2015-04-23 06:00

2015-04-23 06:00

Sluta tjata om att dumpa löner

ARBETSMARKNAD: Kapitalismen måste leverera välstånd

Arbetsmarknad

I Tyskland har en reform som kallas för \”minijobb\” minskat arbetslösheten med 40 procent de senaste åren. Det innebär att man max kan få tjäna 450 EURO i månaden som man inte betalar någon skatt på. Då får man heller ingen rätt till pension eller arbetslöshetsförsäkring. Moderaternas ekonomiska talesperson Ulf Kristersson tycker att det här är en bra modell även för Sverige. Han tycker att det verkar vara en bra idé att vissa människor ska jobba för så lite lön att de ändå måste söka socialbidrag för att ha råd med mat och hyra. Han tycker det är bra att dessa låglönejobbare bidrar till att dämpa lönebildningen i samhället så att priserna inte går upp för de som tjänar ordentliga löner.

Det han glömmer då är att kapitalismen inte har något egenvärde. Frihet, Jämlikhet, Demokrati och ett Människoliv är exempel på företeelser som har en rätt att existera i kraft av sig själva. Kapitalismen däremot måste obönhörligen leverera välstånd. Det är den enda måttstocken. Löftet om en rikare morgondag är incitamentet som gör att vi går med på att vår luft blir sämre att andas, våra ryggar krökta, vårt vatten grumligt och vår frihet begränsad av väckarklockor som ringer. Så vill du värna din älskade Kapitalism Ulf Kristersson så är mitt råd att sluta upp med detta tjat om att dumpa lönerna och istället börja se till alla medborgares välfärd.

Matteus Westin

Socialdemokrat

I Tyskland har en reform som kallas för \”minijobb\” minskat arbetslösheten med 40 procent de senaste åren. Det innebär att man max kan få tjäna 450 EURO i månaden som man inte betalar någon skatt på. Då får man heller ingen rätt till pension eller arbetslöshetsförsäkring. Moderaternas ekonomiska talesperson Ulf Kristersson tycker att det här är en bra modell även för Sverige. Han tycker att det verkar vara en bra idé att vissa människor ska jobba för så lite lön att de ändå måste söka socialbidrag för att ha råd med mat och hyra. Han tycker det är bra att dessa låglönejobbare bidrar till att dämpa lönebildningen i samhället så att priserna inte går upp för de som tjänar ordentliga löner.

Det han glömmer då är att kapitalismen inte har något egenvärde. Frihet, Jämlikhet, Demokrati och ett Människoliv är exempel på företeelser som har en rätt att existera i kraft av sig själva. Kapitalismen däremot måste obönhörligen leverera välstånd. Det är den enda måttstocken. Löftet om en rikare morgondag är incitamentet som gör att vi går med på att vår luft blir sämre att andas, våra ryggar krökta, vårt vatten grumligt och vår frihet begränsad av väckarklockor som ringer. Så vill du värna din älskade Kapitalism Ulf Kristersson så är mitt råd att sluta upp med detta tjat om att dumpa lönerna och istället börja se till alla medborgares välfärd.

Matteus Westin

Socialdemokrat