2015-08-29 06:00

2015-08-29 06:00

Steget måste bli längre

KURIREN-LEDARE

Politikerrollen. Med jämna mellanrum kommer diskussionen upp om att införa någon sorts karenstid då politiker byter sida och tar klivet från politiken till näringslivet och finansvärlden.

Det är ett problem med männen – ja det är främst män det handlar om – och deras glapp mellan ord och handling. Oftast har det handlat om politiker från socialdemokratin.

En rad socialdemokratiska före detta ministrar har tagit steget. Kritiken har de varit extra vass. Det ta köper jag. Kritiken är befogad tycker jag men den ska gälla politiker från samtliga partier.

Det hela handlar om hur snabbt man ska kunna gå från en ståndpunkt till en annan. Om att ”över en natt” snabbt gå över till näringslivet samt att börja lobbyverksamhet åt densamma.

Detta rimmar faktiskt riktigt illa då man i stort stått för det motsatta och agiterat om riskerna med just lobbyister.

Att socialdemokrater eller övriga politiker finns med i näringslivet är egentligen inget dåligt, det är tvärtom både bra och mycket viktigt.

Steget från politiken till att börja ”lobba” för näringslivet måste bli dock bli mycket längre.

Jag hoppas diskussionerna om en karenstid fortsätter. Densenaste av toppolitikerna och ministrarna att ta steget i detta fall till en av de stora vårdkoncernerna, Aleris är före detta socialminister och kristdemokratiste ledaren Göran Hägglund.

För inte så länge sedan började även Filippa Reinfeldt här. Hon var tidigare toppmoderat i landstinget.

Bland de stora i socialdemokratin som bytt sida kan vi ju nämna Göran Persson och Anders Sundström, Thomas Östros samt Per Nuder.

Att politiken och näringslivet har fortsatta goda kontakter samt att de folkvalda inte tappar fotfästet är viktigt. Därför är och ska kraven och förväntningarna på en socialdemokratisk politiker vara stora, mycket stora.

Det ska de vara!

Acke Månsson

Ledarskribent

Det är ett problem med männen – ja det är främst män det handlar om – och deras glapp mellan ord och handling. Oftast har det handlat om politiker från socialdemokratin.

En rad socialdemokratiska före detta ministrar har tagit steget. Kritiken har de varit extra vass. Det ta köper jag. Kritiken är befogad tycker jag men den ska gälla politiker från samtliga partier.

Det hela handlar om hur snabbt man ska kunna gå från en ståndpunkt till en annan. Om att ”över en natt” snabbt gå över till näringslivet samt att börja lobbyverksamhet åt densamma.

Detta rimmar faktiskt riktigt illa då man i stort stått för det motsatta och agiterat om riskerna med just lobbyister.

Att socialdemokrater eller övriga politiker finns med i näringslivet är egentligen inget dåligt, det är tvärtom både bra och mycket viktigt.

Steget från politiken till att börja ”lobba” för näringslivet måste bli dock bli mycket längre.

Jag hoppas diskussionerna om en karenstid fortsätter. Densenaste av toppolitikerna och ministrarna att ta steget i detta fall till en av de stora vårdkoncernerna, Aleris är före detta socialminister och kristdemokratiste ledaren Göran Hägglund.

För inte så länge sedan började även Filippa Reinfeldt här. Hon var tidigare toppmoderat i landstinget.

Bland de stora i socialdemokratin som bytt sida kan vi ju nämna Göran Persson och Anders Sundström, Thomas Östros samt Per Nuder.

Att politiken och näringslivet har fortsatta goda kontakter samt att de folkvalda inte tappar fotfästet är viktigt. Därför är och ska kraven och förväntningarna på en socialdemokratisk politiker vara stora, mycket stora.

Det ska de vara!

Acke Månsson

Ledarskribent