2015-05-23 06:00

2015-05-23 06:00

Viktigt medkunskap om demens

Säkerligen känner du någon som har fått diagnosen demens. Ett vanligt fel är att många tror att detta är en sjukdom.

Det är en diagnos som kan bero på olika sjukdomar eller skador. Altzeimer är den vanligaste orsaken till demens.

Antalet personer med demens växer snabbt i Sverige och övriga världen med det även vård och omsorgskostnaderna som följer med detta.

Därför det så otroligt viktigt att forskningen och upplysningen om och kring demens fortgår och kan utvecklas och vidgas än mer för att få upp förståelsen kring detta både globalt och lokalt hur det är att leva och arbeta med demens.

Lokalt ligger mycket glädjande faktiskt Karlskoga riktigt långt framme med detta arbete. I år är det tredje året som Karlskoga kommun deltar under Demensdagarna som i år genoförts i Karlstad den 20:e och 21:a maj.

Karlskoga är i dag Sveriges enda AVO. Detta innebär att Karlskoga har en standardiserad och kontrakterad relation med Validation Training Institute, VTI i USA. Det ger kommunen möjligheten att utbilda och certifiera i VF/Validation(R) och att sprida metoden i Sverige.

I Karlskoga finns ett 30- tal personer utbildade inom validation. Främst är det undersköterskor, men även några sjuksköterskor och arbetsterapeuter är utbildade.

Tanken är att det ska finnas certifierade validationsarbetare på alla enheter inom kommunens demensvård. Validation som metoden att kommunicera med desorienterade och dementa människor innebär används alltså i vården och omsorgen i Karlskoga. Arbetssättet ska stimulera och öka säkerheten genom att ge personalen verktyg för att hantera svåra situationer.

Utbildning i Sverige erbjuds av Karlskoga kommun och Ersta diakoni. Att Karlskoga ligger så långt frammeoch kan erbjuda en demensvård men också en utveckling av den ska vi verkligen vara stolta och värna för. En dag kan vi vara i behov av den, som anhörig eller som brukare. Hjälp och stöd finns att få. Mer information runt detta finns på Socialstyrelsen, Karlskoga kommun och även på Svenskt Demenscentrum.

Acke Månsson

Ledarskribent

Det är en diagnos som kan bero på olika sjukdomar eller skador. Altzeimer är den vanligaste orsaken till demens.

Antalet personer med demens växer snabbt i Sverige och övriga världen med det även vård och omsorgskostnaderna som följer med detta.

Därför det så otroligt viktigt att forskningen och upplysningen om och kring demens fortgår och kan utvecklas och vidgas än mer för att få upp förståelsen kring detta både globalt och lokalt hur det är att leva och arbeta med demens.

Lokalt ligger mycket glädjande faktiskt Karlskoga riktigt långt framme med detta arbete. I år är det tredje året som Karlskoga kommun deltar under Demensdagarna som i år genoförts i Karlstad den 20:e och 21:a maj.

Karlskoga är i dag Sveriges enda AVO. Detta innebär att Karlskoga har en standardiserad och kontrakterad relation med Validation Training Institute, VTI i USA. Det ger kommunen möjligheten att utbilda och certifiera i VF/Validation(R) och att sprida metoden i Sverige.

I Karlskoga finns ett 30- tal personer utbildade inom validation. Främst är det undersköterskor, men även några sjuksköterskor och arbetsterapeuter är utbildade.

Tanken är att det ska finnas certifierade validationsarbetare på alla enheter inom kommunens demensvård. Validation som metoden att kommunicera med desorienterade och dementa människor innebär används alltså i vården och omsorgen i Karlskoga. Arbetssättet ska stimulera och öka säkerheten genom att ge personalen verktyg för att hantera svåra situationer.

Utbildning i Sverige erbjuds av Karlskoga kommun och Ersta diakoni. Att Karlskoga ligger så långt frammeoch kan erbjuda en demensvård men också en utveckling av den ska vi verkligen vara stolta och värna för. En dag kan vi vara i behov av den, som anhörig eller som brukare. Hjälp och stöd finns att få. Mer information runt detta finns på Socialstyrelsen, Karlskoga kommun och även på Svenskt Demenscentrum.

Acke Månsson

Ledarskribent