2015-09-17 06:00

2015-09-17 06:00

Bredbent Stefan Löfven

LEDARE

Statsminister Stefan Löfven öppnade starkt när han läste upp sin andra regeringsförklaring för den nyuppropade riksdagen häromdagen.

Han tog bredbent avstamp i den mängd överenskommelser som faktiskt präglade riksdagens verklighet under förra riksdagsåret. Samarbetet över parti- och blockgränser har resulterat i att en rad majoriteter har skapats på flera angelägna samhällsområden.

Löfven nämnde bland mycket annat uppgörelsen om nya pengar till försvaret, den gemensamma utredningen om nya budgetmål för riksdagen, överenskommelser om betyg och om vapenexport. För att inte tala om Decemberöverenskommelsen som regeringen lyckades få till stånd bara någon dag innan Sverige skulle ha kastats ut i ett osäkert nyval.

Samarbetsregeringen tackar alla som har bidragit till detta, sa Stefan Löfven.

Det är bra och nödvändigt att statsministern nöter på. Efter det första regeringsåret är han och regeringen i psykologiskt underläge. De borgerliga partierna har varit framgångsrika med att sätta bilden av en kraftlös och isolerad vänsterstyrd regering som inte förmår att få något vettigt gjort.

Regeringens långsiktiga överlevnad beror på förmågan av att bryta oppositionens negativa bildsättning.

Vägen till framgång går över fler överenskommelser mellan regeringen och de borgerliga partierna i för medborgarna viktiga frågor.

Partierna i den forna regeringsalliansen har förvisso en strategi som går ut på att pressa Stefan Löfven allt längre vänsterut; helst så långt vänsterut att socialdemokratin blir ett ovalbart alternativ för de flesta väljare.

De förra Allianspartierna spelar dock ett högt spel. Huvuddelen av de borgerliga väljarna kommer inte att uppskatta om de partier de röstat på regelmässigt avstår från att få politiskt inflytande i sakfrågorna för att istället prioritera det politiska spelet.

Stefan Löfvens sits är därför inte så dålig. Han behöver ett antal nya och stora överenskommelser under det nu inledda riksmötet. Det borde inte vara omöjligt att få till stånd bra och vettiga uppgörelser om för alla partier och väljare viktiga frågor som energi, invandring och integration.

Widar Andersson

Folkbladet

Han tog bredbent avstamp i den mängd överenskommelser som faktiskt präglade riksdagens verklighet under förra riksdagsåret. Samarbetet över parti- och blockgränser har resulterat i att en rad majoriteter har skapats på flera angelägna samhällsområden.

Löfven nämnde bland mycket annat uppgörelsen om nya pengar till försvaret, den gemensamma utredningen om nya budgetmål för riksdagen, överenskommelser om betyg och om vapenexport. För att inte tala om Decemberöverenskommelsen som regeringen lyckades få till stånd bara någon dag innan Sverige skulle ha kastats ut i ett osäkert nyval.

Samarbetsregeringen tackar alla som har bidragit till detta, sa Stefan Löfven.

Det är bra och nödvändigt att statsministern nöter på. Efter det första regeringsåret är han och regeringen i psykologiskt underläge. De borgerliga partierna har varit framgångsrika med att sätta bilden av en kraftlös och isolerad vänsterstyrd regering som inte förmår att få något vettigt gjort.

Regeringens långsiktiga överlevnad beror på förmågan av att bryta oppositionens negativa bildsättning.

Vägen till framgång går över fler överenskommelser mellan regeringen och de borgerliga partierna i för medborgarna viktiga frågor.

Partierna i den forna regeringsalliansen har förvisso en strategi som går ut på att pressa Stefan Löfven allt längre vänsterut; helst så långt vänsterut att socialdemokratin blir ett ovalbart alternativ för de flesta väljare.

De förra Allianspartierna spelar dock ett högt spel. Huvuddelen av de borgerliga väljarna kommer inte att uppskatta om de partier de röstat på regelmässigt avstår från att få politiskt inflytande i sakfrågorna för att istället prioritera det politiska spelet.

Stefan Löfvens sits är därför inte så dålig. Han behöver ett antal nya och stora överenskommelser under det nu inledda riksmötet. Det borde inte vara omöjligt att få till stånd bra och vettiga uppgörelser om för alla partier och väljare viktiga frågor som energi, invandring och integration.

Widar Andersson

Folkbladet