2015-05-25 06:00

2015-05-25 06:00

Hot mot välfärden

Mellan åren 2012 – 2014 har sjukskrivningarna för psykisk ohälsa ökat med 48 procent.

Kvinnor och äldre ligger i topp. I slutet av 2018 beräknas kostnaderna ha ökat med ytterligare svindlande 10 miljarder kronor. Nu har larmet gått eftersom de ökade kostnaderna gör att regeringen inte kan satsa på nya reformer.

Sjukskrivningar på grund av psykiska skäl tenderar att bli allt mera långvariga och det blir svårare att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Enligt TCO:s stressbarometer är lärarna den yrkesgrupp, som är värst drabbad av stress., men det är också vanligt inom vård och omsorg.

Riskgruppen finns i åldern mellan 30 – 39 år. Orsaken kan vara att arbetsbördan är som högst med små barn samtidigt som äldre släktingar behöver hjälp. Detta under samma period som man har heltidsarbete.

Det finns även förklaringar som kan härledas till arbetsplatsen. Höga krav, otydliga roller och dåligt ledarskap kan vara bidragande orsaker. Ibland kan understimulering och liten möjlighet att kunna påverka sin situation eller utvecklas i jobbet bidra till obalans. Konflikter på arbetsplatsen är inte ovanliga som orsak till stress. Ledarskapet är oerhört viktigt. Att se sina medarbetare och att tidigt uppmärksamma problem är viktigt i alla sammanhang.

Sävsjö är en föregångskommun när det gäller friskvård. Där har kommunen satsat på att anställa friskvårdsombud. Genom detta har sjukfrånvaron minskat kraftigt. Friskvårdsombuden har som uppgift att fånga upp önskemål och behov hos sina arbetskamrater. Samtidigt ska de inspirera och motivera medarbetarna. Kommunen har också satsat, förutom den individuella friskvårdssatsningen, på en gemensam friskvårdspeng. Alltså en budget för gemensamma friskvårdsaktiviteter i olika grupper. .

Andra intressanta satsningar finns på Skellefteå Kraft, där man bejakar körsångens hälsobringande effekter. Kraftkören samlar ca 25 medlemmar från alla avdelningarna på hela företaget en gång i veckan. Christina Garpe Viding, som doktorerat i folkhälsovetenskap vid Uppsala universitet, säger att halten av det kroppsegna hormonet testosteronet ökar och hjälper kroppen att bygga upp det stressen brutit ner. Sången bidrar inte bara till glädje och energi; den är faktiskt en batteriladdare.

Det finns många goda exempel på hur arbetsgivare försöker hantera stress och psykisk ohälsa på arbetsplatser. Det viktigaste är ändå att arbetsplatsen har tydliga ledare som kan leda och fördela arbetet. Men att också att de ser medarbetarnas kvaliteter och kan uppmuntra. Lite humor och självkritik är också viktiga ledaregenskaper.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Kvinnor och äldre ligger i topp. I slutet av 2018 beräknas kostnaderna ha ökat med ytterligare svindlande 10 miljarder kronor. Nu har larmet gått eftersom de ökade kostnaderna gör att regeringen inte kan satsa på nya reformer.

Sjukskrivningar på grund av psykiska skäl tenderar att bli allt mera långvariga och det blir svårare att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Enligt TCO:s stressbarometer är lärarna den yrkesgrupp, som är värst drabbad av stress., men det är också vanligt inom vård och omsorg.

Riskgruppen finns i åldern mellan 30 – 39 år. Orsaken kan vara att arbetsbördan är som högst med små barn samtidigt som äldre släktingar behöver hjälp. Detta under samma period som man har heltidsarbete.

Det finns även förklaringar som kan härledas till arbetsplatsen. Höga krav, otydliga roller och dåligt ledarskap kan vara bidragande orsaker. Ibland kan understimulering och liten möjlighet att kunna påverka sin situation eller utvecklas i jobbet bidra till obalans. Konflikter på arbetsplatsen är inte ovanliga som orsak till stress. Ledarskapet är oerhört viktigt. Att se sina medarbetare och att tidigt uppmärksamma problem är viktigt i alla sammanhang.

Sävsjö är en föregångskommun när det gäller friskvård. Där har kommunen satsat på att anställa friskvårdsombud. Genom detta har sjukfrånvaron minskat kraftigt. Friskvårdsombuden har som uppgift att fånga upp önskemål och behov hos sina arbetskamrater. Samtidigt ska de inspirera och motivera medarbetarna. Kommunen har också satsat, förutom den individuella friskvårdssatsningen, på en gemensam friskvårdspeng. Alltså en budget för gemensamma friskvårdsaktiviteter i olika grupper. .

Andra intressanta satsningar finns på Skellefteå Kraft, där man bejakar körsångens hälsobringande effekter. Kraftkören samlar ca 25 medlemmar från alla avdelningarna på hela företaget en gång i veckan. Christina Garpe Viding, som doktorerat i folkhälsovetenskap vid Uppsala universitet, säger att halten av det kroppsegna hormonet testosteronet ökar och hjälper kroppen att bygga upp det stressen brutit ner. Sången bidrar inte bara till glädje och energi; den är faktiskt en batteriladdare.

Det finns många goda exempel på hur arbetsgivare försöker hantera stress och psykisk ohälsa på arbetsplatser. Det viktigaste är ändå att arbetsplatsen har tydliga ledare som kan leda och fördela arbetet. Men att också att de ser medarbetarnas kvaliteter och kan uppmuntra. Lite humor och självkritik är också viktiga ledaregenskaper.

Margareta Karlsson

Ledarskribent