2015-05-18 06:00

2015-05-18 06:00

Vinst eller miljö - det är frågan

KLIMATET: Kräver ett tydligt svar

Klimatet

Efter Vattenfalls årsstämma 27 april vilar ansvaret för bolagets fortsatta klimatpåverkan nu på regeringen. Vattenfall äger brytningsrätten till brunkolsgruvor som kan orsaka utsläpp på 1,2 miljarder ton koldioxid (vilket är lika med 24 års utsläpp för hela Sverige). VD:n Magnus Hall har insett vilken kvarnsten om halsen det är och vill sälja bort hela rasket. Han menar att det är det affärsmässigt riktiga att göra.

Det är hans uppdrag som VD att tänka så. Men en försäljning innebär sannolikt att den kolkraft och de gruvor som köps upp kommer att exploateras så långt det går. Och det innebär i sin tur en mycket skadlig klimatpåverkan. För att minska utsläppen bör alltså verksamheten avvecklas.

Hur resonerar då regeringen? Eva Lindström, statssekreterare vid näringsdepartementet menade vid årsstämman att det inte är rimligt att lägga ner verksamheten om det leder till förluster. Hon menade också att åtgärderna måste vila på affärsmässiga grunder. Det vill säga gå med vinst.

Grundfrågan till ägaren staten blir då; vilket väger tyngre i den politiska vågskålen? Klimathänsynen eller affärerna? Ministrarna Damberg, Baylan, Romson, och Bolund som ska klara ut frågan bör ge ett tydligt svar. Är ni beredda att sätta Vattenfalls vinstintresse före klimatkonsekvenserna?

Torbjörn Vennström

aktiv i Klimataktion

Efter Vattenfalls årsstämma 27 april vilar ansvaret för bolagets fortsatta klimatpåverkan nu på regeringen. Vattenfall äger brytningsrätten till brunkolsgruvor som kan orsaka utsläpp på 1,2 miljarder ton koldioxid (vilket är lika med 24 års utsläpp för hela Sverige). VD:n Magnus Hall har insett vilken kvarnsten om halsen det är och vill sälja bort hela rasket. Han menar att det är det affärsmässigt riktiga att göra.

Det är hans uppdrag som VD att tänka så. Men en försäljning innebär sannolikt att den kolkraft och de gruvor som köps upp kommer att exploateras så långt det går. Och det innebär i sin tur en mycket skadlig klimatpåverkan. För att minska utsläppen bör alltså verksamheten avvecklas.

Hur resonerar då regeringen? Eva Lindström, statssekreterare vid näringsdepartementet menade vid årsstämman att det inte är rimligt att lägga ner verksamheten om det leder till förluster. Hon menade också att åtgärderna måste vila på affärsmässiga grunder. Det vill säga gå med vinst.

Grundfrågan till ägaren staten blir då; vilket väger tyngre i den politiska vågskålen? Klimathänsynen eller affärerna? Ministrarna Damberg, Baylan, Romson, och Bolund som ska klara ut frågan bör ge ett tydligt svar. Är ni beredda att sätta Vattenfalls vinstintresse före klimatkonsekvenserna?

Torbjörn Vennström

aktiv i Klimataktion