2015-04-15 06:00

2015-04-15 06:00

Degerfors Karlskoga en kommun?

För några år sedan diskuterades frågan om kommunsammanslagningar i media. Robert Mörk KS - ordförande i Degerfors och undertecknad tillfrågades, om vi kunde tänka oss en sammanslagning mellan Degerfors och Karlskoga. Ingen av oss var särskilt angelägna. Jag kommer ihåg att jag svarade att det skulle vara politiskt självmord att föreslå något sådant.

I dagarna har diskussionerna återigen blossat upp angående de små kommunernas förutsättningar att klara servicen till kommuninvånarna. Skatteintäkterna minskar när arbetstillfällen försvinner från orten. Kvar blir de gamla som behöver stöd och service. Post och banker förläggs till centralorten och skolor slås igen när barnantalet minskar.

I tidningen Dagens Samhälle kunde man läsa om att staten måste ta initiativ och visa ledarskap. Riksdagspolitikerna smiter undan sitt ansvar, säger Nils - Erik Jansson, som arbetar med organisationsförändringar. I Danmark skedde sammanslagningar av kommunerna 2007. Där får ingen kommun ha mindre än 30 000 invånare.

I Sverige uppmanas kommunpolitikerna till samverkan med andra kommuner. Nils – Erik Jansson menar att samarbete är mycket krävande, tar mycket tid och är ofta ineffektivt. Dessutom är målen ofta diffusa och följs inte upp.

Trots bekymren för de små kommunerna att skaffa fram resurser för att klara servicen till sina kommuninvånare, finns det forskare som menar att det finns förutsättningar även för små kommuner att lyckas. Men då krävs medvetna och långsiktiga strategier. I en rapport från Linköpings universitet sägs bland annat, att man måste tänka sig att lägga ner byskolor, riva byggnader, organisera äldreomsorgen i större enheter,lägga ner verksamheter inom kultur och fritid samt samverka med övriga samhället. Alltså en besk medicin.

Att staten, inom en nära framtid, skulle ta initiativet till någon stor kommunreform verkar inte troligt. Det finns farhågor ur demokratisk aspekt med sammanslagning av kommuner. Kommuninvånarna brukar inte heller visa något större intresse av att bilda storkommuner. Utifrån den aspekten kommer Degerfors och Karlskoga säkert att bestå under överskådlig tid.

Nils – Erik Jansson har däremot rätt i att en del samarbetsformer kan vara ineffektiva och svårförståeliga för kommuninvånarna. Därför är det viktigt att informationen blir tydlig, om vilka man samarbetar med och hur, och att verksamheterna är transparenta. Inte minst är det viktigt att verksamheterna sätts under lupp och utvärderas.

Det är också av stor betydelse att politikerna ägnar tid till att fundera över hur man kan hantera sitt kommunala uppdrag, trots att befolkningen minskar. Att ha orealistiska förväntningar på ökad befolkning gagnar inte någon.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

För några år sedan diskuterades frågan om kommunsammanslagningar i media. Robert Mörk KS - ordförande i Degerfors och undertecknad tillfrågades, om vi kunde tänka oss en sammanslagning mellan Degerfors och Karlskoga. Ingen av oss var särskilt angelägna. Jag kommer ihåg att jag svarade att det skulle vara politiskt självmord att föreslå något sådant.

I dagarna har diskussionerna återigen blossat upp angående de små kommunernas förutsättningar att klara servicen till kommuninvånarna. Skatteintäkterna minskar när arbetstillfällen försvinner från orten. Kvar blir de gamla som behöver stöd och service. Post och banker förläggs till centralorten och skolor slås igen när barnantalet minskar.

I tidningen Dagens Samhälle kunde man läsa om att staten måste ta initiativ och visa ledarskap. Riksdagspolitikerna smiter undan sitt ansvar, säger Nils - Erik Jansson, som arbetar med organisationsförändringar. I Danmark skedde sammanslagningar av kommunerna 2007. Där får ingen kommun ha mindre än 30 000 invånare.

I Sverige uppmanas kommunpolitikerna till samverkan med andra kommuner. Nils – Erik Jansson menar att samarbete är mycket krävande, tar mycket tid och är ofta ineffektivt. Dessutom är målen ofta diffusa och följs inte upp.

Trots bekymren för de små kommunerna att skaffa fram resurser för att klara servicen till sina kommuninvånare, finns det forskare som menar att det finns förutsättningar även för små kommuner att lyckas. Men då krävs medvetna och långsiktiga strategier. I en rapport från Linköpings universitet sägs bland annat, att man måste tänka sig att lägga ner byskolor, riva byggnader, organisera äldreomsorgen i större enheter,lägga ner verksamheter inom kultur och fritid samt samverka med övriga samhället. Alltså en besk medicin.

Att staten, inom en nära framtid, skulle ta initiativet till någon stor kommunreform verkar inte troligt. Det finns farhågor ur demokratisk aspekt med sammanslagning av kommuner. Kommuninvånarna brukar inte heller visa något större intresse av att bilda storkommuner. Utifrån den aspekten kommer Degerfors och Karlskoga säkert att bestå under överskådlig tid.

Nils – Erik Jansson har däremot rätt i att en del samarbetsformer kan vara ineffektiva och svårförståeliga för kommuninvånarna. Därför är det viktigt att informationen blir tydlig, om vilka man samarbetar med och hur, och att verksamheterna är transparenta. Inte minst är det viktigt att verksamheterna sätts under lupp och utvärderas.

Det är också av stor betydelse att politikerna ägnar tid till att fundera över hur man kan hantera sitt kommunala uppdrag, trots att befolkningen minskar. Att ha orealistiska förväntningar på ökad befolkning gagnar inte någon.

Margareta Karlsson

Ledarskribent