2015-09-09 06:00

2015-09-09 06:00

Otacksamt jobb med en låg lön

För ett antal år sedan pryade jag på polisstationen i Karlskoga. Det ingick i min utbildning till speciallärare. Jag fick inblick i en del drogmiljöer i kommunen, som jag inte hade en aning om. Jag blev också imponerad över polisens personkännedom.

Några år senare valdes jag till ordförande i polisnämnden och ledamot i Polisstyrelsen i Örebro län. Detta innebar en kunskap om polisens arbete som är få förunnat. Jag tror att de flesta skulle få en större förståelse för vilket enormt bra arbete polisen gör för att invånarna i kommunen ska känna sig trygga.

Tyvärr har polisens arbetssituation blivit oerhört mycket tuffare under senare år. Häromdagen skrev media, Attacker mot polisen har blivit vardagsmat. Den negativa utvecklingen har skett snabbt. Stenkastning mot polisen började 2007, men var sällsynta händelser.

En polis berättar att det är knytnävsstora stenar som kastas och som kan spräcka skallen. Han säger också att det känns svårt att veta att människor attackerar för att skada.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz säger att attackerna sliter psykiskt på poliserna. Det blir allt svårare att rekrytera poliser till oroliga områden. Inte minst är oron stor eftersom det finns människor som faktiskt är ute för att skada.

Inrikesminister Anders Ygestam fördömer våldet och menar att det är ett angrepp på hela samhället. Därför vill han bland annat införa en straffskärpning för innehav av explosiva ämnen.

Inte bara poliser attackeras i sin tjänsteutövning. Det gäller även brandmän och ambulanspersonal.

Tyvärr är attackerna på personal i tjänsteutövning bara symtom på ett mycket större problem. Grundproblematiken är att det finns människor som avskyr samhället av olika anledningar.

Samhället måste lösa problemen med arbetslösheten, avbrutna studier och integrationen. Det löser sig inte självt och det är bråttom. De politiska partierna har ett stort ansvar. Okonventionella lösningar måste till. Facken måste fundera över sin roll. Kanske till och med rucka på lönekraven för unga inom olika branscher. Vi har alla fått börja vår yrkeskarriär med låga löner.

Inte mindre än 55 områden i Sverige har pekats ut, där polisen mer eller mindre tappat kontrollen över de kriminella nätverken. Så är det inte i Karlskoga eller Degerfors.

Jag tror att det är relativt tryggt i de båda kommunerna. Det innebär inte att vi kan sitta still i båten och låtsas att problematiken inte berör oss. Vi måste alla hjälpas åt att förmå politikerna att agera för att förbättra situationen.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

För ett antal år sedan pryade jag på polisstationen i Karlskoga. Det ingick i min utbildning till speciallärare. Jag fick inblick i en del drogmiljöer i kommunen, som jag inte hade en aning om. Jag blev också imponerad över polisens personkännedom.

Några år senare valdes jag till ordförande i polisnämnden och ledamot i Polisstyrelsen i Örebro län. Detta innebar en kunskap om polisens arbete som är få förunnat. Jag tror att de flesta skulle få en större förståelse för vilket enormt bra arbete polisen gör för att invånarna i kommunen ska känna sig trygga.

Tyvärr har polisens arbetssituation blivit oerhört mycket tuffare under senare år. Häromdagen skrev media, Attacker mot polisen har blivit vardagsmat. Den negativa utvecklingen har skett snabbt. Stenkastning mot polisen började 2007, men var sällsynta händelser.

En polis berättar att det är knytnävsstora stenar som kastas och som kan spräcka skallen. Han säger också att det känns svårt att veta att människor attackerar för att skada.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz säger att attackerna sliter psykiskt på poliserna. Det blir allt svårare att rekrytera poliser till oroliga områden. Inte minst är oron stor eftersom det finns människor som faktiskt är ute för att skada.

Inrikesminister Anders Ygestam fördömer våldet och menar att det är ett angrepp på hela samhället. Därför vill han bland annat införa en straffskärpning för innehav av explosiva ämnen.

Inte bara poliser attackeras i sin tjänsteutövning. Det gäller även brandmän och ambulanspersonal.

Tyvärr är attackerna på personal i tjänsteutövning bara symtom på ett mycket större problem. Grundproblematiken är att det finns människor som avskyr samhället av olika anledningar.

Samhället måste lösa problemen med arbetslösheten, avbrutna studier och integrationen. Det löser sig inte självt och det är bråttom. De politiska partierna har ett stort ansvar. Okonventionella lösningar måste till. Facken måste fundera över sin roll. Kanske till och med rucka på lönekraven för unga inom olika branscher. Vi har alla fått börja vår yrkeskarriär med låga löner.

Inte mindre än 55 områden i Sverige har pekats ut, där polisen mer eller mindre tappat kontrollen över de kriminella nätverken. Så är det inte i Karlskoga eller Degerfors.

Jag tror att det är relativt tryggt i de båda kommunerna. Det innebär inte att vi kan sitta still i båten och låtsas att problematiken inte berör oss. Vi måste alla hjälpas åt att förmå politikerna att agera för att förbättra situationen.

Margareta Karlsson

Ledarskribent