2015-06-16 06:00

2015-06-16 06:00

Hopp omförändring

Tjänstesektorn är den största företagssektorn i dagen industriländer. Här omfattas tjänster som till exempel parti- och detaljhandel, restaurang och hotellverksamhet, kommunikation, fastighetsförvaltning, bank och försäkring samt sjukvård.

Den privata tjänstesektorn tros bli länets och även Karlskogas motor de närmaste åren för en ökande sysselsättning främst bland unga. Branscher som hotell och restaurang går bra i dag. Har vi redan glömt att dessa branscher fått riktade styrmedel?

Det är otroligt viktigt att ungdomarna får ett arbete eller en fot inne. Kritik framförs i dag mot ungdomar att de är lata. Många ungdomar har fallit mellan stolarna och har en trygghet hemma som tyvärr blir svårare och svårare att bryta desto längre åren går. Många ungdomar är idag ”laglösa”.

Trycket från föräldrar och samhället att unga ska få prova att stå på egna ben är stort och viktigt. I dag är inte samhället anpassat för detta tyvärr. Det råder akut bostadsbrist och allt för hög arbetslöshet. Allt för många har lämnat det gemensamma tänket om att vi bör hjälpas åt så gott vi kan. Det får inte vara så att de med sämst möjligheter och resurser gång efter gång ska tryckas längre och längre ner i utanförskapshålet.

Självklart ska de flesta jobb ses som bra då man är arbetslös och kanske har varit det länge. Samtidigt ska det även belysas att det ska gå att leva på en lön. Arbetar man heltid ska man kunna flytta hemifrån till ett eget boende och försörjning eller kanske bilda familj.

Många utnyttjas i dag för att de är unga men även för att de är oförsäkrade eller utförsäkrade samt bor hemma. Det här är mycket stora problem vilket det talas alldeles för lite kring.

Noterbart är att många föräldrar i dag inte har rätt till heltid i branscherna som spås vara motorn i vårt närområde. Då kan man ju föreställa sig kraven som ställs på samhället då många även kommer att söka stöd och hjälp.

Tillverkningsindustrin och jordbruket är branscher som åsidosatts av regeringarna vi haft på senare år. Varför får inte även dessa företagssektorer riktade styrmedel från politikerna med mandat att påverka arbetsmarknaden? Vi måste få en jämn balans mellan företagssektorerna.

Att locka bland annat industriarbetare med jobbskatteavdrag och företag med billig arbetskraft har visa sig vara helt fel väg för sysselsättningen och lagandan i samhället. I stället har vi fått en akut bostadsbrist , sysselsättningsbrist och kunskapsbrist.

Detta går självklart att ändra på. Det bör gärna ha gjorts redan i går. Förhoppningsvis kan vi börja tyda tecken på en förändring till det bättre i efter höstens budget. Det vi verkligen behöver i dag är en ökande och bredare framtidstro. Det mycket osäkra politiska parlamentariska läget och landskapet kan dock förhindra en förändring.

Acke Månsson

Ledarskribent

Tjänstesektorn är den största företagssektorn i dagen industriländer. Här omfattas tjänster som till exempel parti- och detaljhandel, restaurang och hotellverksamhet, kommunikation, fastighetsförvaltning, bank och försäkring samt sjukvård.

Den privata tjänstesektorn tros bli länets och även Karlskogas motor de närmaste åren för en ökande sysselsättning främst bland unga. Branscher som hotell och restaurang går bra i dag. Har vi redan glömt att dessa branscher fått riktade styrmedel?

Det är otroligt viktigt att ungdomarna får ett arbete eller en fot inne. Kritik framförs i dag mot ungdomar att de är lata. Många ungdomar har fallit mellan stolarna och har en trygghet hemma som tyvärr blir svårare och svårare att bryta desto längre åren går. Många ungdomar är idag ”laglösa”.

Trycket från föräldrar och samhället att unga ska få prova att stå på egna ben är stort och viktigt. I dag är inte samhället anpassat för detta tyvärr. Det råder akut bostadsbrist och allt för hög arbetslöshet. Allt för många har lämnat det gemensamma tänket om att vi bör hjälpas åt så gott vi kan. Det får inte vara så att de med sämst möjligheter och resurser gång efter gång ska tryckas längre och längre ner i utanförskapshålet.

Självklart ska de flesta jobb ses som bra då man är arbetslös och kanske har varit det länge. Samtidigt ska det även belysas att det ska gå att leva på en lön. Arbetar man heltid ska man kunna flytta hemifrån till ett eget boende och försörjning eller kanske bilda familj.

Många utnyttjas i dag för att de är unga men även för att de är oförsäkrade eller utförsäkrade samt bor hemma. Det här är mycket stora problem vilket det talas alldeles för lite kring.

Noterbart är att många föräldrar i dag inte har rätt till heltid i branscherna som spås vara motorn i vårt närområde. Då kan man ju föreställa sig kraven som ställs på samhället då många även kommer att söka stöd och hjälp.

Tillverkningsindustrin och jordbruket är branscher som åsidosatts av regeringarna vi haft på senare år. Varför får inte även dessa företagssektorer riktade styrmedel från politikerna med mandat att påverka arbetsmarknaden? Vi måste få en jämn balans mellan företagssektorerna.

Att locka bland annat industriarbetare med jobbskatteavdrag och företag med billig arbetskraft har visa sig vara helt fel väg för sysselsättningen och lagandan i samhället. I stället har vi fått en akut bostadsbrist , sysselsättningsbrist och kunskapsbrist.

Detta går självklart att ändra på. Det bör gärna ha gjorts redan i går. Förhoppningsvis kan vi börja tyda tecken på en förändring till det bättre i efter höstens budget. Det vi verkligen behöver i dag är en ökande och bredare framtidstro. Det mycket osäkra politiska parlamentariska läget och landskapet kan dock förhindra en förändring.

Acke Månsson

Ledarskribent