2015-07-30 06:00

2015-07-30 06:00

Baylans viktigaste förhandling

Magnus Hall är vd och koncernchef i statliga Vattenfall AB. I sina kommentarer till bolagets delårsrapport för de två första kvartalen i år skriver Magnus Hall: ”Elmarknaden i Europa är under kraftfull förändring. Efterfrågan, som sjönk efter den ekonomiska krisens inträde 2009, har fortfarande inte återhämtat sig samtidigt som ny kapacitet i form av både sol och vindkraft med låga marginalkostnader kommer in i systemet.”

Kort sagt har priserna på el sjunkit. Vilket gör att Vattenfalls rörelseresultat försämras. Dryga 10 miljarder i resultat för första halvåret i år kan jämföras med dryga 12 miljarder första halvåret 2014. På sista raden visar dock halvårsrapporten 2015 på ett rejält minus. Av i huvudsak politiska orsaker skriver Vattenfall ner värdet på sina kärnkraftstillgångar i Sverige med 17 miljarder kronor och sina brunkolstillgångar i Tyskland med 15 miljarder kronor.

När det gäller den svenska delen av Vattenfall så har bolaget aviserat att de båda kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 kommer att stängas 2018-2020. Vilket är minst fem år tidigare än vad som tidigare planerats. Den tidigarelagda stängningen beror på ”låga elpriser och ökade kostnader”.

Det är ju ingen hemlighet att regeringens miljöpartistiska del inte är särskilt förtjust i kärnkraft. Vattenfall gör förmodligen en rimlig bedömning av att kostnaderna för kärnkraft kommer att fortsätta stiga på grund av politiska beslut. Detta i kombination med förmodat fortsatt pressade elpriser gör beskedet om nedläggning av Ringhals 1 och 2 begripligt.

Beslutet är dock långtifrån konfliktfritt för vare sig Vattenfall eller för Sverige. Ungefär 25 procent av bolagets elproduktion kommer från kärnkraft som det är idag. Medan Vattenfalls vindkraft - bland annat flera stora parker i Tyskland och Storbritannien - står för 3 procent av bolagets elproduktion.

Ser vi på hela Sverige så utgör el från kärnkraft nästan hälften av den totala elproduktionen. Medan vindkraftens del av elen ännu bara motsvarar ungefär en tiondel av kärnkraftselen. Det kan mycket väl vara så att framtidens melodi är sol och vind. Men det gäller att ta det försiktigt. Vägen till den helt förnybara elproduktionen kan mycket väl vara kantad med något eller några nya svenska kärnkraftverk. Vägen framåt blir definitivt inte lättare om den kantas av ett kraschat Vattenfall, smutsigt kol och omfattande elbrist. Energiminister Ibrahim Baylan ansvarar kort sagt för mandatperiodens viktigaste förhandling med de borgerliga partierna.

Widar Andersson

Folkbladet

Magnus Hall är vd och koncernchef i statliga Vattenfall AB. I sina kommentarer till bolagets delårsrapport för de två första kvartalen i år skriver Magnus Hall: ”Elmarknaden i Europa är under kraftfull förändring. Efterfrågan, som sjönk efter den ekonomiska krisens inträde 2009, har fortfarande inte återhämtat sig samtidigt som ny kapacitet i form av både sol och vindkraft med låga marginalkostnader kommer in i systemet.”

Kort sagt har priserna på el sjunkit. Vilket gör att Vattenfalls rörelseresultat försämras. Dryga 10 miljarder i resultat för första halvåret i år kan jämföras med dryga 12 miljarder första halvåret 2014. På sista raden visar dock halvårsrapporten 2015 på ett rejält minus. Av i huvudsak politiska orsaker skriver Vattenfall ner värdet på sina kärnkraftstillgångar i Sverige med 17 miljarder kronor och sina brunkolstillgångar i Tyskland med 15 miljarder kronor.

När det gäller den svenska delen av Vattenfall så har bolaget aviserat att de båda kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 kommer att stängas 2018-2020. Vilket är minst fem år tidigare än vad som tidigare planerats. Den tidigarelagda stängningen beror på ”låga elpriser och ökade kostnader”.

Det är ju ingen hemlighet att regeringens miljöpartistiska del inte är särskilt förtjust i kärnkraft. Vattenfall gör förmodligen en rimlig bedömning av att kostnaderna för kärnkraft kommer att fortsätta stiga på grund av politiska beslut. Detta i kombination med förmodat fortsatt pressade elpriser gör beskedet om nedläggning av Ringhals 1 och 2 begripligt.

Beslutet är dock långtifrån konfliktfritt för vare sig Vattenfall eller för Sverige. Ungefär 25 procent av bolagets elproduktion kommer från kärnkraft som det är idag. Medan Vattenfalls vindkraft - bland annat flera stora parker i Tyskland och Storbritannien - står för 3 procent av bolagets elproduktion.

Ser vi på hela Sverige så utgör el från kärnkraft nästan hälften av den totala elproduktionen. Medan vindkraftens del av elen ännu bara motsvarar ungefär en tiondel av kärnkraftselen. Det kan mycket väl vara så att framtidens melodi är sol och vind. Men det gäller att ta det försiktigt. Vägen till den helt förnybara elproduktionen kan mycket väl vara kantad med något eller några nya svenska kärnkraftverk. Vägen framåt blir definitivt inte lättare om den kantas av ett kraschat Vattenfall, smutsigt kol och omfattande elbrist. Energiminister Ibrahim Baylan ansvarar kort sagt för mandatperiodens viktigaste förhandling med de borgerliga partierna.

Widar Andersson

Folkbladet