2015-09-24 06:00

2015-09-24 06:00

Kommunen har ansökt om viktiga pengar

LEDARE

Äldreomsorg. Viktiga pengar står på spel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. I början av året beslutade regeringen om en bemanningssatsning inom äldreomsorgen.

Från och med 2016 års början avsätts nu 2 miljarder kronor per år fram till 2018 där kommunerna fått söka. Senast den 31:a oktober 2015 ska ansökan ha gjorts.

Det hela handlar om en satsning för landets samtliga 290 kommuners äldreomsorg, offentlig som privat, där ökad kvalitet, tid, trygghet och bemanning för både personal och brukare är målet. Kommunerna väljer själva om och var de vill öka bemanningen. Efter tisdagens kommunfullmäktige framkom det att Karlskoga har ansökt. Kostnaderna får endast inkludera personal som utför omvårdnad och stöd i den av kommunen finansierade äldreomsorgen. Alltså de personalkategorier på verksamhetsnivå som arbetar nära de äldre som vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor fysio- och arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare.

Att brukarna och personalen inom vården och omsorgen ska känna full trygghet respektive tillräcklighet är viktiga mål att nå. Här spelar även utbildning en viktig roll. Dels för individuell utveckling men även för bredden.

Denna stora äldreomsorgs satsning tillsammans med satsningen på komvux är verkligen efterlängtad och oerhört viktig och rätt i tiden. Detta skulle faktiskt behövt göras mycket tidigare. Socialstyrelsen har fått uppdraget att fördela och följa upp fördelningen av och att pengarna används rätt. Fördelning kommer ske genom en fördelningsnyckel vilken framtagen och baserad på standardkostnaden för äldreomsorgen. För Karlskogas del rör det sig om mångmiljonbelopp.

Genom Decemberöverenskommelsen har regeringen Löfven fått handlingsläge. Nu återstår det att se om den verkligen håller. Hur det än blir med det ser det ut som att regeringen bygger upp ett gott slagläge för framtiden inte bara för äldreomsorgen.


Acke Månsson

Ledarskribent

Från och med 2016 års början avsätts nu 2 miljarder kronor per år fram till 2018 där kommunerna fått söka. Senast den 31:a oktober 2015 ska ansökan ha gjorts.

Det hela handlar om en satsning för landets samtliga 290 kommuners äldreomsorg, offentlig som privat, där ökad kvalitet, tid, trygghet och bemanning för både personal och brukare är målet. Kommunerna väljer själva om och var de vill öka bemanningen. Efter tisdagens kommunfullmäktige framkom det att Karlskoga har ansökt. Kostnaderna får endast inkludera personal som utför omvårdnad och stöd i den av kommunen finansierade äldreomsorgen. Alltså de personalkategorier på verksamhetsnivå som arbetar nära de äldre som vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor fysio- och arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare.

Att brukarna och personalen inom vården och omsorgen ska känna full trygghet respektive tillräcklighet är viktiga mål att nå. Här spelar även utbildning en viktig roll. Dels för individuell utveckling men även för bredden.

Denna stora äldreomsorgs satsning tillsammans med satsningen på komvux är verkligen efterlängtad och oerhört viktig och rätt i tiden. Detta skulle faktiskt behövt göras mycket tidigare. Socialstyrelsen har fått uppdraget att fördela och följa upp fördelningen av och att pengarna används rätt. Fördelning kommer ske genom en fördelningsnyckel vilken framtagen och baserad på standardkostnaden för äldreomsorgen. För Karlskogas del rör det sig om mångmiljonbelopp.

Genom Decemberöverenskommelsen har regeringen Löfven fått handlingsläge. Nu återstår det att se om den verkligen håller. Hur det än blir med det ser det ut som att regeringen bygger upp ett gott slagläge för framtiden inte bara för äldreomsorgen.


Acke Månsson

Ledarskribent