2015-04-13 06:00

2015-04-13 06:00

Läxfritt är jämlikt

UTBILDNING: Svar till Lars Hultkrantz

I torsdagens tidning ställer Lars Hultkrantz (FP) och signaturen TKCA frågor om min inlämnade motion om läxfri undervisning i Karlskoga.

Hultkrantz undrar hur jag kan veta att läxfri undervisning leder till bättre resultat och mer jämlik undervisning. Det enkla svaret är att jag tagit del av de utvärderingar och resultat som flera skolor runt om i Sverige har delat med sig av efter att de infört en läxfri undervisning för sina elever. Norrevångsskolan i Karlshamn och Rotundaskolan i Västerås är de två exempel jag nämner i min motion.

Dessa utvärderingar är entydiga. Resultaten för eleverna blir bättre om en läxfri undervisning införs.

Signaturen TKCA skriver att om en lärare gått igenom t.ex. glosor på lektionerna kan eleven sedan träna själv hemma utan hjälp av någon förälder eller vuxen och på så sätt lära sig mer. Även om tanken är god så kvarstår dock kärnan i problematiken. Det förutsätter nämligen att eleven självmant tar ansvar för sina läxor utan varken föräldrar eller andra vuxnas stöd eller uppmaning. Det är här ojämlikheten och de växande kunskapsklyftorna kommer in.

Alla barn kommer inte att göra sina läxor hemma. Anledningarna kan vara många, kanske tv-spelet lockade lite extra just den här dagen, det kanske glömdes bort eller barnet kanske helt enkelt inte ville. Ansvaret för att läxorna ska bli gjorda kommer ändå att ligga på föräldrarna, oavsett om läxan i sig är utformad så att barnet ska kunna klara det själv.

Det innebär att de barn som råkar ha turen att ha engagerade föräldrar kommer att ta till sig all den undervisning som de ska, medan de barn som inte uppmuntras att göra sina läxor kommer att gå miste om kunskap redan från första klass.

Poängen med att införa en läxfri undervisning är att alla barn ska ha möjligheten att få 100% av den utbildning de har rätt till och de ska få den utbildningen av engagerade och kunniga pedagoger. Våra lärare är nämligen fantastiska och gör ett jättebra jobb!

Barnens utbildning, deras kunskap och motivation är bland det viktigaste vi har för att bygga framtidens samhälle. Jag vill att alla barn ska ha tillgång till en jämlik och fullständig utbildning, därför vill jag att Karlskoga inför läxfri undervisning.

Daniel Ekelund

Oppositonsråd för Miljöpartiet de gröna i Karlskoga

I torsdagens tidning ställer Lars Hultkrantz (FP) och signaturen TKCA frågor om min inlämnade motion om läxfri undervisning i Karlskoga.

Hultkrantz undrar hur jag kan veta att läxfri undervisning leder till bättre resultat och mer jämlik undervisning. Det enkla svaret är att jag tagit del av de utvärderingar och resultat som flera skolor runt om i Sverige har delat med sig av efter att de infört en läxfri undervisning för sina elever. Norrevångsskolan i Karlshamn och Rotundaskolan i Västerås är de två exempel jag nämner i min motion.

Dessa utvärderingar är entydiga. Resultaten för eleverna blir bättre om en läxfri undervisning införs.

Signaturen TKCA skriver att om en lärare gått igenom t.ex. glosor på lektionerna kan eleven sedan träna själv hemma utan hjälp av någon förälder eller vuxen och på så sätt lära sig mer. Även om tanken är god så kvarstår dock kärnan i problematiken. Det förutsätter nämligen att eleven självmant tar ansvar för sina läxor utan varken föräldrar eller andra vuxnas stöd eller uppmaning. Det är här ojämlikheten och de växande kunskapsklyftorna kommer in.

Alla barn kommer inte att göra sina läxor hemma. Anledningarna kan vara många, kanske tv-spelet lockade lite extra just den här dagen, det kanske glömdes bort eller barnet kanske helt enkelt inte ville. Ansvaret för att läxorna ska bli gjorda kommer ändå att ligga på föräldrarna, oavsett om läxan i sig är utformad så att barnet ska kunna klara det själv.

Det innebär att de barn som råkar ha turen att ha engagerade föräldrar kommer att ta till sig all den undervisning som de ska, medan de barn som inte uppmuntras att göra sina läxor kommer att gå miste om kunskap redan från första klass.

Poängen med att införa en läxfri undervisning är att alla barn ska ha möjligheten att få 100% av den utbildning de har rätt till och de ska få den utbildningen av engagerade och kunniga pedagoger. Våra lärare är nämligen fantastiska och gör ett jättebra jobb!

Barnens utbildning, deras kunskap och motivation är bland det viktigaste vi har för att bygga framtidens samhälle. Jag vill att alla barn ska ha tillgång till en jämlik och fullständig utbildning, därför vill jag att Karlskoga inför läxfri undervisning.

Daniel Ekelund

Oppositonsråd för Miljöpartiet de gröna i Karlskoga