2015-08-28 06:00

2015-08-28 06:00

Faser medolika namn

LEDARE

Arbetslöshet. Regeringen med Ylva Johansson i spetsen vill avskaffa Fas 3. Det är en baggis. Människorna i Fas 3 går däremot inte att avskaffa.

Därför är det inte det minsta cyniskt att sia om att något liknande som Fas 3 snart kommer att återuppstå under ett nytt och käckt namn.

Under min tid i riksdagen på 1990-talet hette Fas 3 Aga; aktivitetsgarantin. Jag besökte många Aga-platser. Det var ofta plågsamt att träffa alla dessa människor som plikttroget och utan en enda sjukdag arbetat på samma plats sedan de för 30-40 år sedan slutade i grundskolan.

När krisen slog till försvann deras företag eller så rationaliserades en vårdavdelning bort i äldreomsorgen.

Nu satt de på Aga. De visste att de satt där för att de inte skulle räknas som ”öppet arbetslösa” utan som ”arbetslösa i åtgärd”. Det fanns säkert många bra och bättre insatser som gjordes i Aga precis som det förmodligen finns mycket bra som görs i Fas 3.

Generellt sett var och är det emellertid så att ytterst få lämnade Aga eller Fas 3 för att gå ut till ett riktigt jobb.

Det som är hedervärt och kul med Ylva Johanssons satsningar som kommer i budgeten senare i höst är den utvecklingspositiva människosynen.

Det har betydelse vilka förväntningar som riktas mot människor. Är förväntningen att den arbetslöse ska sitta i en viss lokal minst sex timmar om dagen för att få full ersättning så promotas vissa beteenden. Är förväntningen däremot att den arbetslöse intensivt ska studera svenska och svetsning så uppmuntras andra beteenden.

I det material som Ylva Johansson använde sig av när hon presenterade sin satsning framkommer emellertid också glasklart hur arbetslösheten ser ut i Sverige. Inrikes födda syns knappt i statistiken.

Det är monstruösa skillnader mellan inrikes- och utomeuropeiskt födda personer. Sannolikheten för att en universitetsutbildad syrier eller somalier ska vara arbetslös är upp till tre gånger högre än för en infödd svensk med högst grundskola i bagaget.

I reala tal är de utomeuropeiskt födda –nästan 30 000 personer –den största gruppen bland de som varit arbetslösa i två år eller mer. Och det är den gruppen som stadigt fylls på genom dagens invandringspolitik.

Widar Andersson

Folkbladet

Därför är det inte det minsta cyniskt att sia om att något liknande som Fas 3 snart kommer att återuppstå under ett nytt och käckt namn.

Under min tid i riksdagen på 1990-talet hette Fas 3 Aga; aktivitetsgarantin. Jag besökte många Aga-platser. Det var ofta plågsamt att träffa alla dessa människor som plikttroget och utan en enda sjukdag arbetat på samma plats sedan de för 30-40 år sedan slutade i grundskolan.

När krisen slog till försvann deras företag eller så rationaliserades en vårdavdelning bort i äldreomsorgen.

Nu satt de på Aga. De visste att de satt där för att de inte skulle räknas som ”öppet arbetslösa” utan som ”arbetslösa i åtgärd”. Det fanns säkert många bra och bättre insatser som gjordes i Aga precis som det förmodligen finns mycket bra som görs i Fas 3.

Generellt sett var och är det emellertid så att ytterst få lämnade Aga eller Fas 3 för att gå ut till ett riktigt jobb.

Det som är hedervärt och kul med Ylva Johanssons satsningar som kommer i budgeten senare i höst är den utvecklingspositiva människosynen.

Det har betydelse vilka förväntningar som riktas mot människor. Är förväntningen att den arbetslöse ska sitta i en viss lokal minst sex timmar om dagen för att få full ersättning så promotas vissa beteenden. Är förväntningen däremot att den arbetslöse intensivt ska studera svenska och svetsning så uppmuntras andra beteenden.

I det material som Ylva Johansson använde sig av när hon presenterade sin satsning framkommer emellertid också glasklart hur arbetslösheten ser ut i Sverige. Inrikes födda syns knappt i statistiken.

Det är monstruösa skillnader mellan inrikes- och utomeuropeiskt födda personer. Sannolikheten för att en universitetsutbildad syrier eller somalier ska vara arbetslös är upp till tre gånger högre än för en infödd svensk med högst grundskola i bagaget.

I reala tal är de utomeuropeiskt födda –nästan 30 000 personer –den största gruppen bland de som varit arbetslösa i två år eller mer. Och det är den gruppen som stadigt fylls på genom dagens invandringspolitik.

Widar Andersson

Folkbladet