2015-09-19 06:00

2015-09-19 06:00

Bo Jansson har rätt

Jag hör ett inslag på Ekot om en ung syrisk kvinna som bor på ett asylboende någonstans i Västra Götaland.

På grund av några märkliga lagar får hon inte delta i organiserad svenskundervisning förrän hennes ansökan om uppehållstillstånd är avgjort. På grund av krisen i det svenska mottagningssystemet så får väldigt många asylsökande vänta väldigt länge på besked.

Kvinnan i radioinslaget har väntat på besked i mer än ett år. Hon är 23 år. Livet tickar på. Hon sitter inte och rullar tummarna. På Youtube har hon hittat ett språkträningsprogram där hon ord för ord kan nöta in det svenska språket. Hon kommer att fixa det därför att hon vill fixa det, därför att hon kan fixa det och därför att det är möjligt att fixa det.

Jag tänker på den syriska kvinnan när jag läser Bo Janssons artikel på DN Debatt. Bo Jansson är ordförande i Lärarnas Riksförbund. Bo Jansson är förbannad på ”liberala tänkare” som ”börjat ifrågasätta vikten av utbildade lärare. Men vi får inte hamna i naivitetens träsk en gång till. Skolans problem kan inte lösas genom lägre krav på lärarnas utbildning och kompetens,” skriver Bo Jansson.

Det finns många bakgrunder och djup bakom Bo Janssons artikel. Det korta perspektivet är den lärarbrist som nu blir alltmer uppenbar runt om i Sverige. Bristen beror på att politiken skärpt kraven på lärarnas kunskaper. Det krävs ämneslegitimation för att vara behörig att undervisa och sätta betyg i skolan. Många lärare som arbetar idag saknar legitimation. Lärarutbildningen har under många år haft ett upplägg som inte direkt korresponderat med de nu aktuella legitimationskraven. I ett längre perspektiv har det väl allt sedan det tidiga 1990-talets hejsansvejsanstämningar med kommunaliseringar och friskolereformer varit motvind för mer konservativa skolfuxar som predikat ämneskunskapernas betydelse.

Bo Jansson står upp för läraryrkets proffsighet och för lärarutbildningens betydelse. Han varnar ansvariga politiker för att i lärarbristens skugga åter släppa på kunskapskrav, behörighet och på legitimationskrav.

I de stora dragen har Bo Jansson rätt. Politikerna bör rida ut de reformer som nu rullar. Det kommer att ge en bättre skola och bättre utbildade elever.

Samtidigt får vi inte bli för mekaniskt fyrkantiga i vår syn på utbildning. Vi ska inte blunda för budskapet från den unga syriska kvinnan på asylboendet någonstans i Västra Götaland. Stark vilja och motivation hos eleven slår allt annat.

Widar Andersson

Folkbladet

På grund av några märkliga lagar får hon inte delta i organiserad svenskundervisning förrän hennes ansökan om uppehållstillstånd är avgjort. På grund av krisen i det svenska mottagningssystemet så får väldigt många asylsökande vänta väldigt länge på besked.

Kvinnan i radioinslaget har väntat på besked i mer än ett år. Hon är 23 år. Livet tickar på. Hon sitter inte och rullar tummarna. På Youtube har hon hittat ett språkträningsprogram där hon ord för ord kan nöta in det svenska språket. Hon kommer att fixa det därför att hon vill fixa det, därför att hon kan fixa det och därför att det är möjligt att fixa det.

Jag tänker på den syriska kvinnan när jag läser Bo Janssons artikel på DN Debatt. Bo Jansson är ordförande i Lärarnas Riksförbund. Bo Jansson är förbannad på ”liberala tänkare” som ”börjat ifrågasätta vikten av utbildade lärare. Men vi får inte hamna i naivitetens träsk en gång till. Skolans problem kan inte lösas genom lägre krav på lärarnas utbildning och kompetens,” skriver Bo Jansson.

Det finns många bakgrunder och djup bakom Bo Janssons artikel. Det korta perspektivet är den lärarbrist som nu blir alltmer uppenbar runt om i Sverige. Bristen beror på att politiken skärpt kraven på lärarnas kunskaper. Det krävs ämneslegitimation för att vara behörig att undervisa och sätta betyg i skolan. Många lärare som arbetar idag saknar legitimation. Lärarutbildningen har under många år haft ett upplägg som inte direkt korresponderat med de nu aktuella legitimationskraven. I ett längre perspektiv har det väl allt sedan det tidiga 1990-talets hejsansvejsanstämningar med kommunaliseringar och friskolereformer varit motvind för mer konservativa skolfuxar som predikat ämneskunskapernas betydelse.

Bo Jansson står upp för läraryrkets proffsighet och för lärarutbildningens betydelse. Han varnar ansvariga politiker för att i lärarbristens skugga åter släppa på kunskapskrav, behörighet och på legitimationskrav.

I de stora dragen har Bo Jansson rätt. Politikerna bör rida ut de reformer som nu rullar. Det kommer att ge en bättre skola och bättre utbildade elever.

Samtidigt får vi inte bli för mekaniskt fyrkantiga i vår syn på utbildning. Vi ska inte blunda för budskapet från den unga syriska kvinnan på asylboendet någonstans i Västra Götaland. Stark vilja och motivation hos eleven slår allt annat.

Widar Andersson

Folkbladet