2015-06-05 06:00

2015-06-05 06:00

Det är dagsatt ändravåra vanor

I dag infaller Världsmiljödagen, en dag som firas varje år över hela världen. Den instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972.

Tyvärr ledde konferensen bara till några få konkreta resultat,men mycket av senare miljöarbete har byggt vidare på det som startade i Stockholm.

FN:s Generalsekreterare Ban-Ki moon säger inför Världsmiljödagen, att vi alla kommer att få betala ett högt pris, om vi inte ändrar våra vanor. De fattiga kommer att drabbas hårdast av väderkatastrofer och brist på livsmedel. Men även rika stater står inför en möjlig lågkonjunktur. Minskade resurser kan också leda till ökade konflikter.

En organisation som lyft risken för ökad spänning i världen är Läkare för miljön. Inbördeskriget i Syrien kan vara förorsakad av följderna av klimatförändringarna. Detta enligt ny forskning. Under torråren försvann vattnet i brunnarna och bönderna flyttade in till städerna. I slumområdena fick missnöjet fäste och spänningarna ökade mer och mer. Kanske även de folkvandringar vi ser i dag, har sin uppkomst genom torka, svält och inbördeskrig.

Den Internationella Världsmiljödagen fokuserar i år på mat och hur vi kan minska matsvinnet. Sverige är ett av de länder där det slängs mest mat. Varje svensk slänger eller häller ut över 100 kilo mat och dryck årligen. Totala mängden är svindlande 995 000 ton. Att producera den mat vi slänger gör att 1,9 miljoner ton koldioxid per år släpps ut till atmosfären. Det motsvarar lika mycket som utsläppen från 700 000 bilar. Självklart påverkar allt detta såväl miljö som ekonomin i de enskilda hushållen.

- Världsmiljödagens budskap är att vi alla är en del av lösningen. Vare sig du är individ, en organisation, ett företag eller en regering så finns det många små steg du kan ta för att minska ditt ekologiska fotavtryck. Detta är slutorden från Generalsekreteraren Ban-Ki moon inför Världsmiljödagen.

Kick the habit – ändra dina vanor, är årets tema. Låt oss göra det tillsammans.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Tyvärr ledde konferensen bara till några få konkreta resultat,men mycket av senare miljöarbete har byggt vidare på det som startade i Stockholm.

FN:s Generalsekreterare Ban-Ki moon säger inför Världsmiljödagen, att vi alla kommer att få betala ett högt pris, om vi inte ändrar våra vanor. De fattiga kommer att drabbas hårdast av väderkatastrofer och brist på livsmedel. Men även rika stater står inför en möjlig lågkonjunktur. Minskade resurser kan också leda till ökade konflikter.

En organisation som lyft risken för ökad spänning i världen är Läkare för miljön. Inbördeskriget i Syrien kan vara förorsakad av följderna av klimatförändringarna. Detta enligt ny forskning. Under torråren försvann vattnet i brunnarna och bönderna flyttade in till städerna. I slumområdena fick missnöjet fäste och spänningarna ökade mer och mer. Kanske även de folkvandringar vi ser i dag, har sin uppkomst genom torka, svält och inbördeskrig.

Den Internationella Världsmiljödagen fokuserar i år på mat och hur vi kan minska matsvinnet. Sverige är ett av de länder där det slängs mest mat. Varje svensk slänger eller häller ut över 100 kilo mat och dryck årligen. Totala mängden är svindlande 995 000 ton. Att producera den mat vi slänger gör att 1,9 miljoner ton koldioxid per år släpps ut till atmosfären. Det motsvarar lika mycket som utsläppen från 700 000 bilar. Självklart påverkar allt detta såväl miljö som ekonomin i de enskilda hushållen.

- Världsmiljödagens budskap är att vi alla är en del av lösningen. Vare sig du är individ, en organisation, ett företag eller en regering så finns det många små steg du kan ta för att minska ditt ekologiska fotavtryck. Detta är slutorden från Generalsekreteraren Ban-Ki moon inför Världsmiljödagen.

Kick the habit – ändra dina vanor, är årets tema. Låt oss göra det tillsammans.

Margareta Karlsson

Ledarskribent