2015-04-09 06:00

2015-04-09 06:00

Lämpligt antal nyanlända

Mottagande. Förra året kom 45 836 nyanlända invandrare med uppehållstillstånd ut i kommunerna, varav 6 209 anvisades en bostad.

Av Länsstyrelsernas enkät till landets kommuner, vars resultat presenterades i går framgår att antalet nyanlända ute i kommunerna har mer än fördubblats på två år.

239 av Sveriges 290 kommuner har svarat på Länsstyrelsernas frågor om hur det går med integrationen ute i terrängerna.

De två största hindren för en framgångsrik integration/bosättning är enligt 70 procent av kommunerna den svåra bostadsbristen och det möjligen mer kryptiska skälet: ”Andra aktörers tidsbrist”. (52 procent)

Vilket sannolikt har samband med att kommunerna upplever att hindret ”ökande väntetider mellan insatserna” har växt i betydelse och omfattning med hela 20 procentenheter sedan 2012.

Det är mest negativa siffror överlag. Jämfört med enkätundersökningen 2012 så var det 2014 allt färre ”kommuner med positiv erfarenhet av mottagandet av nyanlända”.

I Länsstyrelsernas tabell 7 B framkommer att de positiva kommunerna är 20 procentenheter färre när det gäller Arbetsmarknad och Yrkesutbildning, 17 procentenheter färre när det kommer till sjukvård/hälsa och 12 procentenheter färre när det är Boende som mäts i enkäten.

Kommunernas svar kan inte överraska någon. Det historiskt sett rekordstora antalet människor som beviljats uppehållstillstånd under de senaste åren utsätter hela den kommunala välfärdsapparaten för hårda och svåra påfrestningar.

Problemen är inte några påhitt från en främlingsfientlig lobby. Problemen finns på riktigt ute i de kommunala verkligheterna.

Vi ska komma ihåg att kommuner inte är några gnällspikar som är ovana vid att hugga i. Kommuner är bra mycket bättre än statliga myndigheter på att trolla med knäna. Just därför är Länsstyrelsernas enkät så allvarlig.

För 2014 fanns överenskommelser mellan 278 kommuner och staten om 23 614 platser för nyanlända med uppehållstillstånd ute i kommunerna. Situationen hade varit bra mycket bättre om regeringen lyssnat på kommunalråden och haft kommunernas antal som riktmärke. Istället för att som nu försöka trycka ut nästan dubbelt så många nyanlända i kommunerna.

Widar Andersson

Folkbladet

Av Länsstyrelsernas enkät till landets kommuner, vars resultat presenterades i går framgår att antalet nyanlända ute i kommunerna har mer än fördubblats på två år.

239 av Sveriges 290 kommuner har svarat på Länsstyrelsernas frågor om hur det går med integrationen ute i terrängerna.

De två största hindren för en framgångsrik integration/bosättning är enligt 70 procent av kommunerna den svåra bostadsbristen och det möjligen mer kryptiska skälet: ”Andra aktörers tidsbrist”. (52 procent)

Vilket sannolikt har samband med att kommunerna upplever att hindret ”ökande väntetider mellan insatserna” har växt i betydelse och omfattning med hela 20 procentenheter sedan 2012.

Det är mest negativa siffror överlag. Jämfört med enkätundersökningen 2012 så var det 2014 allt färre ”kommuner med positiv erfarenhet av mottagandet av nyanlända”.

I Länsstyrelsernas tabell 7 B framkommer att de positiva kommunerna är 20 procentenheter färre när det gäller Arbetsmarknad och Yrkesutbildning, 17 procentenheter färre när det kommer till sjukvård/hälsa och 12 procentenheter färre när det är Boende som mäts i enkäten.

Kommunernas svar kan inte överraska någon. Det historiskt sett rekordstora antalet människor som beviljats uppehållstillstånd under de senaste åren utsätter hela den kommunala välfärdsapparaten för hårda och svåra påfrestningar.

Problemen är inte några påhitt från en främlingsfientlig lobby. Problemen finns på riktigt ute i de kommunala verkligheterna.

Vi ska komma ihåg att kommuner inte är några gnällspikar som är ovana vid att hugga i. Kommuner är bra mycket bättre än statliga myndigheter på att trolla med knäna. Just därför är Länsstyrelsernas enkät så allvarlig.

För 2014 fanns överenskommelser mellan 278 kommuner och staten om 23 614 platser för nyanlända med uppehållstillstånd ute i kommunerna. Situationen hade varit bra mycket bättre om regeringen lyssnat på kommunalråden och haft kommunernas antal som riktmärke. Istället för att som nu försöka trycka ut nästan dubbelt så många nyanlända i kommunerna.

Widar Andersson

Folkbladet