2015-05-18 06:00

2015-05-18 06:00

Stabilt sa Hultqvist

Försvarsministern. Det är något märkligt med Peter Hultqvists dragningskraft.

Christian Dahlgren på Correns ledarsida är en utpräglat, konsekvent och klassiskt blåborgerlig person. Dahlgren äter normalt sossar till frukost i sina ofta flyhänta och litterärt bestyckade ledartexter.

I går var försvarsminister Peter Hultqvist i Linköping. Bland annat medverkade han på ett fullsatt lunchmöte där Christian Dahlgren ombads att kommentera Hultqvists anförande.

Ledarskribenten slog inledningsvis fast att Sverige nu har den ”sämsta regeringen sedan Ola Ullsten” men konstaterade i samma andetag att Peter Hultqvist är det lysande undantaget. Enligt Dahlgren ”överglänser dagens försvarsminister de moderater som har företrätt honom på posten”.

Som sagt; Hultqvist har förmågan att nå fram till andra än de genom modersmjölken indoktrinerade meningsfränderna i partiet.

Vilket är en gudabenådad och Dalasänd tillgång för dagens socialdemokrati som annars har uppenbara svårigheter att frigöra sig från den vänsterfälla som Alliansen har gillrat.

Försvarsministerns budskap var kort och koncist att krigsförbandens krigsduglighet ska höjas i Sverige. Att delta i internationella operationer har sina förtjänster men ”i grunden är det militära försvaret en nationell fråga”, sa Hultqvist. JAS-plan i Linköping och ubåtar i Karlskrona är enligt försvarsministern ”nationella säkerhetsintressen” som ska värnas och förmodligen utökas. En militär ”plikttjänstgöring” ska införas för alla krigsplacerade som inte är anställda i försvaret.

Av framträdandet i Linköping att döma är ”Balans” och ”stabilitet” försvarsministerns favoritord. Sverige ska sända ut ”stabila signaler” om att vår ”grundläggande alliansfria doktrin ligger fast,” sa Hultqvist från scenen. Han anser samtidigt att ”USA:s närvaro är viktig i Baltikum för att balansera upp läget i vår geografi”.

Huvudnumret i Hultqvists anförande var förstås den nyligen träffade Försvarsöverenskommelsen mellan regeringen och tre av de borgerliga partierna. Överenskommelsen ger ungefär 10 miljarder extra till Försvarsmakten under de kommande åren. Huruvida detta är mycket eller lite pengar ville inte Hultqvist debattera. Han slog fast att det är mycket mer pengar än förut, vilket är ett första steg som visar på regeringens vilja att förbättra försvarets operativa förmåga.

Det kanske det är. Peter Hultqvist har hur som helst tagit flera steg mot en stabil position där han omnämns med respekt av såväl röda som blå.

Widar Andersson

Folkbladet

Christian Dahlgren på Correns ledarsida är en utpräglat, konsekvent och klassiskt blåborgerlig person. Dahlgren äter normalt sossar till frukost i sina ofta flyhänta och litterärt bestyckade ledartexter.

I går var försvarsminister Peter Hultqvist i Linköping. Bland annat medverkade han på ett fullsatt lunchmöte där Christian Dahlgren ombads att kommentera Hultqvists anförande.

Ledarskribenten slog inledningsvis fast att Sverige nu har den ”sämsta regeringen sedan Ola Ullsten” men konstaterade i samma andetag att Peter Hultqvist är det lysande undantaget. Enligt Dahlgren ”överglänser dagens försvarsminister de moderater som har företrätt honom på posten”.

Som sagt; Hultqvist har förmågan att nå fram till andra än de genom modersmjölken indoktrinerade meningsfränderna i partiet.

Vilket är en gudabenådad och Dalasänd tillgång för dagens socialdemokrati som annars har uppenbara svårigheter att frigöra sig från den vänsterfälla som Alliansen har gillrat.

Försvarsministerns budskap var kort och koncist att krigsförbandens krigsduglighet ska höjas i Sverige. Att delta i internationella operationer har sina förtjänster men ”i grunden är det militära försvaret en nationell fråga”, sa Hultqvist. JAS-plan i Linköping och ubåtar i Karlskrona är enligt försvarsministern ”nationella säkerhetsintressen” som ska värnas och förmodligen utökas. En militär ”plikttjänstgöring” ska införas för alla krigsplacerade som inte är anställda i försvaret.

Av framträdandet i Linköping att döma är ”Balans” och ”stabilitet” försvarsministerns favoritord. Sverige ska sända ut ”stabila signaler” om att vår ”grundläggande alliansfria doktrin ligger fast,” sa Hultqvist från scenen. Han anser samtidigt att ”USA:s närvaro är viktig i Baltikum för att balansera upp läget i vår geografi”.

Huvudnumret i Hultqvists anförande var förstås den nyligen träffade Försvarsöverenskommelsen mellan regeringen och tre av de borgerliga partierna. Överenskommelsen ger ungefär 10 miljarder extra till Försvarsmakten under de kommande åren. Huruvida detta är mycket eller lite pengar ville inte Hultqvist debattera. Han slog fast att det är mycket mer pengar än förut, vilket är ett första steg som visar på regeringens vilja att förbättra försvarets operativa förmåga.

Det kanske det är. Peter Hultqvist har hur som helst tagit flera steg mot en stabil position där han omnämns med respekt av såväl röda som blå.

Widar Andersson

Folkbladet