2015-08-06 06:00

2015-08-06 06:00

Svag Löfven med förnuft

En svag regering behöver inte vara något som försvagar ett land. Allt beror på tillståndet i landet. Det mesta av det viktigaste i Sverige knallar på mycket bra. Den ekonomiska tillväxten är högre än förväntat. Vilket i sin tur i huvudsak beror på att exportindustrin går bättre än förväntat. Draget i ekonomin får också understöd av att såväl den privata som offentliga (kommunala) konsumtionen ökar jämfört med det första kvartalet i år. Även arbetslösheten sjunker så sakta genom att antalet arbetade timmar ökar i ekonomin.

Experter räknar med att USA kommer att genomföra en räntehöjning till hösten vilket bör leda till att den svenska kronan försvagas något vilket gynnar svensk exportindustri. EMU-länderna har omhändertagit det grekiska problemet så bra som det förmodligen kunde göras. Grekkraschen förefaller att vara uppskjuten eller kanske rentav inställd.

Tågen går för det mesta i tid, terrorbrott är ytterst ovanliga, kriminaliteten är inte marginell men marginaliserad visavi statsmakten; korruptionen är ytterst begränsad. Militärt finns inga direkta hot mot Sverige. Elpriserna är låga. Folkhälsan är god; såväl de inträffade som förväntade medellivslängderna stiger för det mesta varje år. Några livshotande epidemier och farsoter syns inte vid horisonten.

Att Sverige har en med svenska mått mätt sensationellt svag regering spelar kort sagt ingen större roll för Sverige. Det finns inga helt akuta och Sverigeavgörande frågor som absolut måste fixas här och nu.

En statlig budget för 2016 ska läggas i riksdagen. Socialdemokraterna och miljöpartisterna behöver sannolikt inte vara särskilt oroliga för att budgeten inte ska antas i början av december. Decemberöverenskommelsen från förra året ger riksdagens ”största partikonstellation” fri lejd genom budgetomröstningen. Under regeringens första stormiga år med alliansfantomsmärtor och med nybörjaranda hos de andra var det Vänsterpartiet som fyllde upp S och MP till att bli störst. Framöver kan det mycket väl bli något annat parti som tar V:s plats i budgetprocessandet. Hur som helst är det avgörande att budgetförslagen från regeringen är modesta och förnuftiga. Släpper Löfven igenom för mycket ”udda tok” i budgeten så kan det bli svårt för Moderaterna och övriga borgerliga partier att sitta med armarna i kors.

Det gäller att vara svag med förnuft.

Widar Andersson

Folkbladet

En svag regering behöver inte vara något som försvagar ett land. Allt beror på tillståndet i landet. Det mesta av det viktigaste i Sverige knallar på mycket bra. Den ekonomiska tillväxten är högre än förväntat. Vilket i sin tur i huvudsak beror på att exportindustrin går bättre än förväntat. Draget i ekonomin får också understöd av att såväl den privata som offentliga (kommunala) konsumtionen ökar jämfört med det första kvartalet i år. Även arbetslösheten sjunker så sakta genom att antalet arbetade timmar ökar i ekonomin.

Experter räknar med att USA kommer att genomföra en räntehöjning till hösten vilket bör leda till att den svenska kronan försvagas något vilket gynnar svensk exportindustri. EMU-länderna har omhändertagit det grekiska problemet så bra som det förmodligen kunde göras. Grekkraschen förefaller att vara uppskjuten eller kanske rentav inställd.

Tågen går för det mesta i tid, terrorbrott är ytterst ovanliga, kriminaliteten är inte marginell men marginaliserad visavi statsmakten; korruptionen är ytterst begränsad. Militärt finns inga direkta hot mot Sverige. Elpriserna är låga. Folkhälsan är god; såväl de inträffade som förväntade medellivslängderna stiger för det mesta varje år. Några livshotande epidemier och farsoter syns inte vid horisonten.

Att Sverige har en med svenska mått mätt sensationellt svag regering spelar kort sagt ingen större roll för Sverige. Det finns inga helt akuta och Sverigeavgörande frågor som absolut måste fixas här och nu.

En statlig budget för 2016 ska läggas i riksdagen. Socialdemokraterna och miljöpartisterna behöver sannolikt inte vara särskilt oroliga för att budgeten inte ska antas i början av december. Decemberöverenskommelsen från förra året ger riksdagens ”största partikonstellation” fri lejd genom budgetomröstningen. Under regeringens första stormiga år med alliansfantomsmärtor och med nybörjaranda hos de andra var det Vänsterpartiet som fyllde upp S och MP till att bli störst. Framöver kan det mycket väl bli något annat parti som tar V:s plats i budgetprocessandet. Hur som helst är det avgörande att budgetförslagen från regeringen är modesta och förnuftiga. Släpper Löfven igenom för mycket ”udda tok” i budgeten så kan det bli svårt för Moderaterna och övriga borgerliga partier att sitta med armarna i kors.

Det gäller att vara svag med förnuft.

Widar Andersson

Folkbladet