2015-07-28 06:00

2015-07-28 06:00

Framtidens pensioner

Hur kommer pensionerna att se ut i framtiden? Den frågan är berättigad att ställa, eftersom många bedömare anser att pensionssystemet är underfinansierat.

Medan äldreomsorgen kan användas som budgetregulator, måste assistentersättningen betalas ut oavsett ram. Denna skillnad kommer inom kort att bli ett rent och skärt helvete för politikerna att hantera, säger gästkrönikören Karin Svanborg - Sjövall i Tidningen Dagens Samhälle. Med detta menar hon att personer med funktionsnedsättning enligt lag har rätt till god levnadsstandard. Den grupp äldre som bara har garantipension hamnar däremot under det belopp som socialtjänsten anger som skälig levnadsnivå. Detta är värt att fundera lite på.

Redan idag knakar pensionssystemet i fogarna och politikerna står för stora utmaningar. Det har skett en tydlig förändring i befolkningsstrukturen. År 2045 beräknas det att det kommer att finnas över en miljon personer över 80 år. Det kommer att krävas stora förändringar av samhällets resurser för att klara de helt nya förutsättningarna.

Svängningarna i pensionssystemet har alla pensionärer fått känna av. Åren 2010, 2011 och 2014 sänktes pensionerna på grund av bromsen. Efter finanskrisen omarbetades bromsen. Sänkningen fördelades under flera år för att de inte skulle bli så kännbara.

Nu har Pensionsgruppen, i vilken Socialdemokraterna och Alliansen ingår, beslutat att skjuta på nya bromsen från 2016 till 2017. Det innebär att pensionerna höjs med 4,7 procent.

Enligt Lena Melin på Aftonbladet ser det bra ut på pappret. Men allt är ett nollsummespel. Pensionärerna får en högre höjning nästa år än de skulle fått. Men i praktiken har de inte vunnit ett öre. Däremot har svängningarna dämpats.

Det stora problemet är det underfinansierade pensionssystemet. Hur detta ska hanteras i framtiden blir politikernas huvudvärk.

Ett ännu större problem är att trycket inom vård och omsorg kommer att öka. Redan med dagens relativt små kullar pensionärer får många landsting nätt och jämt ihop sina budgetar. Kommer pensionerna återigen användas som budgetregulator? Det är ju inte första gången. Frågan är hur länge pensionärerna finner sig i detta.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Medan äldreomsorgen kan användas som budgetregulator, måste assistentersättningen betalas ut oavsett ram. Denna skillnad kommer inom kort att bli ett rent och skärt helvete för politikerna att hantera, säger gästkrönikören Karin Svanborg - Sjövall i Tidningen Dagens Samhälle. Med detta menar hon att personer med funktionsnedsättning enligt lag har rätt till god levnadsstandard. Den grupp äldre som bara har garantipension hamnar däremot under det belopp som socialtjänsten anger som skälig levnadsnivå. Detta är värt att fundera lite på.

Redan idag knakar pensionssystemet i fogarna och politikerna står för stora utmaningar. Det har skett en tydlig förändring i befolkningsstrukturen. År 2045 beräknas det att det kommer att finnas över en miljon personer över 80 år. Det kommer att krävas stora förändringar av samhällets resurser för att klara de helt nya förutsättningarna.

Svängningarna i pensionssystemet har alla pensionärer fått känna av. Åren 2010, 2011 och 2014 sänktes pensionerna på grund av bromsen. Efter finanskrisen omarbetades bromsen. Sänkningen fördelades under flera år för att de inte skulle bli så kännbara.

Nu har Pensionsgruppen, i vilken Socialdemokraterna och Alliansen ingår, beslutat att skjuta på nya bromsen från 2016 till 2017. Det innebär att pensionerna höjs med 4,7 procent.

Enligt Lena Melin på Aftonbladet ser det bra ut på pappret. Men allt är ett nollsummespel. Pensionärerna får en högre höjning nästa år än de skulle fått. Men i praktiken har de inte vunnit ett öre. Däremot har svängningarna dämpats.

Det stora problemet är det underfinansierade pensionssystemet. Hur detta ska hanteras i framtiden blir politikernas huvudvärk.

Ett ännu större problem är att trycket inom vård och omsorg kommer att öka. Redan med dagens relativt små kullar pensionärer får många landsting nätt och jämt ihop sina budgetar. Kommer pensionerna återigen användas som budgetregulator? Det är ju inte första gången. Frågan är hur länge pensionärerna finner sig i detta.

Margareta Karlsson

Ledarskribent