2015-09-18 06:00

2015-09-18 06:00

Ta hand om våra äldre

Folkhälsa. För ett par år sedan lyssnade jag på en föreläsning om rehabiliteringen av strokepatienter på Karlskoga lasarett.

Rehabiliteringen av denna patientgrupp fungerar på ett professionellt sätt på strokeenheten, där ett team av mycket kvalificerad personal ser till att påbörja rehabiliteringen.

När patienten sedan återvänder hem visar det sig däremot att resurserna för uppföljning är mycket små, inte minst när det gäller sjukgymnastinsatser. Detsamma gäller för övriga äldre patientgrupper.

Enligt FN:s konvention har äldre rätt att åtnjuta samma villkor för rehabilitering som andra grupper i samhället utan inskränkning. Det fastslås som en mänsklig rättighet. Det innebär att äldre har rätt att få rehabilitering på samma sätt som andra åldersgrupper. Socialstyrelsen har tittat på varför det finns stora problem för just äldre och lyft fram två olika problemområden. Det delade ansvaret mellan kommun och landsting är det ena. Det andra anges som problem med lagstiftning.

Örebro län är ett av de sista landstingen där sjukgymnaster arbetar mot kommuner, men är anställda av landstinget ( nu Region Örebro). Det borde vara av största vikt att man bildar en organisation för rehabiliteringspersonalen och att de placeras så att information kan överföras snabbt och effektivt. Ett gemensamt system för dokumentation är också nödvändigt, allt för att patientens behov snabbt ska kunna identifieras.

Det finns många goda exempel från olika kommuner i landet där man satsat på att mobilisera de äldres resurser genom att öka antalet sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Man har sett att behovet av hemtjänstresurser har minskat. Och framför allt har livskvaliteten ökat för de äldre.

Med dagens medicinska framsteg ser vi att våra äldre överlever svåra sjukdomar som stroke, höftledsfrakturer med flera sjukdomar. Det akuta omhändertagandet är bra, men när det gäller de uppföljande resurserna ser det inte särskilt bra ut. Karlskoga kommun har mycket små möjligheter att rehabilitera de äldre genom sjukgymnastinsatser. Sjukgymnasterna är alltför få för att kunna fullgöra en bra insats. Inte ens semestervikarier tillsätts under sommaren.

Det kan inte vara rimligt att våra äldre blir liggande eller sittande i rullstol på grund av organisationsproblem eller resursbrist.

Så politiker, lär er mera om vikten av rehabiliteringsinsatser. Ni kan spara pengar och samtidigt höja livskvaliteten för våra äldre.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Rehabiliteringen av denna patientgrupp fungerar på ett professionellt sätt på strokeenheten, där ett team av mycket kvalificerad personal ser till att påbörja rehabiliteringen.

När patienten sedan återvänder hem visar det sig däremot att resurserna för uppföljning är mycket små, inte minst när det gäller sjukgymnastinsatser. Detsamma gäller för övriga äldre patientgrupper.

Enligt FN:s konvention har äldre rätt att åtnjuta samma villkor för rehabilitering som andra grupper i samhället utan inskränkning. Det fastslås som en mänsklig rättighet. Det innebär att äldre har rätt att få rehabilitering på samma sätt som andra åldersgrupper. Socialstyrelsen har tittat på varför det finns stora problem för just äldre och lyft fram två olika problemområden. Det delade ansvaret mellan kommun och landsting är det ena. Det andra anges som problem med lagstiftning.

Örebro län är ett av de sista landstingen där sjukgymnaster arbetar mot kommuner, men är anställda av landstinget ( nu Region Örebro). Det borde vara av största vikt att man bildar en organisation för rehabiliteringspersonalen och att de placeras så att information kan överföras snabbt och effektivt. Ett gemensamt system för dokumentation är också nödvändigt, allt för att patientens behov snabbt ska kunna identifieras.

Det finns många goda exempel från olika kommuner i landet där man satsat på att mobilisera de äldres resurser genom att öka antalet sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Man har sett att behovet av hemtjänstresurser har minskat. Och framför allt har livskvaliteten ökat för de äldre.

Med dagens medicinska framsteg ser vi att våra äldre överlever svåra sjukdomar som stroke, höftledsfrakturer med flera sjukdomar. Det akuta omhändertagandet är bra, men när det gäller de uppföljande resurserna ser det inte särskilt bra ut. Karlskoga kommun har mycket små möjligheter att rehabilitera de äldre genom sjukgymnastinsatser. Sjukgymnasterna är alltför få för att kunna fullgöra en bra insats. Inte ens semestervikarier tillsätts under sommaren.

Det kan inte vara rimligt att våra äldre blir liggande eller sittande i rullstol på grund av organisationsproblem eller resursbrist.

Så politiker, lär er mera om vikten av rehabiliteringsinsatser. Ni kan spara pengar och samtidigt höja livskvaliteten för våra äldre.

Margareta Karlsson

Ledarskribent