2015-06-19 06:00

2015-06-19 06:00

Ett inferno för många

DIGITAL MOBBNING: Sommarlovsmobbning

Skolavslutningen innebar tidigare för mobbade elever en lättnad, att det väntade ett uppehåll – ett par månaders vila ifrån plågandets inferno. Så är det inte längre.

Många elever som under skoldagarna blivit utsatta för kränkningar och trakasserier, fysiskt genom sparkar, slag och knuffar, verbalt, genom att bli hotade, tilltalade med könsord eller annan nedsättande benämning, psykosocialt, genom utfrysning, ondskefull imitation, elaka suckar, miner och blickar, blir idag också mobbade under sommaren.

Åtskilliga av dessa elever blir in i sina hem, på badstranden eller där de befinner sig, under hela sommarlovet – vissa elever varje dag!, utsatta för det jag sammanfattningsvis kallar för elektronisk mobbning, genom sms, mms, e-post och på olika sociala medier.

Det finns inte längre några för mobbningsoffer - fredade zoner.

Med en smartphone – med komplett datorfunktion – kan alla förnedringsprocesser utföras.

Tänk att vara på badstranden och Din mobil indikerar att du har ett sms och du får läsa: Med det utseendet Du har bör Du ta Livet av Dig. Häng Dig!

Samtidigt vet Du att den digitala mobbaren också vill ha publik, och kan ha mångfaldigat meddelandet, och skickat det till flera andra, för att de skall veta vad Du har blivit utsatt för.

Möjligheterna för mobbaren att tortera – jag vill vara försiktig med mina ordval – men jag använder medvetet ordet tortera, därför att det är psykisk tortyr det handlar om – är näst intill outtömliga.

Det som är extra ohyggligt grymt för mobbade elever är, att många ger sig själva skulden.

Det är aldrig den mobbades fel att mobbning sker - aldrig!

Mitt råd till mobbade elever är: Tala om det direkt för någon vuxen, som Du har förtroende för. Det är vuxnas plikt att hjälpa dig!

Mitt råd till föräldrar är: Det är extra viktigt att barnet möts med respekt, och utan skam eller skuldbeläggande, när han eller hon vänder sig till en förälder och berättar om kränkningar. Dokumentera bevis – till exempel genom att spara sms, om möjligt ip-adresser och ta skärmdump på datorn.

Gå in på nätet och granska ibland. Det är inte att överträda våra barns och ungdomars integritetsgräns. I stället kan det betyda att de får en stark moralisk vuxenryggrad att luta sig emot.

Därtill uppmanar jag alla vuxna som lever med, eller har kontakter med barn och ungdomar – främst föräldrar – men också far- och morföräldrar – lärare och ungdomsledare inom olika verksamheter – att hjälpa dem att upprätthålla en schysst stil på, och via olika medier.

Mitt råd till skolpersonal är: Trots att jag vet hur viktigt sommarlovet är också för er – så har jag ändå en from önskan om, att ni då och då skall gå in och kolla på nätet. När ni då upptäcker nätmobbning – att ni orkar agera som ett stöd för era elever och deras föräldrar.

Christer Olsson

Leg psykolog, föreläsare och författare

Skolavslutningen innebar tidigare för mobbade elever en lättnad, att det väntade ett uppehåll – ett par månaders vila ifrån plågandets inferno. Så är det inte längre.

Många elever som under skoldagarna blivit utsatta för kränkningar och trakasserier, fysiskt genom sparkar, slag och knuffar, verbalt, genom att bli hotade, tilltalade med könsord eller annan nedsättande benämning, psykosocialt, genom utfrysning, ondskefull imitation, elaka suckar, miner och blickar, blir idag också mobbade under sommaren.

Åtskilliga av dessa elever blir in i sina hem, på badstranden eller där de befinner sig, under hela sommarlovet – vissa elever varje dag!, utsatta för det jag sammanfattningsvis kallar för elektronisk mobbning, genom sms, mms, e-post och på olika sociala medier.

Det finns inte längre några för mobbningsoffer - fredade zoner.

Med en smartphone – med komplett datorfunktion – kan alla förnedringsprocesser utföras.

Tänk att vara på badstranden och Din mobil indikerar att du har ett sms och du får läsa: Med det utseendet Du har bör Du ta Livet av Dig. Häng Dig!

Samtidigt vet Du att den digitala mobbaren också vill ha publik, och kan ha mångfaldigat meddelandet, och skickat det till flera andra, för att de skall veta vad Du har blivit utsatt för.

Möjligheterna för mobbaren att tortera – jag vill vara försiktig med mina ordval – men jag använder medvetet ordet tortera, därför att det är psykisk tortyr det handlar om – är näst intill outtömliga.

Det som är extra ohyggligt grymt för mobbade elever är, att många ger sig själva skulden.

Det är aldrig den mobbades fel att mobbning sker - aldrig!

Mitt råd till mobbade elever är: Tala om det direkt för någon vuxen, som Du har förtroende för. Det är vuxnas plikt att hjälpa dig!

Mitt råd till föräldrar är: Det är extra viktigt att barnet möts med respekt, och utan skam eller skuldbeläggande, när han eller hon vänder sig till en förälder och berättar om kränkningar. Dokumentera bevis – till exempel genom att spara sms, om möjligt ip-adresser och ta skärmdump på datorn.

Gå in på nätet och granska ibland. Det är inte att överträda våra barns och ungdomars integritetsgräns. I stället kan det betyda att de får en stark moralisk vuxenryggrad att luta sig emot.

Därtill uppmanar jag alla vuxna som lever med, eller har kontakter med barn och ungdomar – främst föräldrar – men också far- och morföräldrar – lärare och ungdomsledare inom olika verksamheter – att hjälpa dem att upprätthålla en schysst stil på, och via olika medier.

Mitt råd till skolpersonal är: Trots att jag vet hur viktigt sommarlovet är också för er – så har jag ändå en from önskan om, att ni då och då skall gå in och kolla på nätet. När ni då upptäcker nätmobbning – att ni orkar agera som ett stöd för era elever och deras föräldrar.

Christer Olsson

Leg psykolog, föreläsare och författare