2015-04-08 06:00

2015-04-08 06:00

Garanti rätt väg att gå

Utbildningsminister Gustav Fridolin presenterade för en tid sedan, att regeringen vill införa en läsa – skriva – räkna - garanti redan från förskoleklass.

Alla elever, som behöver särskilt stöd, ska få det i god tid så att alla elever som lämnar lågstadiet ska kunna läsa, skriva och räkna. Garantin ska börja gälla 2017. Regeringen lovar även att investera i förskolan genom specialpedagoger och att ge mer tid för lärarna i grundskolan.

Redan 7 juli 2005 beskrev folkpartiet problemen i skolan och lanserade idén om en Läsa - skriva – räkna -garanti i lågstadiet. Folkpartiet återupprepade sina synpunkter om satsning på baskunskaper i lågstadiet, som det bästa sättet att minska klassklyftorna i skolan. Denna rapport kom 23 juli samma år. Vart den satsningen tog vägen är det nog flera som undrar över. Inte minst eftersom ett antal lärare och forskare påtalat vikten av att stödjande insatser sätts in tidigt.

Nu satsar regeringen även på det så kallade Läslyftet inför hösten 2015. Skolornas intresse för att delta var så stort att pengarna inte räckte långt. Senare har Skolverket tilldelats ytterligare 48 miljoner kronor, som ska delas ut till kommunerna. Det innebär att 9000 lärare och 900 handledare kommer att engageras. Karlskoga kommun har valt att inte delta i Läslyftet under kommande läsår. Detta beroende på satsningen på digitala verktyg, implementeringen av nya arbetssätt samt språkstödjande miljö. Däremot ingår Läslyftet i kompetensutvecklingsplanen och startas upp hösten 2016.

Helsingborg stad har sedan en tid arbetet med den tidiga läs- och skrivundervisningen. Där har man redan idag en läs- och skrivgaranti i slutet av årskurs 1. Läsgarantin innebär att eleven ska förstå vad den läser och berätta vad det handlar om. Skrivgarantin innebär att eleven ska kunna skriva ord och korta texter.

Även om Läsgarantin och Läslyftet inte löser alla problem i skolan är satsningen ett bra första steg. OECD har också nyligen uppmanat svensk skola, att försäkra sig om att alla elever får tillräckligt stöd och att stödet sätts in tidigt medan de ännu är barn. Man säger vidare, att lärarna är nyckelpersonerna för att vända resultaten.

Råden är: höj lärarlönerna, skapa karriärtjänster, minska på det administrativa arbetet och vässa lärarutbildningen.

Jag tror att det är rätt väg att gå genom tidigt stöd vid läsinlärningen. Det är viktigt att eleverna kommer igång med läsningen. Tidigare påstods det att man skulle invänta läsmognaden, vilket kunde innebära att eleven inte började läsa hjälpligt förrän i årskurs 4. Då var självförtroendet i botten.

Det kommer nu att bli intressant att följa utvecklingen i skolan under kommande år. Den borde bli framgångsrik. Satsningen är utomordentligt viktig för alla elever.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Utbildningsminister Gustav Fridolin presenterade för en tid sedan, att regeringen vill införa en läsa – skriva – räkna - garanti redan från förskoleklass.

Alla elever, som behöver särskilt stöd, ska få det i god tid så att alla elever som lämnar lågstadiet ska kunna läsa, skriva och räkna. Garantin ska börja gälla 2017. Regeringen lovar även att investera i förskolan genom specialpedagoger och att ge mer tid för lärarna i grundskolan.

Redan 7 juli 2005 beskrev folkpartiet problemen i skolan och lanserade idén om en Läsa - skriva – räkna -garanti i lågstadiet. Folkpartiet återupprepade sina synpunkter om satsning på baskunskaper i lågstadiet, som det bästa sättet att minska klassklyftorna i skolan. Denna rapport kom 23 juli samma år. Vart den satsningen tog vägen är det nog flera som undrar över. Inte minst eftersom ett antal lärare och forskare påtalat vikten av att stödjande insatser sätts in tidigt.

Nu satsar regeringen även på det så kallade Läslyftet inför hösten 2015. Skolornas intresse för att delta var så stort att pengarna inte räckte långt. Senare har Skolverket tilldelats ytterligare 48 miljoner kronor, som ska delas ut till kommunerna. Det innebär att 9000 lärare och 900 handledare kommer att engageras. Karlskoga kommun har valt att inte delta i Läslyftet under kommande läsår. Detta beroende på satsningen på digitala verktyg, implementeringen av nya arbetssätt samt språkstödjande miljö. Däremot ingår Läslyftet i kompetensutvecklingsplanen och startas upp hösten 2016.

Helsingborg stad har sedan en tid arbetet med den tidiga läs- och skrivundervisningen. Där har man redan idag en läs- och skrivgaranti i slutet av årskurs 1. Läsgarantin innebär att eleven ska förstå vad den läser och berätta vad det handlar om. Skrivgarantin innebär att eleven ska kunna skriva ord och korta texter.

Även om Läsgarantin och Läslyftet inte löser alla problem i skolan är satsningen ett bra första steg. OECD har också nyligen uppmanat svensk skola, att försäkra sig om att alla elever får tillräckligt stöd och att stödet sätts in tidigt medan de ännu är barn. Man säger vidare, att lärarna är nyckelpersonerna för att vända resultaten.

Råden är: höj lärarlönerna, skapa karriärtjänster, minska på det administrativa arbetet och vässa lärarutbildningen.

Jag tror att det är rätt väg att gå genom tidigt stöd vid läsinlärningen. Det är viktigt att eleverna kommer igång med läsningen. Tidigare påstods det att man skulle invänta läsmognaden, vilket kunde innebära att eleven inte började läsa hjälpligt förrän i årskurs 4. Då var självförtroendet i botten.

Det kommer nu att bli intressant att följa utvecklingen i skolan under kommande år. Den borde bli framgångsrik. Satsningen är utomordentligt viktig för alla elever.

Margareta Karlsson

Ledarskribent