2015-02-27 06:00

2015-02-27 06:00

Oklart om Rävåsskolan

När den reviderade lokalutredningen behandlades i kommunstyrelsen föreslog oppositionen att Rävåsskolan skulle kunna komma att avvecklas och läggas ut till försäljning.

Detta resulterade genast till protester och debatt. Men på senaste kommunfullmäktige uteblev debatten om Rävåsskolan nästan helt eftersom majoriteten ändrat sig och gick med på åtrremiss..

Hur det blir med Rävåsskolan vet vi alltså inte i dag. Och inte i morgon heller. Kanske i juni om nu oppositionen godkänner utredningens förslag.

Låter det krångligt? Så här ligger det till. Oppositionen hade synpunkter på majoritetens återremissförslag. Främst handlade om att man ansåg att återremissen saknade alternativet för en vidare drift av verksamheten på Rävåsskolan. Dessutom ansåg man inte att det fanns möjlighet att genomföra en grundlig utredning till fullmäktigemötet i maj.

Oppositionen lade fram ett eget förslag till återremiss där man ville att detta skulle justeras.

Majoriteten begärde en paus för överläggningar vilket resulterade i att man gjorde två justeringar. Dels får utredningen nu en extra månad att behandla ärendet. Utredningens förslag ska presenteras till fullmäktige i juni. Utredningen ska även ta hänsyn till konsekvenserna av eventuell verksamhetsflytt från Rävåsskolan. Hänsyn ska tagas till sociala ekonomiska samt miljö aspekter.

Votering begärdes där de två alternativen ställdes mot varandra. Majoritetens förslag vann med knapp marginal, 25 mot 22. Majoritetens förslag till utredningens slutrapport får samtliga inblandade vänta på ett tag till. Men det är inte slut här.

För enligt kommunallagen har minoriteten rätt att återremitera majoritetens förslag om man inte är nöjd, men bara en gång. Detsamma gäller vid en bordläggning, då skjuts ärendet till nästa möte. Majoriteten däremot kan göra detta hur många gånger som helst.

Så ärendet om Rävåsskolan kan dras ut till hösten.

Om detta är det bästa för skolbarnen, lärarna och kommunen bör ses som tveksamt.

Vad vi vet är att våra barn och lärare ska ha en trygg och säker skola att vistas i, där arbets- och studiemiljön ska vara fullgod och uppfylla de krav och regler som finns oavsett utredningens förslag och kommunfullmäktiges beslut.

Acke Månsson

Ledarskribent

Detta resulterade genast till protester och debatt. Men på senaste kommunfullmäktige uteblev debatten om Rävåsskolan nästan helt eftersom majoriteten ändrat sig och gick med på åtrremiss..

Hur det blir med Rävåsskolan vet vi alltså inte i dag. Och inte i morgon heller. Kanske i juni om nu oppositionen godkänner utredningens förslag.

Låter det krångligt? Så här ligger det till. Oppositionen hade synpunkter på majoritetens återremissförslag. Främst handlade om att man ansåg att återremissen saknade alternativet för en vidare drift av verksamheten på Rävåsskolan. Dessutom ansåg man inte att det fanns möjlighet att genomföra en grundlig utredning till fullmäktigemötet i maj.

Oppositionen lade fram ett eget förslag till återremiss där man ville att detta skulle justeras.

Majoriteten begärde en paus för överläggningar vilket resulterade i att man gjorde två justeringar. Dels får utredningen nu en extra månad att behandla ärendet. Utredningens förslag ska presenteras till fullmäktige i juni. Utredningen ska även ta hänsyn till konsekvenserna av eventuell verksamhetsflytt från Rävåsskolan. Hänsyn ska tagas till sociala ekonomiska samt miljö aspekter.

Votering begärdes där de två alternativen ställdes mot varandra. Majoritetens förslag vann med knapp marginal, 25 mot 22. Majoritetens förslag till utredningens slutrapport får samtliga inblandade vänta på ett tag till. Men det är inte slut här.

För enligt kommunallagen har minoriteten rätt att återremitera majoritetens förslag om man inte är nöjd, men bara en gång. Detsamma gäller vid en bordläggning, då skjuts ärendet till nästa möte. Majoriteten däremot kan göra detta hur många gånger som helst.

Så ärendet om Rävåsskolan kan dras ut till hösten.

Om detta är det bästa för skolbarnen, lärarna och kommunen bör ses som tveksamt.

Vad vi vet är att våra barn och lärare ska ha en trygg och säker skola att vistas i, där arbets- och studiemiljön ska vara fullgod och uppfylla de krav och regler som finns oavsett utredningens förslag och kommunfullmäktiges beslut.

Acke Månsson

Ledarskribent