpa att hamna i fattigdom och utanförskap.

I Mariefred tog en privatperson initiativ till att skapa jobb för EU- migranter från Rumänien. Det handlade om jobb som lövkrattning, fönsterputs med mera. Lönen var 75 kronor i timmen. EU- migranterna var mycket nöjda med lösningen. De kände att de fått tillbaka människovärdet och slapp tigga. Hur man lyckats kringgå alla hinder vet jag inte. Däremot vet jag att studiebesöken från andra kommuner har varit många.

I dagsläget handlar det om att ta emot ett mycket stort antal flyktingar, se till att de får tak över huvudet och mat. Senare kommer språkutbildning, förhoppningsvis kombinerat med jobb. Det kommer att krävas stora ansträngningar.

Alternativet är att vi annars kommer stå inför enorma problem med utanförskap. Det handlar om människor som utstått mycket och har svåra upplevelser i bagaget. Därför kan besluten om snabba åtgärder inte vänta.

Margareta Karlsson

Ledarskribent