2015-03-02 06:00

2015-03-02 06:00

En anständig affär

LEDARE

Exportbefrämjande insatser är ibland lite trixiga.

Skandalsugna redaktioner och motståndsgrupper av varjehanda slag är på tå för att om möjligt avslöja, stoppa, hindra och fälla. När det kommer till export av militära varor och system ökar känsligheten markant och intensiteten i bevakningen stegras radikalt. Vilket inte är så mycket att säga om. Mer än att en får ligga som en bäddar. Vilket är särskilt tydligt i den heta mediedebatten om det militära samarbetsavtalet mellan Sverige och Saudiarabien. Det är inte särskilt vältajmat att anslå en ”feministisk utrikespolitik” samma vår som ett militärt avtal behöver förlängas med ett land där kvinnor inte ens tillåts köra bil.

Sveriges viktigaste exportland i Mellanöstern är just Saudiarabien. Ett fyrtiotal företag med stark svensk anknytning som till exempel IKEA, H&M, Volvo Lastvagnar, byggföretaget Midroc och Tetra Pak har produktion och/eller försäljning i landet. EF Education och Kunskapsskolan är i färd med att starta flera skolor. Sjukvårdsföretag som Diaverum har miljardkontrakt i landet. För att nu bara nämna något.

Saudiarabien är ett mycket annorlunda land jämfört med Sverige. Vår ambassad i Saudiarabien sammanfattar elegant styrelseskicket i sin landrapport på UD:s hemsida: ”Alla politiska beslut är väl avvägda kompromisser mellan ett i breda penseldrag mer liberalt kungligt ledarskikt och ett i grunden konservativt religiöst etablissemang och en likaledes huvudsakligen konservativ befolkning. Begreppet ”liberalism”bör dock tolkas i en saudisk optik. Liberalism i en västerländsk bemärkelse saknas i landet.”

Frågan som regeringen sliter med är om Sverige kan och ska ha exportrelationer med ett land som Saudiarabien? Och om det i dessa relationer kan ingå export av försvarstekniska system? Givet Sveriges plats i näringskedjan - 65 procent av den svenska tillverkningsindustrins varor exporteras - finns det i mina ögon bara ett svar på den frågan. Handel, export och utbyte är drivande för välfärden i både Sverige och Saudiarabien. Det här är en anständig affär.

I den gamla politiska logiken krävdes ett tyst samförstånd mellan S och M för att säkra sådana här affärer. Finns den länken kvar månntro? Och pallar Miljöpartiet med den länken om de nu inte orkar med att ställa ner plakaten och ta regeringsansvar hela vägen?

 

Widar Andersson

Folkbladet

Skandalsugna redaktioner och motståndsgrupper av varjehanda slag är på tå för att om möjligt avslöja, stoppa, hindra och fälla. När det kommer till export av militära varor och system ökar känsligheten markant och intensiteten i bevakningen stegras radikalt. Vilket inte är så mycket att säga om. Mer än att en får ligga som en bäddar. Vilket är särskilt tydligt i den heta mediedebatten om det militära samarbetsavtalet mellan Sverige och Saudiarabien. Det är inte särskilt vältajmat att anslå en ”feministisk utrikespolitik” samma vår som ett militärt avtal behöver förlängas med ett land där kvinnor inte ens tillåts köra bil.

Sveriges viktigaste exportland i Mellanöstern är just Saudiarabien. Ett fyrtiotal företag med stark svensk anknytning som till exempel IKEA, H&M, Volvo Lastvagnar, byggföretaget Midroc och Tetra Pak har produktion och/eller försäljning i landet. EF Education och Kunskapsskolan är i färd med att starta flera skolor. Sjukvårdsföretag som Diaverum har miljardkontrakt i landet. För att nu bara nämna något.

Saudiarabien är ett mycket annorlunda land jämfört med Sverige. Vår ambassad i Saudiarabien sammanfattar elegant styrelseskicket i sin landrapport på UD:s hemsida: ”Alla politiska beslut är väl avvägda kompromisser mellan ett i breda penseldrag mer liberalt kungligt ledarskikt och ett i grunden konservativt religiöst etablissemang och en likaledes huvudsakligen konservativ befolkning. Begreppet ”liberalism”bör dock tolkas i en saudisk optik. Liberalism i en västerländsk bemärkelse saknas i landet.”

Frågan som regeringen sliter med är om Sverige kan och ska ha exportrelationer med ett land som Saudiarabien? Och om det i dessa relationer kan ingå export av försvarstekniska system? Givet Sveriges plats i näringskedjan - 65 procent av den svenska tillverkningsindustrins varor exporteras - finns det i mina ögon bara ett svar på den frågan. Handel, export och utbyte är drivande för välfärden i både Sverige och Saudiarabien. Det här är en anständig affär.

I den gamla politiska logiken krävdes ett tyst samförstånd mellan S och M för att säkra sådana här affärer. Finns den länken kvar månntro? Och pallar Miljöpartiet med den länken om de nu inte orkar med att ställa ner plakaten och ta regeringsansvar hela vägen?

 

Widar Andersson

Folkbladet