2015-04-21 06:00

2015-04-21 06:00

Är Torget verkligen viktigast?

Idag undrar många kommuninvånare i Karlskoga över kommunledningens prioritering av kommande utgifter.

Det var inte länge sedan socialförvaltningens tjänstemän uttryckte att det inte fanns pengar till pensionärernas eftermiddagskaffe. Pengar till renovering av Rävåsskolan fanns inte heller. I stället var förslaget att sälja skolan för att användas till bostadsändamål. Skall detta boende vara kort- eller långsiktigt, frågar sig många kommuninvånare.

Skolan och socialens olika verksamhetsområden behöver ytterligare tillskott av resurser. Listan över behoven är lång inom flera områden.

Frågan blir då om en ombyggnad av torget, som beräknas till 15 miljoner kronor, är den viktigaste prioriteringen. Torget borde kunna bli mera trivsamt genom mindre justeringar. Till exempel planteringar av träd och olika växter, kanske placerade i mindre grupper, som gör att torget inte ser så sterilt ut. Ytterligare sittgrupper och någon lekyta borde ge mer liv åt torgmiljön. Cyklisterna måste också dirigeras om. Det är ett under att ingen blivit påkörd. Den tidigare offentliga toaletten borde kunna flyttas tillbaka utan större kostnad. De 15 miljoner kronor, som nu är beräknade, är en alltför stor summa för ombyggnationen. Detta även om kostnaden sprids ut under 3 år.

Inför kommande år är det nödvändigt att politikerna i kommunen håller i kommunkassan. Sveriges kommuner och Landsting (SKL),säger i sin prognos att kommunerna står inför ett mandomsprov. Detta gäller nästan alla kommuner. Kostnaderna skjuter fart inom alla tunga verksamhetsområden; såsom skola, förskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorgen.

Som exempel kan nämnas att volymerna beräknas öka med 13 procent inom äldreomsorgen och 19 procent inom grundskolan fram till 2020. Försörjningsbördan ökar på grund av att antalet som arbetar inte ökar i den takt som är nödvändig. 80-åringar och äldre ökar med cirka 60 procent till 2030. Med ovanstående siffror för ögonen borde kommunledningen tänka både en och två gånger innan de godkänner förslaget om ny utformning av torget.

Det är inte utan än att det finns funderingar över den medborgardialog, som genomfördes om torgets utformning. Troligen hade det varit bättre att först ställa frågan: Vad bör prioriteras i Karlskoga? Jag tror knappast att torget hade blivit den viktigaste prioriteringen.

Därför kommunledning – Tänk om! Och tänk långsiktigt och prioritera klokt!

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Det var inte länge sedan socialförvaltningens tjänstemän uttryckte att det inte fanns pengar till pensionärernas eftermiddagskaffe. Pengar till renovering av Rävåsskolan fanns inte heller. I stället var förslaget att sälja skolan för att användas till bostadsändamål. Skall detta boende vara kort- eller långsiktigt, frågar sig många kommuninvånare.

Skolan och socialens olika verksamhetsområden behöver ytterligare tillskott av resurser. Listan över behoven är lång inom flera områden.

Frågan blir då om en ombyggnad av torget, som beräknas till 15 miljoner kronor, är den viktigaste prioriteringen. Torget borde kunna bli mera trivsamt genom mindre justeringar. Till exempel planteringar av träd och olika växter, kanske placerade i mindre grupper, som gör att torget inte ser så sterilt ut. Ytterligare sittgrupper och någon lekyta borde ge mer liv åt torgmiljön. Cyklisterna måste också dirigeras om. Det är ett under att ingen blivit påkörd. Den tidigare offentliga toaletten borde kunna flyttas tillbaka utan större kostnad. De 15 miljoner kronor, som nu är beräknade, är en alltför stor summa för ombyggnationen. Detta även om kostnaden sprids ut under 3 år.

Inför kommande år är det nödvändigt att politikerna i kommunen håller i kommunkassan. Sveriges kommuner och Landsting (SKL),säger i sin prognos att kommunerna står inför ett mandomsprov. Detta gäller nästan alla kommuner. Kostnaderna skjuter fart inom alla tunga verksamhetsområden; såsom skola, förskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorgen.

Som exempel kan nämnas att volymerna beräknas öka med 13 procent inom äldreomsorgen och 19 procent inom grundskolan fram till 2020. Försörjningsbördan ökar på grund av att antalet som arbetar inte ökar i den takt som är nödvändig. 80-åringar och äldre ökar med cirka 60 procent till 2030. Med ovanstående siffror för ögonen borde kommunledningen tänka både en och två gånger innan de godkänner förslaget om ny utformning av torget.

Det är inte utan än att det finns funderingar över den medborgardialog, som genomfördes om torgets utformning. Troligen hade det varit bättre att först ställa frågan: Vad bör prioriteras i Karlskoga? Jag tror knappast att torget hade blivit den viktigaste prioriteringen.

Därför kommunledning – Tänk om! Och tänk långsiktigt och prioritera klokt!

Margareta Karlsson

Ledarskribent