2015-07-28 06:00

2015-07-28 06:00

Använd rätt argument

MILJÖ: Många skäl att minska köttkonsumtionen

Det har sedan en tid påståtts att nötköttskonsumtion har större klimatpåverkan än till exempel bilkörning. Det kan vara dags att justera debatten lite.

Kolet som cirkulerar kring nötköttsproduktionen är kol som redan finns i dess kretslopp och inget nytt kol. Sidoeffekterna som har med uppfödning att göra tillför det nya kolet. De kor som går i en svensk björkhage och betar har ingen ny påverkan på klimatet. Men när man hugger ner regnskog för att få betesmarker eller om man använder kraftfoder och bekämpningsmedel påverkar det klimatet för då använder man fossil energi vid tillverkningen. Det som ökar växthuseffekten är när vi pumpar upp olja ur Nordsjön eller bryter tyskt brunkol och eldar med rysk gas. Då tillför vi nytt kol till atmosfären i form av koldioxid.

Om vi skyller köttproduktionen som en stor påverkare på klimatet kan någon få för sig att det är försvarbart att utrota våra stora gräsätare i Afrika och Asien för klimatets skull. Det vore helt horribelt.

Det finns många goda skäl att minska köttkonsumtionen men låt oss då använda rätt argument.

Roy Olsson

Det har sedan en tid påståtts att nötköttskonsumtion har större klimatpåverkan än till exempel bilkörning. Det kan vara dags att justera debatten lite.

Kolet som cirkulerar kring nötköttsproduktionen är kol som redan finns i dess kretslopp och inget nytt kol. Sidoeffekterna som har med uppfödning att göra tillför det nya kolet. De kor som går i en svensk björkhage och betar har ingen ny påverkan på klimatet. Men när man hugger ner regnskog för att få betesmarker eller om man använder kraftfoder och bekämpningsmedel påverkar det klimatet för då använder man fossil energi vid tillverkningen. Det som ökar växthuseffekten är när vi pumpar upp olja ur Nordsjön eller bryter tyskt brunkol och eldar med rysk gas. Då tillför vi nytt kol till atmosfären i form av koldioxid.

Om vi skyller köttproduktionen som en stor påverkare på klimatet kan någon få för sig att det är försvarbart att utrota våra stora gräsätare i Afrika och Asien för klimatets skull. Det vore helt horribelt.

Det finns många goda skäl att minska köttkonsumtionen men låt oss då använda rätt argument.

Roy Olsson