2015-04-23 06:00

2015-04-23 06:00

Sverige är som Borlänge

Just nu är väldigt många människor på flykt undan krig, terror, fattigdom och elände i främst arabiska och afrikanska länder. De flesta av alla dessa flyktingar söker sig inte särskilt långt bort. Miljoner människor inväntar bättre tider i grannländernas flyktingläger.

När det gäller de flyktingar som söker sig så pass långt norrut som till våra trakter så visar sig ett intressant mönster. 2014 sökte 3 651 personer asyl i Finland, 11 480 sökte asyl i Norge medan 81 301 flyktingar sökte asyl i Sverige. Dessa enorma skillnader mellan tre nordliga grannländer är sannerligen värda att diskutera. Den vanliga vinkeln i Sverige brukar vara att Norge och Finland har lägre moral än Sverige, de drar sig undan sitt ansvar för världens lidande och flyende människor.

I en intervju med Expressens Niklas Svensson (21/4) kommenterar förre utrikesministern Carl Bildt de stora flyktingströmmarna till Sverige på ett intressant sätt. ”De (flyktingarna) begär att få komma till Sverige eller Tyskland. Det är inte så att Finland säger nej till en massa, det är bara det att de inte kommer dit. Vi ska inte moralisera för mycket om att det är brist på moral.” Det är heller inte så att Sverige har skrivit på andra internationella flyktingkonventioner än vad Norge och Finland har gjort. De dramatiska skillnaderna i antalet asylsökande beror helt enkelt på att de flyende har skaffat sig kunskaper om att Sverige är det bästa asyllandet i Norden. Enligt Ekots rapportering instrueras flyktingar som tar sig över Medelhavet och landar i Sydeuropa att inte lämna fingeravtryck och att snabbt försöka ta sig till Sverige eller Tyskland som första asylland.

I ett inhemskt perspektiv är kommunerna Södertälje och Borlänge motsvarigheten till Europas Sverige och Tyskland. Antalet invandrare från vissa regioner har blivit så stort att asylsökande släktingar och vänner söker sig till samma orter. Och sedan kommer anhöriginvandringen ovanpå det.

De här folkrörelserna är svåra att försöka styra om såväl nationellt som internationellt. Så länge chansen att få permanent uppehållstillstånd - med allt vad det innebär - är betydligt större i Sverige än i andra länder och så länge som ytterkantsuppfattningar i SD och MP tillåts förlama politiken; så länge kommer det att vara som det är och bli som det blir.

Widar Andersson

Folkbladet

Just nu är väldigt många människor på flykt undan krig, terror, fattigdom och elände i främst arabiska och afrikanska länder. De flesta av alla dessa flyktingar söker sig inte särskilt långt bort. Miljoner människor inväntar bättre tider i grannländernas flyktingläger.

När det gäller de flyktingar som söker sig så pass långt norrut som till våra trakter så visar sig ett intressant mönster. 2014 sökte 3 651 personer asyl i Finland, 11 480 sökte asyl i Norge medan 81 301 flyktingar sökte asyl i Sverige. Dessa enorma skillnader mellan tre nordliga grannländer är sannerligen värda att diskutera. Den vanliga vinkeln i Sverige brukar vara att Norge och Finland har lägre moral än Sverige, de drar sig undan sitt ansvar för världens lidande och flyende människor.

I en intervju med Expressens Niklas Svensson (21/4) kommenterar förre utrikesministern Carl Bildt de stora flyktingströmmarna till Sverige på ett intressant sätt. ”De (flyktingarna) begär att få komma till Sverige eller Tyskland. Det är inte så att Finland säger nej till en massa, det är bara det att de inte kommer dit. Vi ska inte moralisera för mycket om att det är brist på moral.” Det är heller inte så att Sverige har skrivit på andra internationella flyktingkonventioner än vad Norge och Finland har gjort. De dramatiska skillnaderna i antalet asylsökande beror helt enkelt på att de flyende har skaffat sig kunskaper om att Sverige är det bästa asyllandet i Norden. Enligt Ekots rapportering instrueras flyktingar som tar sig över Medelhavet och landar i Sydeuropa att inte lämna fingeravtryck och att snabbt försöka ta sig till Sverige eller Tyskland som första asylland.

I ett inhemskt perspektiv är kommunerna Södertälje och Borlänge motsvarigheten till Europas Sverige och Tyskland. Antalet invandrare från vissa regioner har blivit så stort att asylsökande släktingar och vänner söker sig till samma orter. Och sedan kommer anhöriginvandringen ovanpå det.

De här folkrörelserna är svåra att försöka styra om såväl nationellt som internationellt. Så länge chansen att få permanent uppehållstillstånd - med allt vad det innebär - är betydligt större i Sverige än i andra länder och så länge som ytterkantsuppfattningar i SD och MP tillåts förlama politiken; så länge kommer det att vara som det är och bli som det blir.

Widar Andersson

Folkbladet