2015-06-08 06:00

2015-06-08 06:00

Alla måsteta ansvar

LEDARE

Byggande. I decennier har Karlskoga rivit bostäder och flyttat på verksamheter men även byggt nytt.

Karlskoga kommun står nu inför en svår situation trots att den ökade inflyttningen och nyetableringen är mycket positiv. Vilket leder till ökat behov av vård, skola och omsorg vilket i sig kan bli en ökad kostnad. Nu sker en kraftig ökning av barn och med bristen på lokaler blir detta en dålig kombination. Efter att i många år käbblat om en översyn av kommunens ägande av lokaler och driftskostnader tvingades man mer eller mindre att driva igenom att en lokalutredning skulle genomföras i det som närmast kan likna en jakt på kortsiktiga kronor och ören. Enligt ett beslut i kommunstyrelsen 2009-04-14 har konsultförtaget KPMG genomfört en fastighets- och lokalöversyn. Hösten 2010 beslutade Kommunstyrelsen att: ”Kommunstyrelsens ledningskontor får i uppdrag att tillsammans medsamhällsbyggnadsförvaltningen leda arbetet med att innan utgången av 2013 anpassa lokalutnyttjandet i kommunen så att lokalytan reduceras med minst 27 000 m² och driftkostnaderna med minst 12 mnkr.”

I dag är lokalutredningen som avslutades 2012 inte längre aktuell. Lokalutredningen har istället inneburit att vi i dag har ont om lokaler då befolkningen ökar. En ny utredning om kommunens lokalförsörjning har istället genomförts för grundskolan, förskolan och gymnasiet. Tillskottet barn och ungdomsnämnden får i majoritetens budgetförslag kommer långt i från att räcka.

De närmaste åren kan bli verkligt tuffa. Förhoppningsvis fortsätter den positiva trend kommun befinner i nu med inflyttning och fler företags och butikskedjeetableringar. Kan vi behålla jobben och få dem att öka är mycket vunnet.

Karlskoga har i dag ett avtal med Migrationsverket som satt Karlskoga ytterligare på kartan och att kommunen tar sitt ansvar. Frågan vi måste få ställa oss här är: hur mycket kan och måste kommunen klara av? Det kan inte vara meningen att den lagstadgade dagliga verksamhet ska belastas då man hjälper staten? Här måste kommunen sätta ner foten. Är det inte läge att ta hjälp av våra lokala riksdagspolitiker i länet. Lokalutredningen är vår ensak men när det gäller migrationspolitiken är den faktiskt en nationell angelägenhet och ska fördelas över hela landet.

Vi har faktiskt 290 kommuner och detta måste staten ta till sig. Migration handlar inte om förvaring an människor inte heller om att man att de ska ges förtur till något. Det handlar om medmänsklighet. Karlskoga håller på att bygga långsiktigt igen man har slutat riva. Det är en kostnad men kommunen växer på flera plan då betalar det igen sig.


Acke Månsson

Ledarskribent

Karlskoga kommun står nu inför en svår situation trots att den ökade inflyttningen och nyetableringen är mycket positiv. Vilket leder till ökat behov av vård, skola och omsorg vilket i sig kan bli en ökad kostnad. Nu sker en kraftig ökning av barn och med bristen på lokaler blir detta en dålig kombination. Efter att i många år käbblat om en översyn av kommunens ägande av lokaler och driftskostnader tvingades man mer eller mindre att driva igenom att en lokalutredning skulle genomföras i det som närmast kan likna en jakt på kortsiktiga kronor och ören. Enligt ett beslut i kommunstyrelsen 2009-04-14 har konsultförtaget KPMG genomfört en fastighets- och lokalöversyn. Hösten 2010 beslutade Kommunstyrelsen att: ”Kommunstyrelsens ledningskontor får i uppdrag att tillsammans medsamhällsbyggnadsförvaltningen leda arbetet med att innan utgången av 2013 anpassa lokalutnyttjandet i kommunen så att lokalytan reduceras med minst 27 000 m² och driftkostnaderna med minst 12 mnkr.”

I dag är lokalutredningen som avslutades 2012 inte längre aktuell. Lokalutredningen har istället inneburit att vi i dag har ont om lokaler då befolkningen ökar. En ny utredning om kommunens lokalförsörjning har istället genomförts för grundskolan, förskolan och gymnasiet. Tillskottet barn och ungdomsnämnden får i majoritetens budgetförslag kommer långt i från att räcka.

De närmaste åren kan bli verkligt tuffa. Förhoppningsvis fortsätter den positiva trend kommun befinner i nu med inflyttning och fler företags och butikskedjeetableringar. Kan vi behålla jobben och få dem att öka är mycket vunnet.

Karlskoga har i dag ett avtal med Migrationsverket som satt Karlskoga ytterligare på kartan och att kommunen tar sitt ansvar. Frågan vi måste få ställa oss här är: hur mycket kan och måste kommunen klara av? Det kan inte vara meningen att den lagstadgade dagliga verksamhet ska belastas då man hjälper staten? Här måste kommunen sätta ner foten. Är det inte läge att ta hjälp av våra lokala riksdagspolitiker i länet. Lokalutredningen är vår ensak men när det gäller migrationspolitiken är den faktiskt en nationell angelägenhet och ska fördelas över hela landet.

Vi har faktiskt 290 kommuner och detta måste staten ta till sig. Migration handlar inte om förvaring an människor inte heller om att man att de ska ges förtur till något. Det handlar om medmänsklighet. Karlskoga håller på att bygga långsiktigt igen man har slutat riva. Det är en kostnad men kommunen växer på flera plan då betalar det igen sig.


Acke Månsson

Ledarskribent