2015-05-18 06:00

2015-05-18 06:00

Bästa budgeten för jämställdheten

BUDGETFÖRSLAG: Många av Mp:s förslag blir verklighet

Nu har alla oppositionspartier presenterat sina budgetförslag, och det blir tydligt att regeringens ekonomiska politik är bäst för jämställdheten.

Regeringens mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit är den ekonomiska politiken det viktigaste verktyget. Under de åtta åren av borgerligt styre ökade inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Nu tas viktiga steg som leder till att klyftorna minskar. Vi i Miljöpartiet är stolta över att flera av våra förslag nu blir verklighet:

· En tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen

Fortfarande tar kvinnor ut 80 procent av föräldraledigheten under barnets första två år, och många fortsätter sedan ta det största ansvaret hemma. Det leder till sämre löneutveckling och mer stress och sjukskrivning. Ett jämställt uttag av föräldradagar är en nyckel till kvinnors ekonomiska självständighet.

· Vårdnadsbidraget ska slopas, eftersom det låser in många kvinnor i hemmet och stänger dem ute från arbetsmarknaden.

· Det ska bli lättare att få barnomsorg på obekväma tider, det gynnar kvinnor som jobbar i vård- och serviceyrken.

· Bemanningen i äldreomsorgen ska öka så att ingen riskerar att slita ut sig på grund av underbemanning. Anhöriga ska inte behöver gå ned i arbetstid för vårda de äldre.

· Stödet till kvinnojourerna ska öka.

Regeringen föreslår dessutom bland annat att underhållsstödet för ensamstående föräldrar och bostadstillägget för pensionärer höjs och att mer pengar satsas på förlossningsvården.

Allt detta formar tillsammans en budget som minskar de ekonomiska klyftorna mellan kvinnor och män. Det sker inte av en slump utan är resultatet av en medveten ekonomisk politik och en feministisk grundsyn.

Jämför man med de borgerliga partiernas budgetförslag blir skillnaden slående. Folkpartiet är det enda ljuset i mörkret, och vi är glada att de instämmer i våra förslag vad gäller föräldraförsäkring och vårdnadsbidrag. Men i Moderaternas vårbudget nämns inte ordet jämställdhet över huvud taget. Kristdemokraterna nöjer sig med en insats för kvinnliga pensionärer, medan Centern tydligen anser att jämställdheten hänger på bibehållet RUT-avdrag och att välfärdsföretag får fortsätta ta ut vinst utan reglering.

Men jämställdhet kommer inte av sig själv, kvinnors möjlighet att forma sina liv måste ökas med en aktiv politik, och alla budgetbeslut måste analyseras så att man vet att de leder mot målet. Det är det som gör skillnad.

 

Jonas Eriksson (MP)

riksdagsledamot från Örebro län och gruppledare

Annika Hirvonen (MP)

jämställdhetspolitisk talesperson

Nu har alla oppositionspartier presenterat sina budgetförslag, och det blir tydligt att regeringens ekonomiska politik är bäst för jämställdheten.

Regeringens mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit är den ekonomiska politiken det viktigaste verktyget. Under de åtta åren av borgerligt styre ökade inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Nu tas viktiga steg som leder till att klyftorna minskar. Vi i Miljöpartiet är stolta över att flera av våra förslag nu blir verklighet:

· En tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen

Fortfarande tar kvinnor ut 80 procent av föräldraledigheten under barnets första två år, och många fortsätter sedan ta det största ansvaret hemma. Det leder till sämre löneutveckling och mer stress och sjukskrivning. Ett jämställt uttag av föräldradagar är en nyckel till kvinnors ekonomiska självständighet.

· Vårdnadsbidraget ska slopas, eftersom det låser in många kvinnor i hemmet och stänger dem ute från arbetsmarknaden.

· Det ska bli lättare att få barnomsorg på obekväma tider, det gynnar kvinnor som jobbar i vård- och serviceyrken.

· Bemanningen i äldreomsorgen ska öka så att ingen riskerar att slita ut sig på grund av underbemanning. Anhöriga ska inte behöver gå ned i arbetstid för vårda de äldre.

· Stödet till kvinnojourerna ska öka.

Regeringen föreslår dessutom bland annat att underhållsstödet för ensamstående föräldrar och bostadstillägget för pensionärer höjs och att mer pengar satsas på förlossningsvården.

Allt detta formar tillsammans en budget som minskar de ekonomiska klyftorna mellan kvinnor och män. Det sker inte av en slump utan är resultatet av en medveten ekonomisk politik och en feministisk grundsyn.

Jämför man med de borgerliga partiernas budgetförslag blir skillnaden slående. Folkpartiet är det enda ljuset i mörkret, och vi är glada att de instämmer i våra förslag vad gäller föräldraförsäkring och vårdnadsbidrag. Men i Moderaternas vårbudget nämns inte ordet jämställdhet över huvud taget. Kristdemokraterna nöjer sig med en insats för kvinnliga pensionärer, medan Centern tydligen anser att jämställdheten hänger på bibehållet RUT-avdrag och att välfärdsföretag får fortsätta ta ut vinst utan reglering.

Men jämställdhet kommer inte av sig själv, kvinnors möjlighet att forma sina liv måste ökas med en aktiv politik, och alla budgetbeslut måste analyseras så att man vet att de leder mot målet. Det är det som gör skillnad.

 

Jonas Eriksson (MP)

riksdagsledamot från Örebro län och gruppledare

Annika Hirvonen (MP)

jämställdhetspolitisk talesperson