2015-08-05 06:00

2015-08-05 06:00

Tydligt underlag behövs

Det är många grupper i samhället som drabbas av bristen på hyresrätter. 350000 unga vuxna saknar bostad. Oseriösa hyresvärdar kan i stort sett sätta vilka hyror de vill. Det blir ockerhyror på många håll. Lägg där till att det har byggts och byggs på tok för lite bostäder. Finansiering och krångliga lagar och regler har inte underlättat här.

Ett brett tydligt underlag för politiskt beslut vore önskvärt, för behovet och efterfrågan av hyreslägenheter och boende är på många håll stort. Nu vill regeringen och Vänsterpartiet ”städa upp” och få ordning på bostadsmarknaden. Mot detta reagerar borgarna starkt och får nästintill panik och ropar i kör att ”det andas socialism och 70-tal”.

Är det verkligen fel att till exempel ge hyresgäster inflytande då det ska renoveras? Alliansregeringen tog under sina mandatperioder bort den förvärvslag som fanns för att andrahandsuthyrningen istället skulle öka. Alltså att den som hade råd att köpa sitt boende i stort sett skulle kunna sätta sin egen hyra. Lite finare kallade man det att marknadsanpassa hyrorna.

Detta har inte varit bra då byggandet stannat upp och hyrorna riskerar skjuta i höjden. Denna negativa trend vill alltså regeringen och Vänsterpartiet försöka ändra på. Att det ska börja byggas mer bostäder samt att hyresgäster ska få ett större inflytande över sin boendesituation genom att reformera bort de oseriösa hyresvärdarna.

Det är uppenbart att det behövs mycket fler hem som man har råd att bo i. Här är allmännyttan en viktig part på bostadsmarknaden för hyresgästerna och för en hållbar utveckling där ett stort samhällsansvar även inkluderas.

I Karlskoga har vi Karlskoga Hem, före detta Hyresbostäder. Från att under ca 20 år inte byggt nytt utan istället rivit har det åter börjat byggas. Fruktlunden är förhoppningsvis startskottet som ger frukt i ytterligare nybyggnationer. Mycket positivt är att intresset för att bygga nytt finns åter i Karlskoga, inte bara hyresrätter. Det spekuleras om byggnationer i södra, östra samt i centrum. Många kommuner håller i dag på att sälja ut allmännyttan samt sysslar med värdeöverföringar trots att kommunallagen ska begränsa detta.

Uppenbart är detta nu ett hinder för regeringens mål. Reglerna för hyresrätter och uthyrning samt en icke segregerande bostadsmarknad måste först utredas så att reglerna ska kunna ändras till det bättre så att fler bostäder byggs och med det öka möjligheten till eget boende samt att tryggheten främjas. Det kommer bli upp till partierna i riksdagen att ta ställning för eller emot detta.

Acke Månsson

Ledarskribent

Det är många grupper i samhället som drabbas av bristen på hyresrätter. 350000 unga vuxna saknar bostad. Oseriösa hyresvärdar kan i stort sett sätta vilka hyror de vill. Det blir ockerhyror på många håll. Lägg där till att det har byggts och byggs på tok för lite bostäder. Finansiering och krångliga lagar och regler har inte underlättat här.

Ett brett tydligt underlag för politiskt beslut vore önskvärt, för behovet och efterfrågan av hyreslägenheter och boende är på många håll stort. Nu vill regeringen och Vänsterpartiet ”städa upp” och få ordning på bostadsmarknaden. Mot detta reagerar borgarna starkt och får nästintill panik och ropar i kör att ”det andas socialism och 70-tal”.

Är det verkligen fel att till exempel ge hyresgäster inflytande då det ska renoveras? Alliansregeringen tog under sina mandatperioder bort den förvärvslag som fanns för att andrahandsuthyrningen istället skulle öka. Alltså att den som hade råd att köpa sitt boende i stort sett skulle kunna sätta sin egen hyra. Lite finare kallade man det att marknadsanpassa hyrorna.

Detta har inte varit bra då byggandet stannat upp och hyrorna riskerar skjuta i höjden. Denna negativa trend vill alltså regeringen och Vänsterpartiet försöka ändra på. Att det ska börja byggas mer bostäder samt att hyresgäster ska få ett större inflytande över sin boendesituation genom att reformera bort de oseriösa hyresvärdarna.

Det är uppenbart att det behövs mycket fler hem som man har råd att bo i. Här är allmännyttan en viktig part på bostadsmarknaden för hyresgästerna och för en hållbar utveckling där ett stort samhällsansvar även inkluderas.

I Karlskoga har vi Karlskoga Hem, före detta Hyresbostäder. Från att under ca 20 år inte byggt nytt utan istället rivit har det åter börjat byggas. Fruktlunden är förhoppningsvis startskottet som ger frukt i ytterligare nybyggnationer. Mycket positivt är att intresset för att bygga nytt finns åter i Karlskoga, inte bara hyresrätter. Det spekuleras om byggnationer i södra, östra samt i centrum. Många kommuner håller i dag på att sälja ut allmännyttan samt sysslar med värdeöverföringar trots att kommunallagen ska begränsa detta.

Uppenbart är detta nu ett hinder för regeringens mål. Reglerna för hyresrätter och uthyrning samt en icke segregerande bostadsmarknad måste först utredas så att reglerna ska kunna ändras till det bättre så att fler bostäder byggs och med det öka möjligheten till eget boende samt att tryggheten främjas. Det kommer bli upp till partierna i riksdagen att ta ställning för eller emot detta.

Acke Månsson

Ledarskribent