2015-03-21 06:00

2015-03-21 06:00

Markering kan bli kännbar

Sveriges markering ledde till Saudiskt handelskrig som kan bli kännbart lokalt. Tonen mot Sverige höjs i och med att det militära samarbetsavtalet inte förlängdes. Ja, som ni säkert läst och hört trappar nu Saudiarabien upp det diplomatiska kriget man startat genom att tidigare kalla hem landets ambassadör från Sverige. Nu har man beslutat att inte bevilja Sverige nya affärsvisum. Historien känner ni säkert igen.

Sveriges utrikesministers uttalanden och kritik mot bristen på mänskliga rättigheter var ren fakta som inget annat land tidigare våga säga rent ut offentligt.

Det är inte okej att kvinnorna kränks som de gör, att oppositionella piskas eller straffas enligt gamla sharialagar för att de bloggar på internet, där kungafamiljen som styr landet har egenmakt. Detta straffas Sverige för hårt nu. Det återstår nu att se hur stora konsekvenserna blir och hur omvärlden reagerar på det hela.

Personligen tycker jag Sverige har agerat rätt moraliskt och rakryggat. Näringslivet varnade för att inte förlänga det militära samarbetsavtalet. Ja, vi är beroende av export av alla de slag.

Självklart ska även näringslivets oro tagas på allvar men samtidigt måste vi som land våga visa var vi står även om vi är ett litet land beroende av export men visst finns det gränser? Är Saudiarabiens agerande proportionerligt till Sveriges markering och uppsägning av ett tveksamt militärt avtal. Vad tycker de näringslivstoppar som nu sitter i möte med regeringen.

Kopplingen mellan näringslivstoppen och politiken är stark. I bland blir den allt för uppenbar. Att bland annat vapenexporten och försvarsindustrin fortfarande en mycket viktig del för samhällsekonomin och sysselsättningen är Karlskoga är ett bevis på. Saudiarabiens agerande kan komma att få kännbara konsekvenser även lokalt.

Förhoppningsvis löser regeringen, riksdagen och näringslivet detta genom att hitta nya vägar. Hur ser den lokala försvarsindustrin på situationen som uppstått? Vi ska ha en (vapen)export som följer de lagar och bestämmelser vi har. Handeln är viktig men att stå upp för de mänskliga rättigheterna är större. Sverige ska och måste fortsätta att våga markera sin ståndpunkt. Kommer fler länder stödja eller ta ställning Sverige som gjort?

Acke Månsson

Ledarskribent

Sveriges markering ledde till Saudiskt handelskrig som kan bli kännbart lokalt. Tonen mot Sverige höjs i och med att det militära samarbetsavtalet inte förlängdes. Ja, som ni säkert läst och hört trappar nu Saudiarabien upp det diplomatiska kriget man startat genom att tidigare kalla hem landets ambassadör från Sverige. Nu har man beslutat att inte bevilja Sverige nya affärsvisum. Historien känner ni säkert igen.

Sveriges utrikesministers uttalanden och kritik mot bristen på mänskliga rättigheter var ren fakta som inget annat land tidigare våga säga rent ut offentligt.

Det är inte okej att kvinnorna kränks som de gör, att oppositionella piskas eller straffas enligt gamla sharialagar för att de bloggar på internet, där kungafamiljen som styr landet har egenmakt. Detta straffas Sverige för hårt nu. Det återstår nu att se hur stora konsekvenserna blir och hur omvärlden reagerar på det hela.

Personligen tycker jag Sverige har agerat rätt moraliskt och rakryggat. Näringslivet varnade för att inte förlänga det militära samarbetsavtalet. Ja, vi är beroende av export av alla de slag.

Självklart ska även näringslivets oro tagas på allvar men samtidigt måste vi som land våga visa var vi står även om vi är ett litet land beroende av export men visst finns det gränser? Är Saudiarabiens agerande proportionerligt till Sveriges markering och uppsägning av ett tveksamt militärt avtal. Vad tycker de näringslivstoppar som nu sitter i möte med regeringen.

Kopplingen mellan näringslivstoppen och politiken är stark. I bland blir den allt för uppenbar. Att bland annat vapenexporten och försvarsindustrin fortfarande en mycket viktig del för samhällsekonomin och sysselsättningen är Karlskoga är ett bevis på. Saudiarabiens agerande kan komma att få kännbara konsekvenser även lokalt.

Förhoppningsvis löser regeringen, riksdagen och näringslivet detta genom att hitta nya vägar. Hur ser den lokala försvarsindustrin på situationen som uppstått? Vi ska ha en (vapen)export som följer de lagar och bestämmelser vi har. Handeln är viktig men att stå upp för de mänskliga rättigheterna är större. Sverige ska och måste fortsätta att våga markera sin ståndpunkt. Kommer fler länder stödja eller ta ställning Sverige som gjort?

Acke Månsson

Ledarskribent