2015-09-14 06:00

2015-09-14 06:00

Valfrihet väldigt viktigt

Tänk vilken glädje det är att läsa tidningen vissa dagar!

Häromdagen kunde man läsa att Karlskoga och Degerfors äldre fått möjlighet att välja mellan tre rätter vid lunchen. För de flesta människor är det en självklarhet att välja vad man vill äta.

Denna valfrihet att välja mat har diskuterats i flera år. Vid en diskussion på Nickkällan, som egentligen handlade om nedläggningen av serviceboende i kommunen, kom även denna fråga upp. Jag menade att välja mat var minst lika viktig för de äldre som för eleverna i skolan. Inte minst för att de äldre många gånger har svårt att tillgodogöra sig maten och tappar i vikt.

Det är därför väldigt glädjande att valfriheten nu finns att kunna beställa den mat som önskas. I artikeln kunde konstateras att kostnaden för kommunen inte heller blivit högre. Det sägs också att man följer upp hur maten tas emot, om olika önskemål eller om det finns klagomål. Jättebra tycker jag och en stor eloge till Folkhälso- och Kostförvaltningen!

Kanske är vi en liten bit på väg mot ett annat tänkande när det gäller de äldres behov och önskemål. Jag tror nämligen att den tid är förbi när man bestämde vad de äldre hade för behov. Dagens generation kommer inte att acceptera beslut som fattas utan deras deltagande.

Fortfarande är dock Socialstyrelsen en koloss på lerfötter. En skuta som är svår att vända. Just nu är tanken att det är bäst för alla äldre bo kvar hemma, Många mycket gamla har fått avslag när de begärt flytt till särskilt boende.

Senaste ärendet handlade om en 101-årig dam i Stockholmsområdet, som fick avslag på grund av att behovet kunde tillgodoses på annat sätt, alltså hemtjänst flera gånger per dag. Bostadsrättsföreningen hade stängt av hennes spis eftersom hon varit nära att orsaka brand. Trots detta ansåg man från stadsdelsnämnden att hon kunde bo kvar. Nu fick damen hjälp att överklaga och fick så småningom rätt till ett särskilt boende.

Trots många svårigheter för äldre att få rätt att välja, upplever jag en positiv förändring bland biståndsbedömare och personal. Men det finns mycket kvar att göra.

De äldre har stor kunskap, inte minst om sin egen hälsa och hur de upplever sin situation. Den måste tas tillvara och respekteras

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Häromdagen kunde man läsa att Karlskoga och Degerfors äldre fått möjlighet att välja mellan tre rätter vid lunchen. För de flesta människor är det en självklarhet att välja vad man vill äta.

Denna valfrihet att välja mat har diskuterats i flera år. Vid en diskussion på Nickkällan, som egentligen handlade om nedläggningen av serviceboende i kommunen, kom även denna fråga upp. Jag menade att välja mat var minst lika viktig för de äldre som för eleverna i skolan. Inte minst för att de äldre många gånger har svårt att tillgodogöra sig maten och tappar i vikt.

Det är därför väldigt glädjande att valfriheten nu finns att kunna beställa den mat som önskas. I artikeln kunde konstateras att kostnaden för kommunen inte heller blivit högre. Det sägs också att man följer upp hur maten tas emot, om olika önskemål eller om det finns klagomål. Jättebra tycker jag och en stor eloge till Folkhälso- och Kostförvaltningen!

Kanske är vi en liten bit på väg mot ett annat tänkande när det gäller de äldres behov och önskemål. Jag tror nämligen att den tid är förbi när man bestämde vad de äldre hade för behov. Dagens generation kommer inte att acceptera beslut som fattas utan deras deltagande.

Fortfarande är dock Socialstyrelsen en koloss på lerfötter. En skuta som är svår att vända. Just nu är tanken att det är bäst för alla äldre bo kvar hemma, Många mycket gamla har fått avslag när de begärt flytt till särskilt boende.

Senaste ärendet handlade om en 101-årig dam i Stockholmsområdet, som fick avslag på grund av att behovet kunde tillgodoses på annat sätt, alltså hemtjänst flera gånger per dag. Bostadsrättsföreningen hade stängt av hennes spis eftersom hon varit nära att orsaka brand. Trots detta ansåg man från stadsdelsnämnden att hon kunde bo kvar. Nu fick damen hjälp att överklaga och fick så småningom rätt till ett särskilt boende.

Trots många svårigheter för äldre att få rätt att välja, upplever jag en positiv förändring bland biståndsbedömare och personal. Men det finns mycket kvar att göra.

De äldre har stor kunskap, inte minst om sin egen hälsa och hur de upplever sin situation. Den måste tas tillvara och respekteras

Margareta Karlsson

Ledarskribent