2015-05-19 06:00

2015-05-19 06:00

Ungas intresse är viktigt

Medborgardialog. Det är mycket glädjande och oerhört viktigt att allt fler ungdomar vill engagera sig och samtidigt få uppmärksamhet från men även en inblick i de lokala politikernas arbete.

Karlskoga och Degerfors har under en tid samarbetat med att få ett stärkt ungdoms fokus. I dag finns Karlskoga och Degerfors ungdomsråd samt ungdomsrådet Ung Kung i Karlskoga.

Ungdomarnas intresse för att söka information och även att kunna påverka sin situation har glädjande nog ökat - liksom politikernas intresse. Ett ökat samförstånd mellan politik och medborgare är av yttersta vikt så arbetet med att engagera även ungdomarna är så rätt.

Allt från politikerluncher där politikerna får möjlighet att träffa ungdomarna till att ungdomarna besöker kommunfullmäktigemöten är bra. Vidare har Degerfors och Karlskoga kommuner arbetat aktivt med ungdomarna för att minska och stoppa lagningen av alkohol. Kommunernas satsningar de senaste åren på drogfria skolavslutningar är viktiga prioriteringar och satsningar man gör i samarbetet över kommungränserna.

Den lokala antilagningskampanjen, Stoppa lagningen där elever från Möckelngymnasiet arbetat fram annonser som publiceras i Kuriren visar vikten av att involvera dem i viktiga samhällsfrågor som berör dem starkt. Här finns även Polisens tipstelefon med där numret är 11414.

Noterbart är att både Karlskoga och Degerfors varit pilotkommuner i Sveriges ungdomsråds medborgarprojekt. Ett projekt där samarbetet kommun, politiker och tjänsteman ska få ungdomarna att känna till och använda sig av sina demokratiska fri och rättigheter. Här finns mycket att arbeta med samt utveckla. Det är uppenbart att man är en bra bit på väg i Karlskoga och Degerfors.

Finns intresset kanske man även skulle kunna utveckla detta genom att ungdomarna via någon sorts fadderverksamhet hos de lokala partierna får ett ytterligare alternativ som ger dem mer inblick och förståelse i det partiarbete våra lokalpolitikers partier dagligen utför.

 

 

Karlskoga och Degerfors har under en tid samarbetat med att få ett stärkt ungdoms fokus. I dag finns Karlskoga och Degerfors ungdomsråd samt ungdomsrådet Ung Kung i Karlskoga.

Ungdomarnas intresse för att söka information och även att kunna påverka sin situation har glädjande nog ökat - liksom politikernas intresse. Ett ökat samförstånd mellan politik och medborgare är av yttersta vikt så arbetet med att engagera även ungdomarna är så rätt.

Allt från politikerluncher där politikerna får möjlighet att träffa ungdomarna till att ungdomarna besöker kommunfullmäktigemöten är bra. Vidare har Degerfors och Karlskoga kommuner arbetat aktivt med ungdomarna för att minska och stoppa lagningen av alkohol. Kommunernas satsningar de senaste åren på drogfria skolavslutningar är viktiga prioriteringar och satsningar man gör i samarbetet över kommungränserna.

Den lokala antilagningskampanjen, Stoppa lagningen där elever från Möckelngymnasiet arbetat fram annonser som publiceras i Kuriren visar vikten av att involvera dem i viktiga samhällsfrågor som berör dem starkt. Här finns även Polisens tipstelefon med där numret är 11414.

Noterbart är att både Karlskoga och Degerfors varit pilotkommuner i Sveriges ungdomsråds medborgarprojekt. Ett projekt där samarbetet kommun, politiker och tjänsteman ska få ungdomarna att känna till och använda sig av sina demokratiska fri och rättigheter. Här finns mycket att arbeta med samt utveckla. Det är uppenbart att man är en bra bit på väg i Karlskoga och Degerfors.

Finns intresset kanske man även skulle kunna utveckla detta genom att ungdomarna via någon sorts fadderverksamhet hos de lokala partierna får ett ytterligare alternativ som ger dem mer inblick och förståelse i det partiarbete våra lokalpolitikers partier dagligen utför.

 

 

  • Acke Månsson Ledarskribent