2015-04-15 06:00

2015-04-15 06:00

Degerforsvägens förfallna lada

BYGGNADSVÅRD: Inget bra första intryck

Byggnader

När man åker från Degerfors så finns strax innan infarten till Karlskoga på vänster hand en lada som ser för anskrämlig ut. Förra året skrevs det glädjande nog insändare om den, men nu närmar den sig det totala förfallet. Visserligen lär den sig inte befinna sig inom stadsplanerat område, men om nu ägaren inte vill riva resterna kan inte någon myndighet ändå ålägga vederbörande att snygga till på området. Det finns ju bestämmelser om reklamskyltar efter vägarna som kan distrahera vägfarande, gäller inte detta den här åsynen vid en trafikerad länsväg? En förfallen lada utgör heller inget bra första intryck av Karlskoga.

Miljömedvetna trafikanter

När man åker från Degerfors så finns strax innan infarten till Karlskoga på vänster hand en lada som ser för anskrämlig ut. Förra året skrevs det glädjande nog insändare om den, men nu närmar den sig det totala förfallet. Visserligen lär den sig inte befinna sig inom stadsplanerat område, men om nu ägaren inte vill riva resterna kan inte någon myndighet ändå ålägga vederbörande att snygga till på området. Det finns ju bestämmelser om reklamskyltar efter vägarna som kan distrahera vägfarande, gäller inte detta den här åsynen vid en trafikerad länsväg? En förfallen lada utgör heller inget bra första intryck av Karlskoga.

Miljömedvetna trafikanter