2015-08-18 06:00

2015-08-18 06:00

Trygghet i skolan allas ansvar

Denna vecka går många barn till skolan för första gången. De flesta med stor förväntan. Alla önskar att barnens glädje för att få börja i den riktiga skolan skall bestå. Tyvärr blir det inte alltid så.

Jag tror att det är synnerligen viktigt att vi påminns om att många barn far illa i skolan och att det är alla vuxnas ansvar att ta tag i problematiken. Samtliga i personalgruppen – lärare, vaktmästare, lokalvårdare, skolledning, skolsköterska, kurator och matsalspersonal delar ansvaret för att barn inte mobbas.

Statistiken förskräcker. Anmälningarna om kränkande behandling ökar hela tiden. Den vanligaste orsaken är att skolan inte gjort tillräckligt när en elev blivit mobbad eller kränkt. Ökningen av anmälningarna kan delvis förklaras av att många blivit medvetna om vad som är tillåtet eller inte.

- Lika lite som vi skulle acceptera kränkningar på våra arbetsplatser accepterar vi inte att barn ska bli dåligt behandlade, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen.

Barn- och elevombudet (BEO) har begärt skadestånd i 42 fall under 2014. Totalsumman rör sig om 1,2 miljoner kronor. Sedan i höstas kan kommunerna teckna en extra försäkring som täcker de juridiska kostnaderna vid skadeståndsärenden. Hittills har 120 kommuner tecknat försäkringen. Man kan fundera på om kommunerna kan köpa sig fria i dessa ärenden, men så är inte fallet. Om en kommun inte agerat förebyggande som lagen kräver gäller inte försäkringen.

Det gäller alltså att agera om ett barn blivit utsatt. Grundinställningen måste vara att det aldrig är den mobbades fel om mobbning sker. Och självklart; det är nolltolerans som gäller!

Möckelngymnasiet har förtjänstfullt tagit tag i den problematik som utvecklades under våren. Kuratorerna tog initiativet och alla samarbetar. Jag är övertygad om att eleverna känner sig tryggare genom de vuxnas kraftfulla agerande.

Avslutningsvis så är det bara att konstatera att vi har skolplikt i Sverige. Skolan kan därför inte väljas bort. Därför är det särskilt viktigt att föräldrarna kan lita på att barnen har det bra på alla sätt under tiden i skolan.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Jag tror att det är synnerligen viktigt att vi påminns om att många barn far illa i skolan och att det är alla vuxnas ansvar att ta tag i problematiken. Samtliga i personalgruppen – lärare, vaktmästare, lokalvårdare, skolledning, skolsköterska, kurator och matsalspersonal delar ansvaret för att barn inte mobbas.

Statistiken förskräcker. Anmälningarna om kränkande behandling ökar hela tiden. Den vanligaste orsaken är att skolan inte gjort tillräckligt när en elev blivit mobbad eller kränkt. Ökningen av anmälningarna kan delvis förklaras av att många blivit medvetna om vad som är tillåtet eller inte.

- Lika lite som vi skulle acceptera kränkningar på våra arbetsplatser accepterar vi inte att barn ska bli dåligt behandlade, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen.

Barn- och elevombudet (BEO) har begärt skadestånd i 42 fall under 2014. Totalsumman rör sig om 1,2 miljoner kronor. Sedan i höstas kan kommunerna teckna en extra försäkring som täcker de juridiska kostnaderna vid skadeståndsärenden. Hittills har 120 kommuner tecknat försäkringen. Man kan fundera på om kommunerna kan köpa sig fria i dessa ärenden, men så är inte fallet. Om en kommun inte agerat förebyggande som lagen kräver gäller inte försäkringen.

Det gäller alltså att agera om ett barn blivit utsatt. Grundinställningen måste vara att det aldrig är den mobbades fel om mobbning sker. Och självklart; det är nolltolerans som gäller!

Möckelngymnasiet har förtjänstfullt tagit tag i den problematik som utvecklades under våren. Kuratorerna tog initiativet och alla samarbetar. Jag är övertygad om att eleverna känner sig tryggare genom de vuxnas kraftfulla agerande.

Avslutningsvis så är det bara att konstatera att vi har skolplikt i Sverige. Skolan kan därför inte väljas bort. Därför är det särskilt viktigt att föräldrarna kan lita på att barnen har det bra på alla sätt under tiden i skolan.

Margareta Karlsson

Ledarskribent