2015-03-27 06:00

2015-03-27 06:00

BUN saknar pengar

Barn- och utbildningsnämnden i Karlskoga efterlyser mer pedagogiskt stöd när eleverna nu ska få läsplattor.

Pengar saknas och de yngre eleverna kanske inte kan få en egen Ipad. En projektanställd ITK – pedagog (ITK= informations- och kommunikationsteknik) erfordras. Kostnaden för denne uppskattas till 800 000 kronor och nämnden anser sig inte ha dessa pengar. Därför begärs ett tillskott från kommunstyrelsen på denna summa, utöver de 7,2 miljoner som tidigare finns avsatta för datorsatsningen.

Redan i juni förra året ifrågasatte jag i en ledare om det verkligen var nödvändigt att varje 6-åring behövde en egen läsplatta. Forskare har under flera år varnat för att barn och ungdomar blir alltmer stillasittande.

Jag hänvisade också till forskningsresultat från Örebro universitet. Studien hade pågått under 3 år och omfattat 24 olika skolor i landet. Den visade att skolor som satsar på datorer till alla elever drabbas ekonomiskt. Skolorna tvingas många gånger minska lärartätheten för att klara kostnaderna. Professor Åke Grönlund vid universitetet sade att ett problem var att huvudmannen bara räknade på inköpskostnaderna, men missade den totala ägandekostnaden för datorerna. Detta är precis vad som hänt i Karlskoga.

I studien såg man också att elever och lärare arbetade mer ensamma. Detta trots att eleverna behöver ledning av lärare. Risken ökar annars för att de använder tiden för att surfa på nätet.

Självklart är det bra att kommunen ligger i framkant med teknikutveckling. Frågan är ändå om alla elever behöver en egen Ipad. Speciellt kan satsningen ifrågasättas när det gäller de mindre barnen. Kanske är det möjligt att barnen samarbetar med datoranvändandet två och två eller till och med tre och tre. Vikten av annat arbete är nödvändigt och bör inte underskattas. För mindre barn är också lek och rörelse synnerligen viktigt och utvecklande.

Politikerna borde tänka till vad som är viktigast att man satsar på. Inte minst när underskottet i bun pekar på ett minus på 4,5 miljoner för 2015.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Pengar saknas och de yngre eleverna kanske inte kan få en egen Ipad. En projektanställd ITK – pedagog (ITK= informations- och kommunikationsteknik) erfordras. Kostnaden för denne uppskattas till 800 000 kronor och nämnden anser sig inte ha dessa pengar. Därför begärs ett tillskott från kommunstyrelsen på denna summa, utöver de 7,2 miljoner som tidigare finns avsatta för datorsatsningen.

Redan i juni förra året ifrågasatte jag i en ledare om det verkligen var nödvändigt att varje 6-åring behövde en egen läsplatta. Forskare har under flera år varnat för att barn och ungdomar blir alltmer stillasittande.

Jag hänvisade också till forskningsresultat från Örebro universitet. Studien hade pågått under 3 år och omfattat 24 olika skolor i landet. Den visade att skolor som satsar på datorer till alla elever drabbas ekonomiskt. Skolorna tvingas många gånger minska lärartätheten för att klara kostnaderna. Professor Åke Grönlund vid universitetet sade att ett problem var att huvudmannen bara räknade på inköpskostnaderna, men missade den totala ägandekostnaden för datorerna. Detta är precis vad som hänt i Karlskoga.

I studien såg man också att elever och lärare arbetade mer ensamma. Detta trots att eleverna behöver ledning av lärare. Risken ökar annars för att de använder tiden för att surfa på nätet.

Självklart är det bra att kommunen ligger i framkant med teknikutveckling. Frågan är ändå om alla elever behöver en egen Ipad. Speciellt kan satsningen ifrågasättas när det gäller de mindre barnen. Kanske är det möjligt att barnen samarbetar med datoranvändandet två och två eller till och med tre och tre. Vikten av annat arbete är nödvändigt och bör inte underskattas. För mindre barn är också lek och rörelse synnerligen viktigt och utvecklande.

Politikerna borde tänka till vad som är viktigast att man satsar på. Inte minst när underskottet i bun pekar på ett minus på 4,5 miljoner för 2015.

Margareta Karlsson

Ledarskribent