2015-03-24 06:00

2015-03-24 06:00

Varifrån tas pengarna?

Försvarsberedningen jobbar för att nå en bred överenskommelse om ökad försvarsbudget. Försvaret ska få ökade anslag. En analys av världsläget med hänvisning till Rysslands agerande men även de ubåts och flygkränkningar av svenskt territorium som skett har gjort att vårbudgeten ser ut att öka anslagen till förvaret kraftigt. Det är väl inget anmärkningsvärt egentligen men ser man till höstens budgetar blir det det.

Plötsligt bjuder de borgerliga partierna nu över varandra.

Det är tio miljarder. Det är 17 miljarder. Det är över vad regeringen föreslagit. Allianspartierna är nu oroliga för att regeringen satsar för lite.

Så sent som i höstas påstod man att reformutrymmet var näst intill obefintligt lägg där till att det i det närmaste är helt uteslutit att använda skattemedel som styrmedel eller finansiering för att stärka reform utrymmet. Det är skadligt för sysselsättningen, det är skadligt för Sverige, marknaden ska lösa detta. Vi ska absolut inte använda skattemedlen som verktyg för att stimulera sysselsättningen.

Varifrån ska borgarna nu ta pengarna för att finansiera sina försvarssatsningar? Det är jättebra att man nu insett att försvaret behöver stärkas men hur kan man som högerpolitiker eller sympatisör kritisera sittande regeringen som öppnade för låga försvarssatsningar när man själva minskat dem i åtta år! Anders Borg och Fredrik Reinfeldt såg ju försvaret för bara något år sedan som ett särintresse.

Snacka om kappvändning och spel för galleriet från den borgerliga oppositionen. Nu är det ändå jätteviktigt att försvarsberedningen kan arbeta fram och sjösätta en försvarsbudget samt att denna blir verklighet och kan röstas igenom i riksdagen. Att Gotland blir en viktig del av Sverige.

Att vi har skärgårdar och långa kuster som ska försvaras. Att vi är en del av EU samt samverkar med NATO fast vi inte är medlemmar och inte bör bli det heller. Detta samt med ett oroligt världsläge gör att vi bör vara på vår vakt men klarsynta och inte drabbas av panik.

Lokalt för Karlskoga bör de kommande försvarssatsningarna ses som mycket positiva och förhoppningsvis inom kort eller påsikt även ge ringar på vattnet både handelsmässigt, utvecklingsmässigt och sysselsättningsmässigt.

Acke Månsson

Ledarskribent

Försvarsberedningen jobbar för att nå en bred överenskommelse om ökad försvarsbudget. Försvaret ska få ökade anslag. En analys av världsläget med hänvisning till Rysslands agerande men även de ubåts och flygkränkningar av svenskt territorium som skett har gjort att vårbudgeten ser ut att öka anslagen till förvaret kraftigt. Det är väl inget anmärkningsvärt egentligen men ser man till höstens budgetar blir det det.

Plötsligt bjuder de borgerliga partierna nu över varandra.

Det är tio miljarder. Det är 17 miljarder. Det är över vad regeringen föreslagit. Allianspartierna är nu oroliga för att regeringen satsar för lite.

Så sent som i höstas påstod man att reformutrymmet var näst intill obefintligt lägg där till att det i det närmaste är helt uteslutit att använda skattemedel som styrmedel eller finansiering för att stärka reform utrymmet. Det är skadligt för sysselsättningen, det är skadligt för Sverige, marknaden ska lösa detta. Vi ska absolut inte använda skattemedlen som verktyg för att stimulera sysselsättningen.

Varifrån ska borgarna nu ta pengarna för att finansiera sina försvarssatsningar? Det är jättebra att man nu insett att försvaret behöver stärkas men hur kan man som högerpolitiker eller sympatisör kritisera sittande regeringen som öppnade för låga försvarssatsningar när man själva minskat dem i åtta år! Anders Borg och Fredrik Reinfeldt såg ju försvaret för bara något år sedan som ett särintresse.

Snacka om kappvändning och spel för galleriet från den borgerliga oppositionen. Nu är det ändå jätteviktigt att försvarsberedningen kan arbeta fram och sjösätta en försvarsbudget samt att denna blir verklighet och kan röstas igenom i riksdagen. Att Gotland blir en viktig del av Sverige.

Att vi har skärgårdar och långa kuster som ska försvaras. Att vi är en del av EU samt samverkar med NATO fast vi inte är medlemmar och inte bör bli det heller. Detta samt med ett oroligt världsläge gör att vi bör vara på vår vakt men klarsynta och inte drabbas av panik.

Lokalt för Karlskoga bör de kommande försvarssatsningarna ses som mycket positiva och förhoppningsvis inom kort eller påsikt även ge ringar på vattnet både handelsmässigt, utvecklingsmässigt och sysselsättningsmässigt.

Acke Månsson

Ledarskribent